Choose languageLanguage
Blog

Izzivi evidentiranja delovnega časa v šolstvu

Izzivi evidentiranja delovnega časa v šolstvu
 
5 minutno branje
Datum
09/11/2022

Tudi v šolstvu v zadnjih letih poteka pospešena digitalizacija. Od uporabe digitalnih pripomočkov za izvajanje izobraževalnega programa, elektronskih redovalnic, orodij za spremljanje realizacije učnega programa pa vse do napredne računalniške opreme.  

Kakšno pa je stanje na področju registracije in evidentiranja delovnega časa? Poglejmo si glavne izzive in rešitve, ki jih prinaša digitalizacija na tem področju ali z drugimi besedami, kako lahko Špicina rešitev All Hours pomaga do moderne šole.

Enakomerna razporeditev delovnega časa

Pred leti so stopile v veljavo določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki se navezujejo na neenakomerno ureditev razporeda delovnega časa znotraj in izven šolskega leta ter obveznosti učiteljev znotraj treh področij:  

 • Realizacija učnega programa
 • Druge aktivnosti, vezane na sodelovanje s starši, strokovnimi organi šole itd.
 • Individualno določeno delo 

Velja izpostaviti, da imajo poleg učiteljev, ki so direktno zadolženi za izvajanje učnega programa, šole zaposlene tudi podporno funkcije (kot npr. tajništvo, knjižničarstvo, tehnična podpora …), ki so ravno tako ključni kader, potreben za uspeh šole kot celote.  

Zaradi načina izvajanja delovnih aktivnosti pa to pripelje do deljene ureditve delovnega časa, in sicer se deli na enakomerno razporeditev in neenakomerno razporeditev delovnega časa. 

V šolstvu imajo enakomerno razporejen delovni čas:

 • Ravnatelj (če opravlja to funkcijo brez izvajanja učne obveznosti)
 • Direktor šole (če šola to funkcijo ima)
 • Referenti v šolski svetovalni službi
 • Psihologi
 • Knjižničarji
 • Kuharji
 • Čistilci
 • Tehnična podpora
 • Vse ostale podporne funkcije 

Delovni čas za zgoraj izpostavljena delovna mesta traja 8 ur dnevno in je določen s strani vodstva šole oz. ravnateljem z letnim razporedom. 

Pri nekaterih nepedagoških delovnih mestih pa je prisoten tudi deljen čas dela, za katerega se delavec ne more dela organizirati v obliki brez prekinitve, ki traja 1 uro ali več.  

Neenakomerna razporeditev delovnega časa 

Pri direktnem izvajanju realizacije učnega programa pa naslavljamo predvsem učitelje,  ki imajo načeloma neenakomerno razporejen delovni čas, kar pomeni da v nekem časovnem obdobju delajo manj, v drugem časovnem obdobju pa več, kot znaša polni delovni čas.  

Pri neenakomerni razporeditvi, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Pri tem se za polni delovni čas upošteva povprečna delovna obveznosti v obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev. Učitelji lahko v neenakomerno razporejenem delovnem obdobju višek ur porabijo v času počitnic oziroma kolektivnega dopusta.  

Kolektivni dopust je vsako leto določen z letnim razporedom delovnega časa in učnega programa s strani vodstva šole. Vodstvo določi tudi način, preko katerega lahko strokovni delavci s primanjkljajem delovnih ur te prinesejo v okvire dela. Enako velja tudi za presežke ur, ki so obravnavani s strani vodstva.

undefined  

Premostite kompleksnosti z digitalno rešitvijo All Hours

Številna sodelovanja in izkušnje, ki so jih Špicini strokovnjaki pridobili skozi uspešno izvedene projekte v šolstvu, so pripeljali do razvoja rešitve za evidenco delovnega časa v oblaku All Hours, ki jo je možno prilagoditi prav za vse potrebe izobraževalnih ustanov. Če delate v šolstvu, lahko veliko koristi prinese tudi vam.

Z digitalno evidenco delovnega časa All Hours in praktičnimi izkušnjami ekipe Špicinih strokovnjakov vam pomagamo premostiti kompleksnosti pri evidentiranju enakomernega in neenakomernega delovnega časa pedagoških ter podpornih delovnih mest. Z digitalno evidenco pridobite tudi revizijsko sled z možnostjo analize opravljenega dela po dnevnikih, zapisnikih ter poročilih.

Zaposlenim v šolstvu omogočamo, da se enostavno evidentirajo preko mobilne aplikacije ali pa kar preko fizičnega terminala, ki je lahko združljiv tudi s kontrolo pristopa. Evidence je možno urejati tudi v uporabniku prijazni spletni aplikaciji.

Rešitev vam omogoča tudi uporabo deljenih urnikov, ki so vnaprej določeni. Zaposleni v šolah izpostavljajo kot pomembno prednost tudi to, da jim All Hours omogoča pregled v realnem času, s čimer dobijo informacijo, kdo od njihovih kolegov sodelavcev je prisoten v šoli in kdo ne.

Vodstva šol pa izpostavljajo pozitiven prihranek časa na račun avtomatiziranega evidentiranja delovnega časa in priprave naprednih poročil realizacije delovnega časa, odsotnosti, dopustov … Konkreten pregled o tem, kako Ekonomska Šola Ljubljana uporablja Špicino rešitev All Hours ter dosežene rezultate v praksi, si lahko ogledate  tukaj.

Celotna rešitev teče v oblaku, tako da je tudi stroškovno učinkovita za izobraževalne ustanove, hkrati pa je na voljo večkrat pohvaljena tehnična podpora dostopna kar preko treh različnih kanalov, in sicer preko »live chat« načina, telefonskega klica in e-maila.

Odkrijte vse prednosti rešitve All Hours

Stopite v kontakt z nami, dovolite, da vam predstavimo, kako lahko učinkoviteje evidentirate delovni čas pedagoških, strokovnih in podpornih delavcev po zaslugi nekaj naših ključnih razlikovalnih dejavnikov:

 • Možnost uporabe fizičnih terminalov ali pa aplikacije za beleženje časa, kar  zaposlenim na šoli prihrani pomemben čas na račun administracije in ročnega vnašanja, s čimer lahko več časa namenijo izvajanju učnih nalog.
 • Lažji obračun plač, ker je obdelava podatkov avtomatizirana in digitalizirana, s čimer pride do manj napak v procesiranju, evidentiranje pa je dosledno in urejeno.
 • Bolj pregledno in enostavno beleženje odsotnosti ter nadur.
 • Lažje planiranje urnikov in nadomeščanj.
 • Doseganje vseh zakonodajnih zahtev glede evidence delovnega časa.
 • Spremljanje trenutne prisotnosti v šoli, kar omogoča da učitelji v realnem času vidijo, ali so njihovi kolegi učitelji prisotni. 

Rezervirajte si klic z našim strokovnjakom, rešitev All Hours pa lahko preizkusite tudi sami.