NE SPREGLEJTE  •  🚀S Pravilnikom o delovnem času ukrojite delovni čas zaposlenih po svojih potrebah. >> Spoznajte Pravilnik   
Choose languageLanguage

Avtomatizirajte pošiljanje
evidenc o delovnem času

Opravljene ure pri delu od doma, saldo nadur in podatke o odmorih ter ostale evidence, ki jih zahteva ZEPDSVA, naklikajte 

v poročilo in ga s pomočjo avtomatizacije redno pošiljajte sodelavcem in vodstvu.

PREIZKUSITE BREZPLAČNO
Funkcionalnosti

Avtomatizirajte pošiljanje v nekaj korakih

Dobrodošli v pogledu, kjer lahko kreirate opravila za samodejno pošiljanje poročil, za sebe in sodelavce. Sledite spodaj opisanim korakom in si zagotovite poročila, prilagojena vašim potrebam.

V aplikaciji za evidentiranje delovnega časa se beležijo vse evidence, ki jih zahteva ZEPDSVA, kot na primer: prihod in odhod z dela, odmori, nadure, bolniške itd. Sami izberite, katere evidence boste vključili v poročilo in ga pošljite po e-pošti v formatu PDF. 

Na voljo imate tri vrste poročil: prednastavljena sistemska poročila, kjer vsi uporabniki dobijo svoje podatke, osebno poročilo, ki je namenjeno skupini izbranih uporabnikov in bo vključevalo izključno njegove podatke, ter poročilo za skupino uporabnikov, kjer bodo v poročilo vključeni podatki izbranih uporabnikov ter poslani prejemniku poročila. 

Prejemnik poročila je lahko posamezni uporabnik ali pa osebno poročilo pošljete izbrani skupini uporabnikov – v tem primeru poročilo dobijo vsi uporabniki, a vsak izmed njih prejme poročilo z izključno svojimi podatki. Prejemnika poročila skupine uporabnikov enostavno izberete s seznama. Tako je na primer možno nastaviti, da vodja oddelka dobi poročilo o svojih zaposlenih, ki delajo od doma.

Izberite poročilo, ki ga želite poslati (npr. uporabniki, ki delajo od doma), izberite obdobje (mesečno ali tedensko) in določite datum začetka pošiljanja. Izbrano poročilo si lahko pošljete tudi na alternativen e-naslov, kamor se arhivirajo poročila (npr. arhiv@mojaporocila.si).

STROŠKI UPORABE

Začnite pošiljati evidence o delovnem času - brezplačno

Avtomatično pošiljanje poročil vam je na voljo na dva načina. Prvi je brezplačni način, kjer smo obstoječim uporabnikom v ceno redne mesečne naročnine vključili 10 brezplačnih poročil na mesec

Drugi način, ki je na voljo, je standardni način, kjer za ceno 1 EUR/uporabnika dobite 5 poročil na mesec. Če imate v podjetju recimo 50 uporabnikov, to pomeni, da za dodatnih 50 EUR dobite možnost avtomatiziranega pošiljanja 250 poročil mesečno.

KORISTI

Vpogled v evidence o delovnem času,
kot zahteva ZEPDSV-A

Avtomatizacija procesov

Avtomatizirajte pošiljanje evidenc in svojo pozornost usmerite drugam.

Brezplačna uporaba

10 poročil je vključenih v mesečno naročnino.

Skladno z ZEPDSV-A

V poročila lahko vključite vse evidence, ki jih zahteva ZEPDSVA.

V formatu PDF

Evidence si oglejte v preglednem in oblikovanem poročilu

Pogosta vprašanja in odgovori