NE SPREGLEJTE  •  🚀S Pravilnikom o delovnem času ukrojite delovni čas zaposlenih po svojih potrebah. >> Spoznajte Pravilnik   
Choose languageLanguage

Špica 500 let – Trajnostni razvoj podjetja

Geslo ŠPICA 500 let odraža našo zavezo k trajnosti iz vseh ESG vidikov – okoljskega, družbenega in z vidika upravljanja.

Naša zaveza je, da dolgoročno ostanemo slovensko podjetje, s transakcijskim računom v Sloveniji ter postanemo zgled družbeno odgovornega ravnanja do okolja in družbe. 

 • Naša zaveza k transparentnemu plačevanju davkov doma v Sloveniji je temeljni korak k družbeni odgovornosti (saj s tem prispevamo sredstva za zdravstvo, izobraževanje, znanost, varnost...), obenem pa smo s transparentnostjo in trajnostno naravnanostjo povečujemo privlačnost Špice za najboljše kadre.
 • Naša VIZIJA je usmerjena v CLOUD SaaS poslovni model, ki omogoča nam in našim kupcem delo na daljavo in tako vitalno zmanjšujemo oglični odtis in posledično pozitivno vplivamo na okoljski vidik. 

1. Naša trajnostna naravnanost iz družbenega vidika

Temelj naše trajnostne naravnanosti do zaposlenih in družbe definira ETIČNI KODEKS RAVNANJA družbe SPICA International d.o.o.

Poleg etičnega kodeksa dosledno izvajamo serijo drugih projektov in aktivnosti, ki odražajo našo trajnostno naravnanost do družbe.

1.1. Merjenje zadovoljstva zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih merimo vsako leto preko inštrumenta ZLATA NIT. Smo eno redkih slovenskih podjetij, ki ta inštrument koristimo zadnjih 13 zaporednih let. 

Ocene smo počasi izboljševali in se v zadnjih petih letih trikrat prebili med finaliste ter dvakrat od tega na sam vrh 2020 in 2021. 

Ocene se vsled tega gibljejo relativno visoko, a ne toliko, da se jih ne bi dalo še izboljšat. 

Zato jih vsako leto pregledamo na skupnem sestanku vseh Špičakov in pripravimo ukrepe za izboljšanje. 

1.2. Vključevanje zaposlenih in upravljanje z raznolikostjo

Špica je podpisnik Listine raznolikosti ter interno in eksterno Redno komuniciramo dobro prakso. Sodelavec Jernej Sluga je največji ambasador te naše drže. Pred več kot desetimi leti preživel možgansko kap, posledično je invalid, in zaposlen 4 ure kot prokusist in član BOARD-a Špice. 

Skozi svojo neizmerno vztrajnost je prevzel predsedniško funkcijo na svetovni organizaciji AIA – Association Internationale Aphasie. Sodelavci, ki so zrasli gor v različnih okoljih prinašajo seboj izkušnje in poglede, ki so za kreativnost in inovativnost podjetja ključni.

1.3. Razvoj zaposlenih

Ob onboardingu vsak novi sodelavec in seveda tudi študent dobi svojega mentorja. Tako si v prvem obdboju v Špici mentoriranec, v srednjem obdobju spodbujamo »samoizobraževanje«, in v zadnji tretjini postaneš mentor. 

Sredi podjetja imamo knjižnico in odobren nakup knjig. Notranja izobraževanja peljemo skozi sestanke vseh Špičakov z mesečno Fizkulturo ter priložnostnimi sestanki: 

 • PromoDay, 
 • DemoDay in 
 • MeetUpi. 

1.4. Konkurenčno plačilo zaposlenih

Zadnjih 5 let se nahajamo med TOP100 podjetij z najvišjo povprečno plačo in lansko leto smo se znašli na zavidljivem 65. mestu med vsemi slovenskimi podjetji. 

Znotraj IKT panoge smo trenutno na 12 mestu podjetij z najvišjo povprečno plačo. 

Naš največji kapital je varno shranjen v glavah naših sodelavcev in je svoboden lahko odide kadar mu je volja. Seveda je naš trud usmerjen v kreacijo privlačnega okolja kamor se nekateri Špičaki tudi po odhodu drugam vračajo. Trenutno je v Špici zaposlenih 5 takih povratnikov.

1.5. UDPD – Udeležba Delavcev pri Dobičku

Vpeljan imamo sistem UDPD - Udeležba Delavcev pri Dobičku, ki s 3 letnim zamikom izplačila dobička dodatno utrjuje našo dolgoročno kadrovsko stabilnost. 

1.6. Zdravje na delovnem mestu

Imamo redne zdravniške preglede in spodbujamo »Zdrav duh v zdravem telesu«. Vsako leto se udeležimo Ljubljanskega in Splitskega maratona ter dirke na Vršič. 

Na zadnjem Splitskem maratonu smo zasedli prvo mesto tekači v razmerju število udeležencev/glede na število zaposlenih.

Postavljamo tudi kolesarnico, da tudi na tem področju prispevamo k zmanjšanju ogličnega odtisa. 

1.7. Naši družbeno odgovorni projekti

»Informatika narodu« je projekt, ki smo ga zagnali v želji, da se Slovenija višje zavihti na DESI lestvici in posledično dvignemo blaginjo Slovencev.

Podpiramo projekt »Partnerstvo za spremembe«.

Pred 10 leti smo zagnali na GZS ZITex izvozno prebojno sekcijo SLO IKT. 

1.8. Izbor sodelavca leta

Vsako leto izberemo sodelavca leta, kamor vključujemo tudi za dosežke na področju trajnosti. 

1.9. Naši certifikati in priznanja na področju trajnosti

 • Špičaki smo podpisniki pobude »Listina raznolikosti«.
 • 13 let zapored ocenjujemo zadovoljsto zaposlenih skozi projekt ZLATA NIT, trikrat v finalu in dvaktrat na vrhu.
 • Skozi standarde ISO9001 in ISO27001 skrbimo za visoko kakovost in varnost našega poslovanja in posledično tudi varnost in stabilnost delovnih mest Špičakov.

1.10. Naša politika družbene odgovornosti in članstvo

Spodbujamo in dajemo zgled drugim podjetjem, s tem da:

 • Ohranimo transakcijske račune v Sloveniji in tako s plačevanjem davkov doma vplivamo na odpravljanje revščine. 
 • Spodbujamo športni duh z podporo Benjamina Savška od malih nog, pa do evropskega, svetovnega in olimpijskega prvaka.
 • Zastopamo stališče da Informatika in logika sodita v osnovnošolski kurikulum.

Direktor Špice Tone Stanovnik je član štirih upravnih odborov, preko katerih prispeva k trajnostni politike v Slovenije.

 • GZS skupščina – Energetska učinkovitost 
 • ZM Združenje Manager - Trajnostna zaveza in produktivnost
 • ZIT Združenje za Informatiko – ustanovitelj ZITex izvozne prebojne sekcije 
 • SBC Klub slovenskih podjetnikov - Podjetništvo 

2. Vidik upravljanja in družbene odgovornosti deležnikov

2.1. Družbena odgovornost dobaviteljev in kupcev

Dobro prakso Trajnostne politike širimo tudi na naše dobavitelje in kupce. 

Poleg rešitev za področje WFM »WorkForce Managementa« naše podjetje implementira tudi rešitve za SCM »Supplay Chain Management« in vsled tega nam je zelo jasno, da za uspešno implementacijo Trajnostne politike ni dovolj parcialna zmaga na domačem dvorišču temveč je pomemben sistematičen in holističen pristop. 

Skupaj z našim dobaviteljem ATECH iz Materije na Krasu, ki proizvaja našo strojno opremo smo pristopili k LCA testiranju naših izdelkov. 

Pri naših kupcih pa z našimi rešitvami spodbujamo delo in tako vitalno vplivamo na zmanjševanje ogličnega odtisa. 

2.1. Trajnostna in etična načela dobavne verige

Sodelujemo le s preverjenimi dobavitelji. Najraje, če je le možno, s slovenskimi. 

Vso strojno opremo, ki jo razvijemo, nato proizvajamo in sestavljamo v Sloveniji. Z dobavitelji imamo podpisane dolgoročne pogodbe za sodelovanje in pogosto staknemo glave, da izboljšujemo našo skupno konkurenčnost. 

Z lokalno proizvodnjo tudi vplivamo na zmanjšan oglični odtis. 

Trajnostna in etična načela v dobavni verigi preverjamo preko osebnih razgovorov z deležniki, deloma tudi preko njihove bonitete in priporočil drugih.

Če je le mogoče, z lokalnimi dobavitelji v okviru ISO9001 ocene dobaviteljev opravimo osebni razgovor in preverimo njihov način dela, kakovost storitev, izdelkov, boniteto in ugled podjetja. Šele nato sklenemo dogovor, naše sodelovanje pa letno evalviramo in vnesemo izboljšave v pogodbena razmerja za prihodnje obdobje poslovanja. 

Preko naše in njihove baze znanja se vzajemno obveščamo in učimo ter izmenjujemo izkušnje.

3. Okoljski vidik

Temelj naše trajnostne naravnanosti do okolja definira Pravilnik glede trajnostne naravnanosti Špice z vidika okolja.

Poleg doslednega izvajanja pravilnika, izvajamo serijo drugih projektov in aktivnosti, ki odražajo našo trajnostno naravnanost do okolja.

3.1. Spodbude zmanjševanja negativnih okoljskih učinkov zaposlenih

Uredili smo kolesarnico in svojim sodelavcem dajemo dober vzgled ter jih spodbujamo za uporabo koles za pot v službo. 

Odprodali smo vozni park in pristopili k podpisu pogodbe z AvantCar podjetjem, ki ima električni vozni park manjših avtomobilov. 

Ker je velik del sodelavcev zaposlenih v razvojnem oddelku in imamo urejeno infrastrukturo za delo od doma to tudi pogosto koristimo.

Naše programske rešitve za Evidenco Delovnega Časa in odsotnosti vitalno vplivajo na fleksibilnost delovnega časa in omogočajo in promovirajo delo od doma s katerim vitalno prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa tudi pri naših kupcih.

3.2. Naši certifikati, priznanja in standardi na področju okolja 

Imamo vzpostavljen ISO9001 od leta 1995, in ISO27001 od leta 2014.

Svoje poslovanje poskušamo uskladiti s smernicami ISO26000. 

Začeli smo tako, da smo postali člani Inštituta za Razvoj Družbene Odgovornosti in se izobražujemo v njihovih tečajih za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja. 

Pristopili smo skupaj z našim dobaviteljem / proizvajalcem elektronskih naprav k LCA certificiranju. 

3.3. Sistem ukrepov za spremljanje porabe energije 

Proaktivno komuniciram strategijo Slovenija zelena digitalna dolina na sončni strani Evrope in smo v postopku formalizacije sistema, ki obsega omenjene izračune, spremljanje, poročanje in komuniciranje ključnih kazalnikov na področju zmanjševanja porabe energije. 

Imamo zapisano Trajnostno politiko podjetja, ki je usmerjena v zmanjševanje podnebnih sprememb in predvsem v skrb za okoljski del odgovornosti. 

O vsem poročamo na mesečnih sestankih in letnem poročilu, občasno pa tudi na srečanjih z drugimi skupinami deležnikov.

3.4. Strategija ravnanja z odpadki

Vzpostavljen imamo koncept ločevanja odpadkov, tako da imamo po pisarnah razporejene koše za ločevanje. Seveda so vsi Špičaki vključeni v to kulturo ločevanja in tako vsak po svojih najboljših močeh tudi v praksi ravna in prispeva k skupnim ciljem. 

Skozi projekte stalnih izboljšav: PDCA Plan-Do-Check-Act se načrtno zbira pobude Špičakov, nato pa najboljše preko OKR metodologije lansiramo v izvedbo z osebnimi zadolžitvami in odgovornostmi. 

Dva taka najbolj popularna sta »voda iz pipe« in »segmentiranje odpadkov«.