Choose languageLanguage
potni nalogi

Skrajšajte čas priprave in obračuna potnih nalogov

Modul Potni nalogi omogoča spletno in mobilno potrjevanje nalogov, dodajanje stroškov, arhiviranje in avtomatičen vnos dogodkov v evidenco delovnega časa ter zakonito poročanje (REK).

Zaupajo nam številna slovenska podjetja

Dovršen proces oddaje in potrjevanja potnega naloga
FUNKCIONALNOSTI

Dovršen proces oddaje in potrjevanja potnega naloga

Uporabnik pred nastopom službene poti vnese vlogo za izdajo potnega naloga, po zaključeni službeni poti pa izpolni elektronski obračun potnega naloga z vsemi prilogami. Potrjevalec preko spletnih odobritev prejme zahtevek za pregled potnega naloga, ki ga odobri ali pošlje v dopolnitev. Po odobrenem obračunu računovodstvo prejme obvestilo za izplačilo stroškov ter pripravo temeljnice in obrazca REK-1.

Avtomatičen vnos dogodkov v evidenco delovnega časa
FUNKCIONALNOSTI

Avtomatičen vnos dogodkov v evidenco delovnega časa

Časovni dogodki vezani na službeno pot se avtomatično prenesejo v vašo evidenco delovnega časa. Tako je podatek, kdo in kdaj je bil na službeni poti, vedno na dlani, z enim klikom pa podatke lahko izvozite še v sistem za obračun plač. 

Znotraj aplikacije za potne naloge v vsakem trenutku vidite razpoložljivost vaše flote službenih vozil, ki jih lahko z enim klikom tudi rezervirate. 

Potne naloge lahko dodajate v imenu sodelavcev, vodje pa imate možnost, da vloge s pomočjo pametnega telefone nemudoma odobrite ali zavrnete. 

Različne šifrante kot na primer - prevozna sredstva, vrste stroškov, dnevnice, povračilo kilometrine lahko v aplikacijo vnesete vnaprej in potem enostavno posodabljate. 

Enostavno do zneskov za izplačilo potnih nalogov

Enostavno do zneskov za izplačilo potnih nalogov

Dvonivojsko številčenje potnih nalogov po odprtih in zaključenih nalogih zagotavlja pravilno zaporedje številk oddanih potnih nalogov. Ustrezno oštevilčeni so potni nalogi pripravljeni za oblikovanje plačilnega naloga, temeljnice in za poročanje na e-davke. 

Napredna integracija med aplikacijo potni nalogi in modulom za obračun plač omogoča avtomatično pripravo zneskov za izplačilo. Zneski za obračun plač tako ne bodo nikoli napačni ali prepozno izračunani.

Posvet s svetovalcem

Rezervirate si termin za brezplačno predstavitev aplikacije za potne naloge, ki jo bo izvedel Špicin tehnični svetovalec. 

PREDNOSTI POTNIH NALOGOV

Podpiramo poročanje na novem REK-O obrazcu

Modul Potni nalogi poskrbi za sodobno vodenje potnih nalogov in omogoča številne tehnološke prednostI.

Uporabniku prijazen vmesnik

Priloge so vedno priložene nalogu

Hitrejši postopek potrjevanja

Storitev dostopna tudi preko mobilne naprave

Zakonsko skladna hramba

Avtomatičen vnos dogodkov v evidenco delovnega časa

Datoteke za izplačilo in temeljnico ter REK obrazca

Pogosta vprašanja

POSNETEK WEBINARJA
POSNETEK WEBINARJA

Predstavitev aplikacije "Potni nalogi"

V posnetku webinarja boste izvedeli:

  • kako se oblikuje in potrdi potni nalog,
  • kako dodajate stroške,
  • kako poteka poročanje na REK obrazcih,
  • kako poteka avtomatičen vnos dogodkov v sistem za evidenco delovnega časa in obračun plač.
Vpišite podatke in si oglejte posnetek webinarja!