NE SPREGLEJTE  •  🚀S Pravilnikom o delovnem času ukrojite delovni čas zaposlenih po svojih potrebah. >> Spoznajte Pravilnik   
Choose languageLanguage
Novica

Celovita rešitev za upravljanje malic: modul Lunch Time v sistemu Time&Space

Celovita rešitev za upravljanje malic: modul Lunch Time v  sistemu Time&Space
 
5 minutno branje
Datum
26/05/2023

Malice so pomemben del ohranjanja produktivnosti, zdravja in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. Poleg dobre, kakovostne in okusne ponudbe malic je pomemben del dobre izkušnje zaposlenih tudi sistem upravljanja malic. Sistem, ustrezno podprt s programsko rešitvijo, je pomemben tudi z vidika digitalizacije in učinkovitosti procesov.

Špicin sistem Time&Space je celovita rešitev za evidenco delovnega časa in kontrolo dostopa, ki ponuja modularno arhitekturo s specializiranimi moduli, kot je modul Lunch Time, zasnovan posebej za učinkovito upravljanje malic To praktično in uporabno rešitev so že uspešno uvedla številna podjetja.

Modul Lunch Time je spletna aplikacija, ki se nemoteno povezuje z osrednjo rešitvijo Špice za evidenco delovnega časa, informacijskim kioskom Infozone in modulom za obračun plač PIF.

Funkcionalnosti rešitve za upravljanje malic

Najprej si poglejmo nekaj ključnih funkcionalnosti modula Lunch Time:

Vnos menijev za vsak dan posebej

Modul Lunch Time omogoča vodjem malic enostaven vnos menijev za vsak delovni dan. Menije lahko prilagodijo glede na potrebe podjetja in zaposlenih ter jih vnaprej določijo za cel teden ali celo mesec. Ta funkcionalnost zagotavlja jasen pregled nad razpoložljivimi možnostmi prehrane za zaposlene in omogoča lažje načrtovanje.

Vsak meni vključuje podatke, kot so ime, opis, seznam alergenov, oznaka, npr. vegansko, ter cena malice (v različnih valutah). V aplikaciji je mogoče tudi urejanje obdobja streženja malic. Določeni podatki so obvezni, podrobnosti pa opcijske.

Izbira poljubnega menija za vsakega zaposlenega posebej

Zaposleni imajo možnost izbire poljubnega menija glede na njihove osebne preference, diete ali alergije. Ta funkcionalnost omogoča individualizacijo prehrane in pripomore k zadovoljstvu zaposlenih.

Prav tako velja izpostaviti prihranek pri zavrženi hrani, saj je znano, koliko ljudi je v določenem dnevu prisotnih v podjetju in kateri meni so izbrali.

Obveščanje zaposlenih v restavraciji o izbranih menijih

Razdeljevalcimalic v restavraciji so o izbranih menijih zaposlenih obveščeni prek sistema. To omogoča hitro in natančno izdajo pravilnih menijev zaposlenim, kar zmanjšuje napake in čakalne vrste.

Izvedba potencialnih ročnih korekcij ob izdaji malice

Modul Lunch Time razdeljevalcem malic omogoča, da ob izdaji malice izvedejo ročne korekcije , če je to potrebno. To lahko vključuje spremembo menija, dodajanje sestavin ali prilagoditev obroka glede na posebne zahteve zaposlenega.

Analitika izdanih malic

Vodje malic imajo dostop do analitičnih podatkov o izdanih malicah, kar omogoča vpogled v porabo (številčno ali cenovno), priljubljenost posameznih menijev in morebitne težave v procesu. To omogoča boljše načrtovanje in optimizacijo prehrane zaposlenih.

Obračun porabljenih malic za stanje in potencialna doplačila

Modul Lunch Time omogoča obračun porabljenih malic za vsakega zaposlenega posebej ter izračun morebitnih doplačil, če so potrebna. Ta funkcionalnost zagotavlja natančen pregled nad stroški prehrane in omogoča lažje sledenje porabi malic ter izvajanje ustreznih ukrepov v primeru prekoračitve ali neizkoriščenosti pravic.


Različne vloge in pravice v rešitvi za upravljanje malic

Modul vključuje različne vloge, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema:

Osnovni uporabnik

Osnovni uporabnik je zaposleni, ki modul Lunch Time uporablja za pregled nad svojo izbiro malic. Uporabnik ima možnost izbire malic za prihodnje dni, vpogleda v menije, ki so na voljo, ter preverjanja svoje zgodovine prehranjevanja.

Osnovni uporabnik lahko vnese tudi morebitne alergije ali prehranske omejitve, ki jih je treba upoštevati pri izbiri menija. Osnovni uporabnik ima vpogled tudi na informacijskem kiosku InfoZone.

Vodja malic

Vodja malic je odgovoren za vnos menijev malic za posamezne dni. Ta nivo uporabnika ima tudi pregled nad analitiko sistema, kar vključuje podatke o porabi malic, rezervacijah in morebitnih posebnih zahtevah zaposlenih. Vodja malic lahko tudi spremlja in prilagaja jedilnike glede na potrebe zaposlenih in se odziva na morebitne spremembe v prehranskih navadah.

Razdeljevalec malic

Razdeljevalec malic je uporabnik, ki ima vpogled v to, katero malico mora dodeliti kateremu zaposlenemu. Ta vloga vključuje tudi možnost ročne spremembe malice po potrebi, na primer, če je zaposleni spremenil svojo izbiro ali če pride do napake v sistemu. Razdeljevalec malic sodeluje z vodjo malic pri zagotavljanju pravilne in učinkovite izdaje malic.

Administrator

Administrator je uporabnik, ki upravlja nastavitve aplikacije, dodeljuje vloge vodij in razdeljevalcev malic uporabniškim računom ter izvaja druge podporne aktivnosti. Ta vloga vključuje nadzor nad sistemom, urejanje oznak malic, nastavljanje obdobij streženja malic, dodeljevanje posebnih uporabniških dovoljenj in spremljanje delovanja aplikacije. Administrator je ključni člen pri zagotavljanju uspešnega delovanja celotnega sistema za upravljanje malic.


Ključne koristi sistema za upravljanje malic

Modul Lunch Time prinaša mnoge koristi, med drugim:

  • Izboljšano učinkovitost: z uporabo modula Lunch Time lahko podjetja bolje načrtujejo in organizirajo malice, kar vodi do večje učinkovitosti in zmanjšanja nepotrebnih stroškov.
  • Boljšo komunikacijo: sistem zagotavlja jasno komunikacijo med zaposlenimi, vodji malic in razdeljevalcimalic ter omogoča boljši pregled nad procesom.
  • Večjo prilagodljivost: modul Lunch Time omogoča prilagodljivost pri dodeljevanju vlog in uporabniških dovoljenj ter omogoča posebne možnosti za goste in zaposlene z reprezentančnimi nalogami.
  • Izboljšano zadovoljstvo zaposlenih: z lažjo izbiro malic in jasnim prikazom jedilnikov, alergenov in cen se izboljša zadovoljstvo zaposlenih in poveča njihova produktivnost.
  • Analizo in optimizacijo: poročila o porabi malic omogočajo vpogled v učinkovitost procesa in s tem možnost za izboljšave ter optimizacijo stroškov, povezanih z malicami.

Vabimo vas, da raziščete možnosti modula Lunch Time v rešitvi Time&Space in izkoristite vse prednosti, ki jih ponuja za izboljšanje upravljanja malic v vašem podjetju. Naša rešitev vam omogoča doseganje najvišje stopnje digitaliziranosti in učinkovitosti, ki jo potrebuje vsako moderno podjetje.