Blog

Trije koraki do zakonsko urejenega dela od doma

10/04/2019
Trije koraki do zakonsko urejenega dela od doma

V pogovorih s strankami večkrat naletimo na problematiko dela od doma. Tako na strani delodajalcev kot zaposlenih se vedno pogosteje pojavlja želja po takšni organizaciji dela. Vendar je po naših izkušnjah pogosto prisoten strah, da bo šlo kaj narobe. Če se dela od doma lotite s skladu s predpisi in internimi politikami, je takšen strah popolnoma odveč. Spoznajte nekaj nasvetov, kako enostavno in popolnoma legalno zaposlenim omogočiti delo od doma.

Poskrbite za zakonsko podlago

Kot je določeno v petem poglavju zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), je treba delo od doma opredeliti v pogodbi o zaposlitvi. Definirati moramo obseg dela od doma (polni ali krajši delovni čas), kaj bo zaposleni delal, koliko časa in kje. Pred začetkom dela od doma je delodajalec o tem dolžan obvestiti Inšpektorat RS za delo in mu predložiti podatke o delu od doma, ki ste jih opredelili v pogodbi, ter dodati tudi ime zaposlenega, ki bo delo opravljal.

Inšpektorat za delo sicer ne izda dovoljenja za delo od doma, lahko pa vlogo zavrne, če delo od doma ni mogoče. Večinoma pride do zavrnitev, ko gre za delo z nevarnimi snovmi, izdelovanje oz. predelovanje vnetljivih in eksplozivnih snovi, strupov in zdravil ali dela, ki povzročajo sevanje, tvorijo imisije ipd.

Zaposleni, ki opravlja delo od doma, ima v razmerju do delodajalca enake pravice kot zaposleni, ki opravlja delo v prostorih delodajalca. To vključuje npr. regres za prehrano ter vključevanje v sindikalne skupine oz. aktivnosti, ki so na voljo vsem zaposlenim.

Če delo od doma ni pogodbeno urejeno, se kaznuje z globo od 750 do 2.000 € za delodajalca in 100 – 800 € za odgovorno osebo delodajalca.

Zagotovite varno delovno mesto

Poleg pogodbe morate pred začetkom dela od doma zagotoviti tudi varno delovno mesto za zaposlenega. Ureditev varnega delovnega mesta je odgovornost delodajalca. Zato mora ta pred začetkom dela preveriti pogoje dela na lokaciji, ugotoviti tveganja ter določiti ukrepe za zagotavljanje varnosti.

Zaposlenemu za delo od doma pripada pravica do nadomestila za uporabo svojih sredstev, a zakon višine nadomestila ne določa. Dogovor o tem v pogodbi določita zaposleni in delodajalec, možno pa je povračilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode in drugih virov, če so potrebni za izvajanje nalog v okviru dela od doma.

Pametno upravljajte elektronsko opremo

Zaposleni se od doma povezujejo v poslovno omrežje in pogosto s svojih naprav dostopajo do službenih podatkov. Če želite zagotoviti integriteto podatkov in centraliziran nadzor nad napravami, ki se povezujejo v vaše omrežje, vpeljite sistem za upravljanje mobilnih naprav (MDM). Takšna rešitev vam omogoča oddaljeno reševanje vseh izzivov, povezanih z mobilnimi napravami:

  • varno povezovanje v poslovno omrežje,
  • samodejno nameščanje popravkov,
  • oddaljena nastavitev politik,
  • ločevanje poslovnih in zasebnih aplikacij,
  • oddaljeno brisanje podatkov z naprave,
  • šifrirano shranjevanje poslovnih podatkov idr.

Tako bo tudi tehnično upravljanje naprav zaposlenih, ki delajo na domu, preprosto in pregledno.

Pri vzpostavitvi upravljanja z mobilnimi napravami (MDM) vam lahko pomagamo in svetujemo tudi Špičaki. Pišite nam na matjaz.zupan@spica.com ali nas pokličite na 041 787 714.