Choose languageLanguage
Blog

Merjenje temperature zagotovlja varnejše delovno mesto

Merjenje temperature zagotovlja varnejše delovno mesto
 
11 minutno branje
Datum
21/09/2020

V danih razmerah je treba narediti vse, da se zajezijo in zmanjšajo negativni vplivi epidemije na zdravje ljudi in gospodarstvo. Zdravniki potrjujejo, da smo ljudje manj pozorni na izgubo vonja in okusa, posebej, če se ta zgodi postopoma, medtem ko spremembo v telesni temperaturi zaznamo hitro, saj nam povzroča nelagodje. Namenski termoterminali so cenovno najugodnejša opcija za učinkovito in varno merjenje temperature na delovnem mestu.  

Merjenje telesne temperature zaposlenih in obiskovalcev poslovnih prostorov, trgovin in drugih objektov ima veliko dobrih plati. Sploh takšno, ki ga je moč izvesti brez kontakta, npr. s termo kamero ali namenskim termo terminalom.

V blogu smo obdelali naslednje tematike (povezave do podnaslovov)

1. Termoterminali za merjenje temperature so cenovno najugodnejša opcija
2. Termoterminali in registracija delovnega časa
3. Učinkovito merjenje telesne temperature s termokamerami
4. Kako pravilmo meriti temperaturo s termokamero
5. Integracija termokamere s sistemom Time&Space
6. Sistemi za merjenje telesne temperature oseb
7. Termokamera in čelni termometer  - kakšne so razlike?
8. Osebni podatki in uporaba sistemov za brezkontaktno merjenje temperature

Termoterminali za merjenje temperature so cenovno najugodnejša opcija

Cenovno najugodnejša in še vedno zelo praktična možnost merjenja telesne temperature pa so namenski terminali. Ti sicer delujejo na nekoliko krajši razdalji kot kamere – tipično med 80 in 150 cm, a so še vedno zelo natančni. Za to poskrbijo jasna navodila, ki posameznika preko informacij na zaslonu vodijo do prave postavitve obraza v položaj za merjenje temperature.  

Tovrstne terminale lahko podjetja namestijo na steno ali pa na premično stojalo ter poskrbijo za ustrezne talne ali stenske oznake. Pomembno je le, da je terminal nameščen v ustrezni oddaljenosti od motečih notranjih ali zunanjih vplivov (cevi z vročo vodo, bližina vhodnih vrat v objekt, prepih ipd.).

undefined

Termoterminali  in registracija delovnega časa

V Špici smo razvili zelo praktično rešitev, ki omogoča sobivanje in sodelovanje termo kamere ali terminala za merjenje temperature s sistemom za evidenco delovnega časa in kontrolo pristopa Time&Space. 

Integracija termovizijske kamere s sistemom Time&Space omogoča registracijo delovnega časa ter prikaz obvestil na registracijskem terminalu Zone Touch. Povezava na sistem za kontrolo pristopa pa zagotavlja upravljanje in avtorizacijo pristopa glede na temperaturo merjenca 

»Da bi se izognila gneči, ki bi ob uvedbi meritev telesne temperature, katera traja nekaj deset sekund, nastala pred kamerami ali terminali za merjenje ter sistemi za prijavo in odjavo z dela, podjetjem svetujemo, da zamaknejo čas prihoda na delo za posamezne oddelke ali delovne skupine.  

Tako se elegantno izognejo navalu, oprema pa svoje delo opravi zanesljivo in natančno,« pravi Jaka Čović, ki v podjetju Špica skrbi za uvedbo termo kamer in terminalov za merjenje temperature v poslovna okolja in organizacije.

Video: Integracija termokamere s sistemo Time&Space

 

Učinkovito merjenje telesne temperature s termokamerami 

Za najbolj učinkovite pri merjenju telesne temperature so se izkazale namenske (beri: profesionalne) termokamere, ki zmorejo hkrati izmeriti temperaturo več osebam hkrati – tudi do 15 ljudem – in to v gibanju! A takšne kamere, ki jih uporabljajo predvsem letališča in druga frekventna okolja in lokacije po svetu, imajo tudi nalepko s ceno, označeno s petmestno številko. Torej jih manjša podjetja ne bodo kupovala, niti ni potrebe po tem.

Nekajkrat cenovno dostopnejša rešitev so zato termokamere srednjega cenovnega razreda, ki »zahtevajo«, da se človek, pri katerem se izvaja meritev, nahaja na točno določenem mestu – najprimernejši oddaljenosti od termokamere. Tako kot dražje kamere tudi te kamere delujejo s pomočjo tehnologije računalniškega vida, pri čemer pa ne razpoznavata identitete posameznika, temveč ciljata na za merjenje temperature najbolj primerne točke na obrazu – npr. očesni mešiček in žile na čelu. Te točke so namreč tudi najbolj odporne na t. i. temperaturna nihanja, ki smo jim priča v praksi.

undefined

Če naj termokamera kar se da natančno (tipična natančnost meritve znaša 0,3 stopinje Celzija) izmeri telesno temperaturo posameznika, mora premostiti tudi oviro, ki jo v praksi poznamo kot vpliv okolice. Nizke zimske temperature - okoli ledišča ali pod njim – nas hitro podhladijo, prav tako nas poletna pripeka (35 stopinj C in več) nadpovprečno segreje. Vse to bi lahko vplivalo na natančnost meritve, zato strokovnjaki podjetjem priporočajo, da termo kamere ali druge sisteme za merjenje temperature postavijo znotraj objekta in na lokaciji, ki zagotavlja, da je posameznik prej bil deležen vsaj minutne »aklimatizacije«. Torej npr. v veži podjetja ali pa s postavitvijo sistema za merjenje telesne temperature na hodnik, do katerega vodi vrsta.

Kako pravilmo meriti temperaturo s termokamero

Merjenje telesne temperature s termokamero je eden od preventivnih ukrepov, ki služi zmanjševanju tveganja prenosa nalezljivih bolezni. Točnost meritve je v veliki meri odvisna od merilnega mesta in merilnega postopka. Med drugimi je potrebno upoštevati spodaj naštete dejavnike:

 • za točnost merjenja potrebujemo relativno kratko razdaljo (od 1,3 do 3m)
 • termokamera mora biti natančno umerjena
 • temperatura prostora, kjer se izvaja merjenje mora biti nadzorovana in stabilna
 • meritev mora potekati v notranjih prostorih
 • za točno meritev merjenec ne sme biti izpostavljen velikim temperaturnim razlikam 5 minut pred meritvijo (mraz, sonce)
 • potrebno je gledati pravokotno v kamero
 • pred kamero se je potrebno ustaviti ali se premikati zelo počasi
 • priporočljivo je, da so oči in čelo dobro vidni
 • v primeru povišane temperature svetujemo posvet z usposobljeno osebo za ravnanje z morebitnimi prenašalci nalezljivih bolezni

Integracija termokamere s sistemom Time&Space

Samo merjenje je delovalo tako dobro, da smo razvili tudi integracijo s sistemom za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa Time&Space. Integracija omogoča avtomatski nadzor povišane telesne temperature zaposlenih ob prihodu v podjetje. Prednosti takšne integracije so se zelo hitro pokazale za najučinkovitejšo rešitev, saj zagotavlja:

 • meritev se izvaja kot del registracije delovnega časa, ki ga zaposleni že poznajo,
 • visoka hitrost merjenja, primerno za organizacije z več zaposlenimi,
 • večja varnost in samozavest zaposlenih saj sodelavci nimajo povišane temperature,
 • brezkontaktna, zanesljiva, in varna meritev temperature,
 • večja samokontrola zaradi zavedanja, da je prihod na delovno mesto v primeru povišane temperature onemogočen

Posnetek webinarja: Uporaba termokamere za zazavanja telesne temperature


Najpogostejši brezkontaktni merilni pripomočki za to so t.i. čelni termometri in termokamere. Fizikalni princip merjenja je podoben in poenostavljeno povedano čelni termometer meri temperaturo v eno točki, medtem ko termokamera zajame več vrednosti in jih sestavi v termično sliko.

Sistemi za merjenje telesne temperature oseb

Dober začetek za snovanje vsakega merilnega sistema je poznavanje zahteve po njegovi točnosti. Za merjenje povišane telesne telesne temperature obstaja več tehnik z različno točnostjo. Za občutek o zahtevani točnosti se je dobro obrniti na strokovne podatke, kakšne so povišane temperature, ki jih želimo zaznati. Študija navaja sledečo porazdelitev povišane temperature med obolelimi:    

Temperatura ( °C)Odstotek obolelih
manj od 37.5
9,9%
od 37.5 do 38
30,9%
od 38.1 do 39
46,9%
več kot 39
12,3%

Telesna temperatura zdravega človeka znaša med 36,5 °C in 37,5 °C. Zahtevano natančnost lahko torej ocenimo glede na statistiko. Z merilnim sistemom, ki ima natančnost 1 °C, lahko napačno ocenimo povišano temperaturo skoraj 40 % ciljne populacije. Natančnost merilnega sistema mora biti torej mnogo višja .

Ko izberemo natančnost merilnega sistema, je zelo pomembno razumeti vplive okolja, v katerem izvajamo meritev. Natančnost same merilne opreme je namreč podana v nadzorovanih pogojih. Glede na to, da je cilj merjenja nadzor nad tveganjem širitve novega koronavirusa, lahko predpostavimo dve merilni okolji. Najboljša opcija je, da si zaposleni telesno temperaturo spremljajo doma, vendar tega žal ne moremo niti nadzirati niti zagotavljati. Alternativa je merjenje telesne temperature ob vstopu v delovne prostore, pred stikom s sodelavci. To je postavitev, ki jo organizacija lahko nadzira in s tem občutno pripomore k zmanjšanju tveganja širjenja bolezni med zaposlenimi. Ima pa takšna postavitev nekaj zahtev oziroma lastnosti. Posamezna meritev mora zaradi prehoda večjega števila zaposlenih potekati hitro. Zaradi želje po spoštovanju priporočila o ohranjanju distance proces merjenja ne sme povzročati čakalne vrste oziroma zbiranja zaposlenih. Prav tako je zaželeno, da v izogib povečanja možnosti širjenja okužb meritev poteka brezkontaktno in brez vpletenosti dodatnega osebja, da preprečimo stik vseh zaposlenih z eno osebo oziroma predmetom.

Cenovno najdostopnejša tehnologija, ki omogoča brezkontaktno merjenje temperature, je zaznavanje moči infrardečega valovanja. Takšni merilni sistemi merijo moč infrardečega valovanja, ki ga oddaja površina človeške kože. Pojem telesna temperatura se običajno nanaša na temperaturo »jedra « človeka. Zaradi zunanjih dejavnikov okolja, kot so veter, sonce, mraz, vlaga in podobno, sta ti dve temperaturi lahko zelo različni. Na razliko vpliva tudi izbrana točka merjenja. Slabše prekrvavljeni deli človeške kože (na primer sredina človeškega čela) so bolj izpostavljeni zgornjim vplivom. Vpliv okolja na temperaturo površine kože je pogosto veliko večji kot pa deklarirana natančnost merilne opreme. To postavlja zelo pomembne omejitve na sam proces merjenja. Merjenje se mora izvajati v brezvetrnem in zaprtem prostoru s čimbolj konstantno temperaturo in vlažnostjo. Pomembno je tudi, da se osebe pred izvedbo meritve v tem prostoru aklimatizirajo. Priporoča se približno 5 minut mirovanja. To deloma izniči vplive zunanjega okolja in naredi izvedbo meritve smiselno.

V podjetju Špica International smo na podlagi teh izhodišč za merilni sistem izbrali merjenje s pomočjo termokamere. Takšno merjenje poteka:

 • brezkontaktno (na razdalji od 0,8 m do 3 m),
 • brez približevanja tretjih oseb, ki izvajajo meritve,
 • učinkovito, saj sodobne termovizijske kamere temperaturo eni osebi izmerijo v manj kot sekundi.

Integracija termovizijske kamere s sistemom Time&Space


Termokamera in čelni termometer  - kakšne so razlike?

Termokamere se uporabljajo za brezkontaktne meritve temperature v podjetjih po vsem svetu. Drugo pogosto orodje za brezkontaktne meritve temperature, ki se pogosto uporablja v je čelni termometer. Obe rešitvi delujeta po istem principu; zaznata infrardeče sevanje in ga prevedeta v odčitek temperature. Termovizijska kamere pa imajo več prednosti v primerjavi s čelnim termometrom:

 • merjene z večje fizične distance
 • kamera meri temperaturo na več točkah in zmanjša vpliv okolice oz. poveča natančnost
 • bistveno večja učinkovitost oz. možnost merjenja temperature več ljudem hkrati
 • možnost meritve brez prisotnosti merilca

Osebni podatki in uporaba sistemov za brezkontaktno merjenje temperature

Pri informacijskem pooblaščencu so opozorili, da je namen uporabe termo kamer, kot sredstva proti širjenju koronavirusa, identifikacija posameznika s povišano temperaturo in pravočasno ukrepanje, torej gre neizogibno za obdelavo osebnih podatkov. Pred uvajanjem merjenja telesne temperature pa bi se morala podjetja posvetovati z zdravstveno stroko.

"Podjetja in ustanove bi se morale pred uvajanjem merjenja o tem posvetovati s predstavniki medicinske stroke, za mnenje lahko povprašajo izbranega izvajalca medicine dela in pridobijo oceno stroke, ali je tovrstno merjenje nujno in upravičeno, v kakšnem obsegu naj se izvaja ter kakšen obseg hrambe podatkov je primeren, če sploh," so zapisali pri informacijskem pooblaščencu.

Na Špici International, skladno z nasveti informacijskega pooblaščenca priporočamo, da podjetja pred uporabo termokamer na Zavodu za varstvo pri delo pridobijo mnenje o upravičenost uporabe termokamer.

Upoštevajoč dejstvo, da je telesna temperatura osebni podatek smo na Špici poskrbeli, da se podatek o višini temperature niti ne shranjuje niti ne posreduje v kak drug sistem.

Zaključek

Preventiva je glavni skupni imenovalec ter predstavlja novo realnost. Ključni dejavnik je še vedno zavedanje vseh vpletenih v procese, da moramo na delovno mesto prihajati le zdravi. V podjetjih si lahko pomagamo tudi z različnimi tehnološkimi rešitvami, ki zmanjšujejo tveganja ter pripomorejo k dvigu korporativne varnosti. Nekatere izmed njih so sicer na prvi pogled cenovne neprivlačne, a dodajo kamenček v mozaiku pri krepitvi zaupanja zaposlenih in vodstvenega kadra pri vračanju na delovno mesto ter varovanju kritične infrastrukture.

Če želite pridobiti ponudbo za termoterminal ali termokamero vpišite spodnje podatke in v kratkem vas bomo kontaktirali.