Ne spreglejte  •  Vabljeni na spletno delavnico s Sabino Đuvelek: "Učinkovito upravljanje s časom." Več informacij in prijava 
   
Choose languageLanguage
Blog

Razporejanje artiklov po lokacijah v skladišču – II. Del

Razporejanje artiklov po lokacijah v skladišču – II. Del

Pred časom smo pisali o metodah razporejanja v skladišču, tokrat pa navajamo še nekaj metod:

4. Dinamično lociranje artiklov v skladišču

Skladiščenje blaga na podlagi dinamičnih ali naključnih lokacij je metoda, ki jo najpogosteje uvajajo skladišča pri katerih blago hitro prihaja in iz njega izhaja. Ta metoda je fleksibilna in primerna za tako majhna kot velika podjetja, zahteva pa disciplino pri ažuriranju sistema. Pri tej metodi je nujno potrebno uporabiti pravi WMS sistem, ki podpira procese takega skladiščenja.

Prednosti takega načina razporejanja in umeščanja blaga je odličen izkoristek prostora in dobra prilagodljivost na rast (ali skladišča ali števila vrst artiklov v njem). Metoda je fleksibilna in lahko razumljiva.

Potrebno pa se je zavedati, da je brez natančne evidence in discipline pri ažuriranju evidence, sistem neuporaben. Ker se zaposleni zanašajo na sistem in ker nihče več ne ve na pamet, kje se katero blago nahaja, so posledice neažurnosti evidence lahko boleče.

5. Neformalni sistem

To pravzaprav ni sistem, saj sistema tako rekoč ni in je dovoljeno vse. Ni lokacij, saj je celo skladišče ena velika lokacija ali pa imajo posamezni deli neformalna imena (na primer “ob vhodu”, “rdeči regal”,…).

Uporaben je le v manjših skladiščih z manjšim številom skladiščnih enot in nekaj zaposlenimi. Videl pa sem tudi že večja skladišča s takim načinom vodenja, kjer je skladišče raslo skupaj s podjetjem, organizacija pa se ni prilagajala rasti. Prednosti takega načina so v zgodnji fazi vzpostavitve skladišča in fleksibilnosti. Po drugi strani pa imajo taka skladišča večje izzive z iskanjem blaga, neučinkovitostjo in odvisnosti od znanja in sposobnosti posameznikov. Spomnim se, da mi je v nekem skladišču direktor in lastnik opisal svojega glavnega skladiščnika “da ima približno 80-100 GB spomina, ki pa je že počasi pri koncu in da zato razmišljajo o uvedbi kakšnega software-a, ki bi prevzel vodenje skladišča namesto njega”.

6. Glede na frekvenco uporabe artiklov

Pri tej metodi je blago skladiščeno na način, da so artikli z največjim obratom razporejeni na najučinkovitejše mesto, oziroma najbližje vhodu. Običajno se artikli tako ali tako lahko razvrstijo v nekaj kategorij (najpogosteje A, B in C kategorije), pri čemer je kategorija A tista, ki ima največjo frekvenco in artikli iz te kategorije zapuščajo skladišče dnevno ali tedensko. V B kategorijo sodijo artikli, ki jih odpremimo enkrat na teden do enkrat mesečno, dočim C kategorija združuje artikle, ki jih razpošljemo manj pogosto kot enkrat na mesec. Pomembno pa je dodati, da obstaja še AA kategorija (ponekod A+), katere artikle postavljamo na tako imenovano zlato območje. Ta kategorija artiklov se običajno ločuje od ostalih artiklov in je ne skladiščimo na regale z ostalim blagom, saj je njena frekvenca bistveno večja, zato bi bilo skladiščenje na regale potratno. Zato se t.i. zlata cona postavi na prostor, ki ga je lahko dopolnjevati in ne ovira ostalih procesov komisioniranja.

Več o tem, kako učinkoviti WMS sistemi dodeljujejo lokacije blagu v skladišču in nadzirajo porabo lokacij in skladiščnega prostora, najdete na naših spletnih straneh.