NE SPREGLEJTE  •  🚀 Vabljeni na brezplačni webinar "TOP 3 trendi v intralogistiki", 23.4.24 od 9.00 - 09.30 ure => REGISTRIRAJTE SE  
Choose languageLanguage
Blog

Pametne nalepke za popoln pregled nad dobavno verigo

Pametne etikete
 
6 minutno branje
Datum
17/10/2023

Z inovativnimi senzorskimi nalepkami lahko dobite zanesljive povratne informacije o temperaturi, vlagi, morebitnim udarcem in o drugih okoljskih dejavnikih, katerim je bil izpostavljen vaš izdelek ali pošiljka.

Si predstavljate, da bi paket zapustil vaše skladišče, ne da bi bil označen z etiketo, ki bi vsebovala vsaj osnovne podatke o vsebini in cilju paketa? Samo ob ustrezno označenem paketu lahko namreč predpostavimo, da bo naš izdelek prišel do kupca oziroma na želeno lokacijo. Tudi ob ustrezni označitvi pa smo v času, ko izdelek potuje od točke A do točke B, nemalokrat prepuščeni zaupanju v upravljavca oskrbovalne verige, da bo z našo pošiljko ravnal skladno z navodili in da bo izdelek na končni cilj prišel v ustreznem stanju. V večini primerov nimamo nikakršnega dokaza o tem, v kakšnem okolju se je na poti naš izdelek nahajal in kako so odgovorni v dobavni verigi z njim ravnali. Je bil izdelek izpostavljen previsoki ali prenizki temperaturi? Je morda paket komu izmed udeleženih v dobavni verigi padel iz rok ali pa je bil v času prevoza narobe zasukan oziroma postavljen?

Večja kot je vrednost in/ali občutljivost izdelka, bolj nam je pomembno, kaj se z našim izdelkom dogaja znotraj proizvodnega procesa ali dobavne verige. Ste vedeli, da lahko z uporabo t. i. pametnih nalepk dobite povratne informacije o nekaterih bistvenih neželenih dogodkih, povezanih z vašim izdelkom? Svoje izdelke lahko namreč označite z različnimi senzoričnimi nalepkami, ki vas bodo s preprostim barvnim indikatorjem opozorile, če bo:

  1. izdelek izpostavljen neustrezni temperaturi,
  2. izdelek izpostavljen neželenim udarcem in padcem (merjenje pospeška),
  3. tekom transporta izdelek neustrezno postavljen oz. nagnjen glede na podlago.

undefined

Temperaturno občutljive senzorične nalepke

S temperaturno občutljivimi nalepkami lahko na enostaven način ugotovimo, kakšni temperaturi je bil naš izdelek izpostavljen znotraj dobavne verige ali proizvodnega proces . V nadaljevanju predstavljamo nekaj tipičnih področij, kjer kontrola temperature igra pomembno vlogo pri ohranjanju integritete dobavne verige ali proizvodnega procesa:

  • Znanost in farmacija
V znanosti in farmaciji veljajo stroge globalne regulacije za hranjenje in transport različnih bioloških vzorcev in cepiv.  Nekatere snovi morajo biti ves čas transporta in hrambe izpostavljene zmerno nizki temperaturi (2 °C–8 °C), druge morajo biti na kontrolirani sobni temperaturi (15 °C–25 °C), spet tretje pa morajo biti globoko zamrznjene. Pametne nalepke nas lahko opozorijo, če so bile učinkovine izpostavljene neustrezni temperaturi ali če je morda prišlo do napake pri sterilizaciji laboratorijskih pripomočkov.   

undefined

  • Prehranska veriga
Tudi v prehranski verigi obstaja cela vrsta izdelkov, za katere so jasno definirane temperaturne ureditve. Naj gre za transport morske hrane, sladoledov in drugih mlečnih izdelkov ali pa celo sadja in zelenjave – ustrezna temperatura hranjenja izdelkov lahko poskrbi za ohranitev želenega nivoja kakovosti izdelkov. Vsako odstopanje od predpisanih temperatur lahko vodi v poslabšanje kakovosti, razvoja bakterij oz. uničenje serije.

  • Proizvodni procesi
Ustrezna temperatura je lahko pogoj pri izpeljavi nekaterih obdelovalnih ali proizvodnih procesov. Nekateri procesi namreč zahtevajo določeno temperaturo izdelka med obdelavo izdelka kot predpogoj, da se sam proces ustrezno in kakovostno zaključi. Prenizka ali previsoka temperatura je lahko jasen indikator, da proces ni bil ustrezno izpeljan.

Čeprav gre za zelo različna področja, pa je vsem skupno to, da lahko izziv, povezan s kontrolo temperature, rešimo tako, da same izdelke označimo z undefined ustreznimi temperaturnimi senzorskimi nalepkami, ki lahko potrdijo, če je bil izdelek izpostavljen želeni temperaturi, oziroma nas opozorijo, če temperatura ni bila ustrezna. Na voljo so različni tipi nalepk, ki nam na različne načine sporočajo, kaj se je s temperaturnega vidika dogajalo z našim izdelkom med transportom ali hrambo

Nalepke, ki nas opozorijo na udarce ali neustrezno postavitev pošiljke

Neustrezno ravnanje z izdelki v dobavni verigi lahko povzroči veliko materialno škodo, odgovornost posameznih deležnikov pa je pogosto težko dokazovati. Vzrok za poškodbo izdelka je lahko fizičen udarec, pri bolj občutljivih izdelkih pa lahko pride do okvare že, če se med transportom izdelek prevrne ali se ga neustrezno postavi na podlago.

O varnostnih nalepkah za zaščito pred neavtoriziranimi posegi smo že pisali. Če pa paket ali izdelek označimo z ustrezno pametno nalepko, lahko v katerikoli točki znotraj dobavne verige preverimo, če je bil izdelek podvržen neustreznemu ravnanju. Indikatorji na posebnih nalepkah nas namreč opozorijo, če je bil izdelek izpostavljen udarcu (nalepka meri pospeške) ali če je bil nagib izdelka med transportom prevelik.

Spodaj si lahko ogledate primer, kako senzorske nalepke delujejo. Vsaka nalepka ima indikator, ki se npr. v primeru, ko paket nekomu pade po tleh, delno ali v celoti obarva iz bele v rdečo. Stopnja obarvanja je odvisna od moči udarca oziroma od pospeška, s katerim je paket padel. Na podoben način nas lahko indikator opozori tudi, če se je bila naša pošiljka kadarkoli med transportom ali začasno hrambo preveč nagnjena.

undefined

Vsaka spremeba barve na indikatorju je lahko osnova za podroben pregled pošiljke oziroma oceno morebitne škode pred prevzemom pošiljke. Poleg dokaza za pošiljatelja oziroma prejemnika pošiljke, pa so tovrstne nalepke tudi zelo dobra preventivna zaščita. Paketi, ki so jasno označeni s posebnimi opozorilnimi nalepkami spodbujajo odgovorno ravnanje s paketom skozi celotno dobavno verigo. Ker se skrbniki pošiljke zavedajo, da je blago pod nadzorom, bodo rokovanju s paketom namenili večjo skrb kot bi jo lahko sicer.

Potrebujete brezplačne vzorce ali več informacij?