Ne spreglejte  •  Vabljeni na interaktivno delavnico:"9 korakov do zakonitih evidenc delovnega časa", 14.02.23, od 09:00 - 13:00 ure => Prijavite se   
Choose languageLanguage
Blog

Kako izboljšati skladišče s pomočjo WMS?

Kako izboljšati skladišče s pomočjo WMS?

Digitalna doba je s seboj prinesla neučakanost strank. Blago se pričakuje hitro, vsaka zamuda pa se lahko spremeni v negativno. Učinkovitost skladišč je zato ključnega pomena.

Zagotavljanje hitre dostave je zaradi mnogih kanalov naročanja blaga kompleksnejše kot kadarkoli doslej. Tradicionalni sistem skladiščenja ne zadostuje več, a na srečo so tukaj moderni sistemi upravljanja skladišč (WMS), ki so kos novim nalogam.

Novi izzivi za proizvajalce, trgovce in skladišča

Potrošniki želijo izdelke ob izbranem času na izbranem mestu. V idealnem svetu bi podjetje natančno predvidelo povpraševanje in naročilo oz. izdelalo temu primerno količino izdelkov, ki bi hitro zapustili skladišče.

A ker ne živimo v idealnem svetu, se v tem procesu pogosto zatakne in takrat se mora izkazati skladišče ter WMS, ki bdi nad blagom in zagotovi čim hitrejšo dostavo.

Učinkovita distribucija, tudi ko pogoji niso idealni, je tisto, kar skladišče spremeni v strateškega partnerja, ki stranki nudi dodano vrednost.

Kako WMS izboljša skladišče?

Kaj vse omogoča WMS? Poglejmo.

 • Blago ne rabi biti shranjeno le na eni lokaciji, saj WMS beleži lokacije posameznih izdelkov in njihove količine.
 • Z brezžičnim sistemom in skenerji je vnašanje zalog bistveno hitrejše in lažje.
 • Novi zaposleni so hitreje pripravljeni na delo, saj jih program usmeri do police na kateri je iskan izdelek.
 • Posodobljene zaloge izdelkov so na voljo vsem zaposlenim in celo strankam, če tako želimo.
 • Pri vnašanju zalog pride do manj napak.
 • Sistem skrbi, da so izpolnjeni vsi pogoji kot so FIFO, FEFO, ter da so usklajeni s kupčevimi zahtevami, npr. Minimalno število dni do preteka, ali odstotek časa do preteka ali določena sarža.

Na kaj vse vpliva WMS?

Uvedba modernega sistema za upravljanje skladišča pomaga pri praktično vseh nalogah.

1- Sprejem blaga

Namesto ročnega vnašanja, WMS omogoča, da skenirate črtno kodo oz. natisne oznako z vsemi potrebnimi informacijami. Omogoča hkratni prevzem po več dokumentih ter delo z več prevzemniki hkrati. Prevzeto blago je takoj na zalogi. Omogoča crossdocking ali pa določi lokacijo hrambe izdelka.

Hkrati omogoča tudi pregled zgodovine proizvajalca blaga ali pregled naročil trgovca, ki je blago naročil.

2- Uskladiščenje

WMS predlaga lokacijo uskladiščenja blaga glede na eno izmed izbranih strategij. Lahko upošteva:

 • Povpraševanje – izdelke, ki najhitreje zapustijo skladišče, razporedi najbližje odpremni coni.
 • Prostornino – maksimalno izrabi prostor, ki je na voljo.
 • Posebni pogoji (kemikalije, nevarne snovi ipd dovoli uskladiščiti le v za ta namen določeni coni oz lokaciji.
 • Kvaliteta kontrole: blago uskladišči, lokacijo pa blokira, dokler služba kvalitete ne potrdi ustreznosti.

3- Priprava naročil, komisioniranje

Pri izbiri načina priprave naročil WMS upošteva fizične pogoje skladišča in blaga tako, da ustrezno vodi komisionarja (minimalna pot, težji izdelki spodaj,…).

Večinoma lahko izbirate med vsaj 4 strategijami priprave naročil:

 • Delavca do izdelka vodi mobilna naprava. En delavec naredi eno naročilo od začetka do konca.
 • Združevanje naročil za istega naročnika, kjer je vso blago znotraj časovnega obdobja združeno v eno naročilo.
 • Conska priprava, kjer vsak delavec pripravi del naročila v svoji coni skladišča, skupaj pa se združijo na odpremi.
 • Priprava v valovih, ki je kombinacija paketne in conske priprave ter je najboljša izbira, ko naročilo vsebuje veliko število izdelkov.
 • Ter druge načine, ki so odvisno od delovanja skladišča in kupcev, kot so dvostopenjsko komisioniranje, pick to zero…

4- Inventura

Sistem WMS optimizira preverjanje zalog, tako da določeno blago preverja pogosteje (drage blago, katero blago preverjamo in katerega ne, se odločimo sami, prav tako pogostost sprotne kontrole) Posodabljanje poteka v realnem času s pomočjo mobilnih naprav.

Letno inventuro pa seveda lahko opravijo sproti, ko imajo čas, po artiklu, po lokacijah, po regali ali delih skladišča, od stene do stene,… Posledično ni potrebe po zapiranju skladišča ob letni inventuri.

Tak sistem zmanjša potrebo po fizičnem preverjanju inventarja in poskrbi, da zaposleni ne izgubljajo časa z iskanjem blaga.

5- Poročila

Moderen WMS nudi različna poročila o blagu, kupcih, dobaviteljih in ekipi, ki omogočajo vodstveni ekipi hitre in natančne odločitve ter jasno določene kriterije ocenjevanja in nadzora.

Transformacija skladišča in sistema upravljanja skladišča je ključen del izboljšave poslovnega procesa, ki je nujen za modernizacijo. Ugotoviti je potrebno, kje se zatakne zaradi slabih procesov ali zastarele tehnologije in se tem točkam posebej posvetiti.

Idealno skladišče danes ni več zgolj prostor, kjer se raztovarja in natovarja blago, ampak agilen distribucijski center, ki podpira svoje stranke in je njihov strateški partner.