Choose languageLanguage
Blog

Digitalizacija logistike

Digitalizacija logistike
 
4 minutno branje
Datum
01/08/2022

V avgustovski izdaji revije Glas gospodarstva, ki jo izdaja GZS Slovenije, si preberite intervju z dir. divizije Špica SCM na temo digitalizacije logistike.

1.   Kateri trendi so v zadnjem letu najpomembnejši na področju digitalizacije logistike?

V logistiki je še vedno pomembno povezovanje med podjetji, ki upravljajo vsak svoj del oskrbovalne verige in si morajo izmenjevati vse informacije o naročilih, pošiljkah in njihovih zmogljivosti. Vsi si želijo, da bi to izmenjevanje potekalo avtomatsko, brez posredovanja ljudi. To je še posebej pomembno v primeru spletnih nakupov, ki še vedno naraščajo. Drugo pomembno gonilo razvoja pa je prisotno že več let in sicer gre za pomanjkanje ljudi, ki bi bili pripravljeni delati duhamorna in slabo plačana dela. Zaradi te težave so podjetja prisiljena uvajati avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo. Pravzaprav robotizacija ne jemlje služb; podjetja uvajajo avtomatizacijo, ker ne morejo dobiti dovolj primernih ljudi. Izboljševanje delovnega okolja za zaposlene v skladišču je pomembno tudi za zagotavljanje zadovoljstva in varnosti ekipe, kar zmanjša fluktuacijo zaposlenih. Podjetje mora svojim zaposlenim omogočiti okolje, kjer resnično lahko prispevajo k uspehu podjetja. Dela, ki ne prinašajo veliko dodane vrednosti, bodo postopoma prevzemali roboti, v skladiščih predvsem za prevoze pripravljenega blaga. 

2.   Kako pričakujete, da bo šel razvoj naprej v prihodnje?

Uspešna podjetja so že veliko naredila pri uvajanju internih digitalnih rešitev, na primer WMS za upravljanje skladišča ali visoko avtomatizirani stroji v proizvodnji. Vsi pa si želijo svoje sisteme tesneje povezati s svojimi zunanjimi partnerji, z dobavitelji, kupci in prevozniki. Kdor uporablja nestandardne IT rešitve, bo imel pri povezovanju težave. Drugo področje, kjer se bo v prihodnjih letih videl napredek, je vedno večja stopnja robotizacije, tudi pri internih premikih materialov, in pa večja vloga pametnih algoritmov. Temu bi lahko z malo pretiravanja rekli tudi umetna inteligenca, dejansko pa gre za optimizacijske algoritme, ki podatke za svoje delovanje dobivajo iz več virov.  

3.   Katere vaše rešitve na področju upravljanja oskrbovalne verige bi izpostavili?

Na Špici se največ ukvarjamo z uvajanjem informacijske podpore in optimizacije procesov v skladiščih. Uvajamo WMS rešitve, pogosto z dodatkom za glasovno vodenje dela in z robotiziranimi vozički za prevoz blaga. Hkrati z uvedbo WMS rešitev podjetjem tudi svetujemo, kako lahko izboljšajo svoje delovanje. Zelo zanimivi so tudi projekti z uporabo RFID tehnologije, kjer avtomatično zaznavamo prisotnost artiklov ali pošiljk. Največje učinke pa dosežemo, ko hkrati z uvedbo WMS uvedemo še rešitev LogChain za upravljanje dostave pošiljk do naročnika. Tako lahko povežemo in celovito upravljamo kar velik del oskrbovalne verige – od proizvajalca do porabnika. 

4.   Brez česa je danes nemogoče učinkovito upravljati skladišče? V katero smer gre razvoj organizacije/upravljanja skladišč?

Vse preveč pogosto vidimo podjetja, ki se zavedajo potrebe po optimizaciji skladišč, pa se tega ne znajo lotiti na pravi način. Pomembno je imeti vizijo, dobrega vodjo projekta in ekipo, ki se je pripravljena spremeniti. Šele nato pride na vrsto prava rešitev in pravi partner. Če interna ekipa ne želi spremeniti svojega načina dela, je namreč izredno težko napredovati. WMS sistem v takih pogojih ne more priti do izraza. Ko je WMS enkrat uveden, vsa opravila diktirajo informacijske rešitve, ki so povezane z rešitvami partnerskih podjetij, z logisti, dobavitelji in kupci. Vse mora delovati robustno in stabilno. Če WMS ne deluje, se ustavijo dobave. Tudi pri razmestitvi artiklov po skladišču se je pametno prepustiti WMS rešitvi, ki lahko sugerira, kako naj bodo artikli locirani, da bodo poti po skladišču čim krajše. 

5.   Kaj je potrebno za uvedbo WMS in kakšne so prednosti uvedbe?

Najbolj pomemben pogoj za uvedbo WMS rešitve je priprava projekta, vendar ne samo z vsebinskega stališča. Izredno pomembna je priprava ekipe, ki bo vodila projekt, in ekipe, ki bo kasneje uporabljala rešitev. Tam se skrivajo največje pasti uvajanja WMS rešitev. Po uvedbi WMS rešitve podjetje dobi nadzor nad celotnim procesom in predvidljivost delovanje skladišča. Procesi so po uvedbi WMS optimizirani, stroški delovanja skladišča so zmanjšani, kupci so precej bolj zadovoljni. Po uvedbi WMS rešitve pa nastopi faza, ki se jo pogosto spregleda. Gre za kasnejše fine optimizacije delovanja sistema, ki lahko prinesejo ogromne koristi. Dobri WMS sistemi imajo namreč v sebi vgrajene res veliko dobre prakse, ki pa jo je potrebno spoznati in dobro uporabiti. Zunanji svetovalec je tukaj nepogrešljiv in nujen element za stalen izboljšave.