Choose languageLanguage
Video

Task Management - orodje za merjenje produktivnosti

Task Management - orodje za merjenje produktivnosti
Datum
03/11/2020

Produktivnost, ne glede na to, ali delamo od doma ali iz pisarne, lahko merimo z orodjem Task management. Task management nam pove, koliko časa je zaposleni posvetil določeni nalogi znotraj registriranega delovnega časa.

Osnovne funkcionalnosti orodja Task Management zajemajo: 

  • vodenje seznama aktivnih opravil,
  • uvoz opravil iz zunanjih virov,
  • beleženje količine dela po posameznih opravilih za vsak dan in vsakega zaposlenega posebej,
  • vnašanje komentarjev k opravilom,
  • definiranje dela registrirane prisotnosti, ki se deli po opravilih,
  • avtomatska delitev določenih tipov prisotnosti in odsotnosti po opravilih,
  • pregled preteklega razdeljenega dela,
  • potrjevanje ali zavračanje razdeljenega dela po obdobjih,
  • pošiljanje elektronskega sporočila ob zavračanju vnešenih opravil,
  • izvoz podatkov o razdeljenem delu v različnih oblikah za nadaljnji obračun ali statistično analiz.