Choose languageLanguage
Študija primera

Prenova skladiščnega poslovanja v Steklarni Rogaška

Prenova skladiščnega poslovanja v Steklarni Rogaška Prenova skladiščnega poslovanja v Steklarni Rogaška
Tagi: Proizvodnja
»Uvedli smo WMS-sistem, ki nam v realnem času zagotavlja informacije o operativni prepustnosti in podatke, ki so zaposlenim v pomoč pri sprejemanju pravih odločitev. Uporaba radiofrekvenčnih terminalov je skladiščno osebje dodatno opolnomočila, saj je odpravila uporabo papirja.« Gregor Vaukan, vodja WMS-projektov, Steklarna Rogaška d.o.o.

Vsebina:

 • v Steklarni Rogaška ročno izdelujejo izdelke po naročilu in imajo posledično na zalogi malo izdelkov,
 • upravljanje zalog in proizvodnje je zaradi narave dela kompleksno opravilo,
 • poseben izziv je predstavljalo skladiščenje gotovih izdelkov in polizdelkov,
 • v Steklarni so uvedli rešitev za digitalno skladiščno poslovanje Špica WMS,
 • z rešitvijo Špica WMS so elektronsko podprli procese v skladišču in uvedli brezpapirno poslovanje,
 • integracija Špica WMS in sistema SAP ERP Steklarni Rogaška zagotavlja veliko natančnejši nadzor nad zalogami, prav tako vsakemu izdelku dodeli lokacijo, kar poenostavi opravila shranjevanja in priprave naročil.
 • vse našteto je vodilo do izdatnih prihrankov časa in stroškov, večje produktivnosti zaposlenih ter dviga kakovosti storitev za stranke.

 

 undefined

Steklarna Rogaška d.o.o. je slovenski proizvajalec vrhunskih kristalnih izdelkov. Podjetje s 350-letno tradicijo prisega na ročno izdelavo, mojstrom steklarjem pa pri tem pomaga najsodobnejša tehnologija.

 

Izziv upravljanja proizvodnje in zalog

Upravljanje proizvodnje in zalog je bilo v Steklarni Rogaška izjemno kompleksno opravilo. Kot rečeno, podjetje izdelke izdeluje večinoma po naročilu, kar pomeni, da so ti izdelani po želji kupcev. Posledično podjetje vsak mesec prejme veliko naročil, vendar ima zaradi načina dela na zalogi zelo malo artiklov.  

Poseben izziv je predstavljalo tudi skladiščenje gotovih izdelkov in polizdelkov. Ko blago s proizvodnih linij pride v skladišče, se razporedi med regale glede na različne kriterije: velikost izdelka, oznaka, stanje ter podatek, ali bo uporabljeno za dokončanje naročila, itd. Ustrezno razvrščanje je zato zahtevalo veliko časa skladiščnega osebja in je, tudi na račun papirnih in ročnih evidenc, pomenilo veliko tveganje za nastanek napak. Posebej ob dejstvu, da Steklarna Rogaška uporablja skladišča na več lokacijah, poleg skladišč ob proizvodnem obratu v Rogaški Slatini, še skladišči v Rogatcu in Kozjem ter na drugi lokaciji v Rogaški Slatini. 

 undefined

Digitalizacija skladiščnega poslovanja

Temelj modernizacije skladiščnega poslovanja je predstavljala uvedba sodobnega sistema WMS. Pred implementacijo nove rešitve so se v Steklarni Rogaška spoznali z možnimi sistemi, specializiran ponudnik Špica International pa je po analizi stanja in procesov v podjetju predlagal uvedbo sistema WMS ter njegovo tesno integracijo z obstoječim poslovno-informacijskim sistemom SAP.

» Steklarni Rogaška smo implementirali sodoben sistem skladiščnega poslovanja, ki obvlada tako lokacijsko kot količinsko vodenje zaloge. Elektronska podpora procesom v skladišču in brezpapirno poslovanje sta delo v skladišču dvignila na nov nivo, saj ni več napak, ki so bile posledice pretipkavanja ali površnih vnosov, nam je zaupal mag. Aleš Habič, vodja prodaje WMS-rešitev v podjetju Špica International.

Z uvedbo skladiščnega sistema so si v Steklarni Rogašča zagotovili hitrejši in natančnejši prevzem ter izdajo blaga. Komisioniranje je zdaj lažje in hitrejše, saj ni več iskanja mikrolokacij – zaposleni v skladišču imajo vse informacije o izdelkih, ki jih iščejo, na zaslonu terminala, uvedli so vodeno pobiranje iz mikrolokacij.  

Steklarna Rogaška digitalizira vsa svoja skladišča, tako skladišče gotovih izdelkov, polizdelkov, embalaže, surovin in materialov. Prav celovita prenova skladiščnega poslovanja z interno logistiko v povezavi s proizvodnjo je namreč tista, ki daje odlične rezultate.  »  

» Sistemska rešitev je botrovala odpravi dvojnega dela, predvsem knjiženju in razknjiževanju na mikro lokacije v skladišču. Prav tako je bil narejen bistven napredek pri planiranju odprem in naročanju transporta,« je pojasnil Gregor Vaukan, vodja WMS-projektov v Steklarni Rogaška.

 undefined


Tesna integracija s sistemom SAP

Integracija Easy WMS in sistema SAP ERP Steklarni Rogaška zagotavlja veliko natančnejši nadzor nad vsem blagom, saj izvaja sprotno kontrolo nad stanjem zalog in pregledom zalog ter bdi nad pakiranjem izdelkov. Prav tako vsakemu izdelku dodeli lokacijo, kar poenostavi opravila shranjevanja in priprave naročil. Vse našteto je vodilo do izdatnih prihrankov časa in stroškov, večje produktivnosti zaposlenih ter dviga kakovosti storitev za stranke. Na tem mestu je potrebno izpostaviti sodelovanje s podjetjem Itelis, ki je odigralo pomembno vlogo pri integraciji SAP – WMS. Hkrati je to tudi pomembno za Špico, ki je pridobila dodatne izkušnje glede integracije s SAPom.

Informacije v realnem času in tesna integracija s poslovno-informacijskim sistemom SAP sta povečali tako učinkovitost v procesih kot tudi produktivnost zaposlenih,« je povedal mag. Aleš Habič, vodja prodaje WMS-rešitev v podjetju Špica International.  

Kristal iz Steklarne Rogaška je po svetu poznan predvsem po izjemnem sijaju in jasnosti. Steklarna Rogaška v dolgoletni tradiciji s privlačnimi ter sodobnimi kristalnimi izdelki plemeniti naše domove ter ponuja nepozabna darila, ki nikoli ne izgubijo sijaja. Z WMS rešitvijo Mecalux želimo, da bo tudi skladiščno poslovanje pregledno in kristalno jasno.

 

Rezultati:

 • Z uvedbo brezpapirnega poslovanja in z elektronsko podporo procesom so bistveno zmanjšali napake - posledice pretipkavanja,
 • narejen je bil bistveni napredek pri natančnosi in hirosti planiranja odprem in naročanju transporta,
 • s pomočjo integracije Špica WMS in sistema SAP ERP sedaj izvajajo sprotno kontrolo nad stanjem zalog in nad pakiranjem izdelkov,
 • ključna za dosego odličnih rezultatov je bila celovitost - prenovili so skladiščno poslovanje in interno logistiko v povezavi s proizvodnjo
 • vse našteto je vodilo do izdatnih prihrankov časa in stroškov, večje produktivnosti zaposlenih ter dviga kakovosti storitev za stranke