Choose languageLanguage
Študija primera

Špica v partnerstvu z rešitvami podjetja Aruba, Hewlett Packard Enterprise company

Špica v partnerstvu z rešitvami podjetja Aruba, Hewlett Packard Enterprise company Špica v partnerstvu z rešitvami podjetja Aruba, Hewlett Packard Enterprise company
Tagi: Informatika

»Avtomatiziranje beleženja evidence prisotnosti zaposlenih pridobiva na priljubljenosti. Ker Aruba Networks že vsebuje orodja, ki lahko avtomatsko zabeležijo prisotnost, smo se odločili te podatke povezati z orodjem, ki bo informacije ustrezno beležilo in prikazovalo. Priložnost smo videli v partnerskem sodelovanju s podjetjem Špica.« Boštjan Kosi

Vsebina:

  • Zakaj se zaposlenim ni treba več vsakodnevno prijavljati?
  • Zakaj je računovodkinja navdušena nad novo rešitvijo?
  • Zakaj ima partnerstvo platforme Špica All Hours in rešitev Aruba velik potencial na trgu? 


undefined

Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

  • Panoga: informacijska tehnologija (IT)
  • Velikost podjetja: malo podjetje
  • Število zaposlenih: 26
  • Posebnosti:  Podjetje je v lasti velike korporacije Midis Group, hkrati pa zastopnik blagovnih znamk v lasti podjetja Hewlett Packard Enterprise (HPE).

O podjetju Selectium Adriatics: zastopnik korporacije Hewlett Packard Enterprise in njenih rešitev

Podjetje Selectium Adriatics, d. o. o., ki v Sloveniji nastopa pod imenom Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, je lokalni zastopnik družbe Hewlett Packard Enterprise (HPE). Gre za tehnološko podjetje, ki deluje po partnerskem modelu.

undefined
»To pomeni, da svoje izdelke, rešitve in storitve prodajamo skozi zaupanja vreden partnerski kanal. Podjetje Aruba, ki je vodilni svetovni ponudnik žičnih, brezžičnih in SD-WAN rešitev – te uporabljajo umetno inteligenco za avtomatizacijo in varnost omrežja od roba računalniškega omrežja do oblaka­­ –, je v lasti HPE. V našem portfelju boste zato našli tudi njihove rešitve,« pojasnjuje Anja Ciglarič, specialistka za podporo prodajnim in kadrovskim procesom v podjetju Selectium Adriatics, ki pokriva tudi področje trženja blagovne znamke.
»Pred dobrimi sedmimi leti, ko je prišlo do reorganizacije družbe Hewlett Packard, se je podjetje razdelilo na dva segmenta – Hewlett Packard Enterprise (HPE), to smo bili mi, in HP Inc., ki ga dobro poznamo po tiskalnikih in prenosnih računalnikih. Ko je prišlo do informacije o zaprtju podružnice v Sloveniji, se naša ekipa ni prepustila usodi. Rešitev smo poiskali v mednarodni poslovni skupini Midis Group, ki ima sedež v Libanonu. Danes smo v njihovi stoodstotni lasti.«

Takrat smo se preimenovali, podjetje pa je nadaljevalo s poslovanjem. Midis je v Sloveniji prisoten že od leta 1999. V lasti ima podružnici podjetij Apcom in iStyle, ki sta najbolj poznani po distribuciji opreme Apple. Samo za občutek – skupina Midis Group zajema okoli 170 podjetij v 70 državah in ima okoli 5.000 zaposlenih. Naš poslovni model je uspešen, saj so se nam kmalu pridružile še države v soseščini in Afriki. Trenutno obstaja sedem Selectiumov, ki zastopajo HPE – na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji in treh afriških državah (Maroku, Keniji in Nigeriji),« Anja Ciglarič opisuje preoblikovanje podjetja.

»Podjetje Selectium Adriatics, ki v Sloveniji nastopa pod imenom Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, je lokalni zastopnik družbe Hewlett Packard Enterprise.« Anja Ciglarič
undefined
»Aruba je hčerinsko podjetje HPE,« dodaja Gorazd Kikelj, svetovalec za kritične stranke, ki skrbi tudi za predprodajno podporo za mrežno opremo Aruba. Podjetje Aruba je po tržnem deležu na svojem področju 2. najmočnejše na svetu.

Četudi se Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium zdi majhno podjetje, gre za izjemno pomembnega igralca na trgu informacijske tehnologije (IT). Ne ukvarjajo se namreč le s prodajo. Imajo tudi svojo inženirsko ekipo. Pa tudi široko paleto lokalnih partnerjev v Sloveniji, ki so prodajalci in skrbijo tudi za podporo strankam.

»Mi pa skrbimo, da so ti partnerji ustrezno certificirani in imajo ustrezno znanje,« pravi Gorazd Kikelj.

Podjetje je tako lokalna pisarna družbe HPE in pridruženih podjetij. Lastnik podjetja Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium pa je druga velika korporacija Midis Group. V skupini najdemo podjetja, ki delujejo po podobnem zastopniškem modelu in ponujajo upravljane IT storitve in svetovanje, sistemsko integracijo, zmogljivosti v oblaku in podatkovnih centrih ter infrastrukturo, programske in strojne rešitve, pa tudi distribucijo in maloprodajo tehnologije. Selectium Adriatics je tako v presečni množici med dvema velikima korporacijama ter številnimi strankami in partnerji.

»Po zadnjem Gartnerjevem kvadrantu se podjetje Aruba kot vodilno na področju infrastrukture žičnih in brezžičnih omrežij LAN uvršča že 17 let. V našem portfelju najdete različne produkte. Od majhnih naprav za mala in srednja podjetja pa do najkompleksnejših naprav za največje korporacije. Na trgu smo znani po brezžičnih omrežjih Aruba in po omrežjih podatkovnih centrov, kjer smo med največjimi igralci na svetu,« pojasnjuje Gorazd Kikelj.  

Izziv: Zamudno preverjanje podatkov o prijavi na delovno mesto

Prihod zaposlenih v podjetju Hewlett Packard Enterpise operated by Selectium se ob vstopu v prostore pisarne samodejno zabeleži prek prijave na brezžično omrežje. Kljub temu pa so morali zaposleni ob zaključku meseca vsak mesec izpolnjevati še Excel tabelo. V njej je bilo treba označiti prisotnost (delo od doma, službena pot, dopust, bolniška odsotnost itd.), ko zaposlenega omrežje v pisarni ni zaznalo. Pregledovanje Excelov je prinašalo dodatno delo za oddelek računovodstva.

»Računovodkinja je morala vsak mesec zbirati posamezne podatke, vnesene v Excel. Poleg tega je morala zaposlene dodatno spraševati in preverjati posamezne podatke o prisotnosti, na koncu pa te podatke še uvoziti v računalniški program Pantheon,« opisuje Mladen Vukadinović prodajni specialist za poslovno kritične rešitve, ki se ukvarja z rešitvami, prilagojenimi posameznim strankam, in inovacijami, kot je integracija rešitev Aruba z Špica All Hours aplikacijo.

V podjetju so iskali partnerja, s katerim bi povezali komplementarna sistema. »Vsaka stran ima svoje stranke, nekatere stranke pa so skupne. Zanimivo nam je bilo samodejno beleženje delovnega časa prek ustrezne avtentikacije na omrežju in s tem registracije prisotnosti na delovnem mestu,« pravi Mladen Vukadinović.

»Beleženje podatkov je samodejno. Število delovnih ur za beleženje prisotnosti se je skoraj izničilo.«Maja Dernovšek
undefined

Računovodkinja Maja Dernovšek je že v začetni fazi testiranja prepoznala koristi združene rešitve, saj je ta proces beleženja prijave precej poenostavila. »Beleženje podatkov je samodejno. Zaposleni podatke o prisotnosti vnesejo v Špica All Hours aplikacijo, iz katere se podatki samodejno prenesejo v Pantheon. Število delovnih ur za beleženje prisotnosti se je skoraj izničilo,« se veseli računovodkinja.

Rešitev: Wi-fi in Bluetooth območje za avtomatsko beleženje

Novo partnerstvo je nastalo zaradi odličnega dopolnjevanja rešitev Špica All Hours in Aruba.

»Trenutno že imamo sistem, ki beleži prisotnost zaposlenih. Vsak mesec izvozimo podatke, računovodstvo jih prevzame in uvozi v računovodski program Pantheon. V našem podjetju nimamo registracije. Zaradi narave dela imamo gibljiv delovni čas. A hoteli smo doseči, da računovodkinji ne bi bilo treba preverjati, ali so podatki pravilni. Želeli smo, da imajo zaposleni možnost v aplikaciji izbrati delo od doma in da rešitev samodejno beleži vstop na delovno mesto v podjetju ter izstop iz njega. Novonastala rešitev prinaša nove poslovne priložnosti za skupen nastop pri obstoječih in novih strankah,« pravi Mladen Vukadinović.

Nova rešitev omogoča samodejno prijavo na službenem telefonu vsakega zaposlenega. Zabeleži prihod, ko zaposleni vstopi v podjetje, in odhod iz poslovnih prostorov. To je po besedah Gorazda Kiklja pomembno za podjetje zaradi obračunavanja potnih stroškov in nadomestil za delo od doma. Za računovodstvo je pomembno, kdo je v pisarni na delovnem mestu, kdo pa dela od doma oziroma ga ni v pisarni iz drugih razlogov.

Integrirana rešitev Špica All Hours in Aruba omogoča, da se brezžično in samodejno, že samo s tem, da ima zaposleni pri sebi službeni telefon, zabeleži, ko vstopi v prostore podjetja na delovno mesto in ko odide. Preko vtičnika v aplikaciji ta integracija omogoča, da se zaposleni avtomatsko prijavijo prek brezžičnega omrežja in Bluetootha. Aruba prepozna telefon in pošlje signal v Špica All Hours. Sistem zazna tudi, če je zaposleni več kot pet minut odsoten iz podjetja, in ga odjavi.

Vsi zaposleni imajo službene telefone. Pravilnik podjetja pa določa, da se mora vsak zaposleni prek varnega sistema prijaviti v službeno omrežje. Avtentikacijski sistem onemogoča, da bi se lahko prijavil kdo drug.

»Največ koristi pri testiranju rešitve so zaposleni prepoznali v tem, da jim ni treba označevati, ali so prišli v službo ali odšli domov.« Gorazd Kikelj
»Avtomatiziranje beleženja aktivnosti zaposlenih pridobiva na priljubljenosti in predstavlja odmik od nepotrebnih administrativnih opravil, ki obremenjujejo zaposlene ter odvračajo njihovo pozornost od primarnega poslanstva – skrbi za zadovoljstvo strank,« pripoveduje Boštjan Kosi, direktor podjetja Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium.
undefined
»V naši ekipi imamo mobilne zaposlene. Njihovo delo zahteva številne izhode ali poznejše prihode zaradi sestankov s strankami in partnerji. Stalna praksa je tudi delo na daljavo. Zaposlenim ni treba prihajati v pisarno vsak dan. Zaradi razgibanih delovnih mest je ročno beleženje delovnega časa dodatna zahteva. Gre za podatke, ki jih vodstvo in računovodstvo potrebujeta vsak mesec. Ker Aruba Networks že vsebuje orodja, ki lahko avtomatsko zabeležijo prisotnost, smo se odločili te podatke povezati z orodjem, ki bo informacije ustrezno beležilo in prikazovalo. Priložnost smo videli v partnerskem sodelovanju s podjetjem Špica. Tehnološke prednosti, ki jih ponuja naša oprema, se lahko odlično povežejo s produktom Špica All Hours.«

Tako je v podjetju Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, skupna rešitev pa je idealna za številne nove stranke.

Gorazd Kikelj: »Imamo sisteme Bluetooth, s katerimi lahko opazimo na nekaj metrov približka, kje se oseba nahaja. Z uporabo Wi-Fi-ja pa je ta krog 10 do 15 metrov. Nova tehnologija, ki ima vgrajen GPS, je natančna že do enega metra

Prehod med sobami ali regijami bi se lahko beležil tudi v Špica All Hours. Novi odprti standard pri tej tehnologiji omogoča, da telefon dobi signal prek GPS lokacije neposredno iz vstopnih točk. Tam, kjer ni dostopa do satelitskega signala. Če bo Špica All Hours znal dekodirati ta signal, se bo znotraj stavbe lahko določila lokacija na enak način kot na odprtem.

Največkrat je to pomembno pri varnosti in pri sledenju proizvodnje ter v bolnišnicah – pri vozičkih, polizdelkih, prevoznih napravah v bolnišnicah ipd. Dober primer so tovarne, ko delavci v novih izmenah iščejo vozičke, ki so jih delavci predhodne izmene založili.

Združena rešitev prinaša koristi tudi za manjša podjetja. Obe oblačni storitvi, Aruba Central in Špica All Hours, so povezali. Podatki iz Aruba Centrala se samodejno lahko prenašajo v Špica All Hours. Majhnim uporabnikom tako ni več treba kupovati dragih naprav za prijavo.

»Zanimivo nam je bilo samodejno beleženje delovnega časa prek ustrezne avtentikacije na omrežju in s tem registracije prisotnosti na delovnem mestu.« Mladen Vukadinović

Rezultati

Prednosti je več:

  • Za zaposlene: vsak zaposleni lahko sporoči, ali dela v pisarni ali na daljavo. Obenem pa se zaposlenim ob prihodu v službo in izhodu iz podjetja ni treba registrirati, ker je to samodejno.
  • Za računovodstvo: samodejni prenos podatkov vse do računovodskega programa Pantheon. Prihranek časa, ki je bil namenjen samo za preverjanje podatkov.
  • Za obstoječe in nove stranke Špice in Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium: zdaj lahko z nakupom rešitev Aruba stranke dobijo tudi samodejno beleženje prihodov in odhodov iz službe. Rešitve je mogoče uporabiti kjerkoli po svetu, kjer uporabljajo Arubo.

Foto: Žiga Intihar