Choose languageLanguage
Študija primera

Zaposleni se lahko evidentirajo kjerkoli na 11 lokacijah

Zaposleni se lahko evidentirajo kjerkoli na 11 lokacijah Zaposleni se lahko evidentirajo kjerkoli na 11 lokacijah
Tagi: Storitve

Rešitev: Špica Time&Space

Vsebina:

 • Kako poenotiti in nadzirati pristop in prehode na 11 razpršenih lokacijah po Sloveniji?
 • Kako beležiti delovni čas ob različnih urnikih znotraj posameznih lokacij in med lokacijami?
 • Zakaj je bil omogočen vstop z mobilnimi telefoni?

undefined

Novo investicije / Admiral Slovenija

 • Panoga: igralništvo
 • Velikost podjetja: veliko podjetje
 • Število zaposlenih: 300
 • Posebnosti: 11 lokacij - 10 igralnih salonov, 3 hoteli in 3 restavracije
 • Dosežki:
  - vsako leto gostijo 60.000 obiskovalcev,
  - v letu 2022 so prejeli certifikat Excellent Customer Experience.

Skupina Admiral Slovenija združuje vrhunske storitve na področju igralništva, hotelirstva, gostinstva in zabave. Je del mednarodne švicarske korporacije Gryphon Invest AG, ki je že vrsto let v vrhu svetovne igralniške industrije. Blagovno znamko Admiral v Sloveniji predstavlja krovno podjetje Novo investicije, d. o. o., s sedežem v Trzinu.

Glas znamke Admiral poleg centrale širijo številna povezana podjetja, ki so nosilci koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo: Admiral Portorož, Admiral Škofije, Admiral Kozina, Admiral Nova Gorica, Admiral Ljubljana center, Admiral Ljubljana BTC, Admiral Grosuplje, Admiral Lesce, Admiral Ptuj in Admiral Maribor.

V Sloveniji je Admiral, kot prva večja tuja naložba na slovenskem igralniškem trgu, prisoten od leta 2009, in sicer od otvoritve zabaviščnega kompleksa Hotel & Casinò Resort Admiral na Kozini. V naslednjih letih so s ciljem širitve znamke, dviga standarda igralništva in turizma v Sloveniji pod okriljem Admirala združili večje število igralnih salonov, hotelov in restavracij.

Tako se zdaj Admiral Slovenija ponaša z desetimi igralnimi saloni z delujočimi gostinskimi obrati, tremi hoteli in tremi restavracijami. Vsak mesec sprejmejo več kot 60.000 gostov. Za odlično izkušnjo gostov je Admiral Slovenija v letu 2022 prejel tudi certifikat Excellent Customer Experience.

V zadnjih dveh letih so prenovili, nadgradili in modernizirali prav vse igralne salone. Poleg stalnega vlaganja v izgled in opremljenost lokacij posebno pozornost namenjajo investicijam v strokovna izpopolnjevanja približno 300 zaposlenih. Verjamejo, da je podjetje lahko uspešno le toliko, kot so uspešni ljudje, ki ga sestavljajo.

Pozitivna klima in odnos zaposlenih znotraj podjetja se odražajo v številnih družabnih dogodkih ter športnih aktivnostih na lokalni in mednarodni ravni znotraj korporacije.

Direktor mag. Klemen Čaleta: »V skupini Admiral smo si zadali cilj, da dvignemo nivo vseh storitev na najvišjo raven. Zato strmimo k temu, da naši sistemi in zaposleni delujejo kot usklajena celota. Kar smo dosegli tudi s sodelovanjem s podjetjem Špica in njihovimi rešitvami. Iskali smo napredno rešitev za dva izziva. Registracijo delovnega časa, ki bo obvladoval različne urnike in pohitril proces in natančnost priprave plač v administraciji ter zaščititi prostore pred vstopom nepooblaščenih oseb.«

Izziv: hitra rast in različni sistemi pristopa in prehoda

Skupina Admiral je v zelo kratkem času hitro rasla in postala skupina 11 lokacij, s popolnoma različnimi sistemi pristopa in prehodi med prostori. Zato so si želeli zanesljive rešitve v smeri večje avtomatizacije, sledljivosti in brezpapirnega poslovanja.

Pred njimi sta bila dva večja izziva:

 • poenotiti sistem beleženja delovnega časa ne glede na različnost urnikov - znotraj lokacij in med lokacijami,
 • poostriti nadzorovan prehod znotraj objektov za zagotavljanje večje transparentnosti in varnosti.

»Kot rešitev za omenjene izzive smo v sodelovanju s podjetjem Špica International implementirali registracijo delovnega časa Špica Time&Space. Dopolnili smo jo s Špica Mobile Time (SMT) in odpiranjem vrat (kontrolo pristopa) preko HID Origo Mobile,« pravi mag. Kelly Prodan Lukežič, vodja nabave v podjetju Novo investicije.

Rešitev: kar 17 koristi na 3 področjih

S to odločitvijo so si zagotovili koristi na treh področjih:

 • pri evidenci delovnega časa,
 • pri obračunu plač in
 • pri kontroli pristopa.

Prednosti rešitve pri evidenci delovnega časa

 • Od vzpostavitve nove, Špicine rešitve, beležijo delovni čas avtomatsko, s pomočjo registratorja. To pohitri beleženje delovnega časa in zmanjša oziroma izniči možnosti napak.
 • Obenem omogoča zaposlenim beleženje prihodov in odhodov z uporabo registracijskega terminala in s pomočjo identifikacijskih kartic oz. obeskov.
 • Zaposleni lahko beležijo prisotnost tudi s pomočjo mobilnega telefona, kar omogoča Spica Mobile Time.
 • V podjetju imajo vsak trenutek dostop do aktualnih podatkov o prisotnosti na delu, kar omogoča celovit pregled nad prisotnostjo zaposlenih.
 • Ni več ročnega vnosa. Vse je avtomatsko, kar prihrani veliko časa in razbremeni oddelek administracije.
 • Ker je veliko delavcev mobilnih, se zaposleni lahko evidentirajo na katerikoli lokaciji.
 • Pridobili so možnosti ločenega vodenja evidenc delovnega časa po različnih lokacijah Admirala Slovenije.
 • Omogočen je odličen pregled realizacije dela in dogodkov.
 • Zaposleni so ob registraciji informirani o stanju svojih ur.
 • Vsak trenutek je s poročili omogočen pregled odsotnosti na podlagi različnih spremenljivk: po lokacijah, oddelkih …
 • Omogočen je tudi celovit pregled nad zgodovino odsotnosti.

undefined

Prednosti pri obračunu plač

 • Špicina rešitev omogoča izvoz podatkov za nadaljnjo uporabo pri obračunu plač v drugem računovodskem sistemu.
 • Avtomatsko obračuna prisotnost in odsotnost zaposlenih ter vključi obvezne dodatke, izjeme ter posebnosti, ki so osnova za obračun osebnih dohodkov.
 • Generira razna poročila, ki so v pomoč pri dodatnem preverjanju pravilnosti podatkov.

Prednosti pri kontroli pristopa

 • Na vrata so namestili najnovejše bralnike HID Mobile Access. Kartice so v večini nadomestili z mobilnimi telefoni. V uporabi je tudi nekaj ključkov, saj jim sistem omogoča hkratno uporabo več klientov.
 • S pomočjo nameščenih senzorjev za stanje odprtosti vrat in modula VSM (Visual Space Manager) v vsakem trenutku sledijo statusu točk kontrole, kar jim zagotavlja večjo varnost.
 • Veliko dodano vrednost so zaznali pri avtomatskem obveščanju pooblaščene osebe (prek e-pošte) v primeru, da so vrata odprta dlje od nastavljenega dogovorjenega časa.

undefined

Najpomembnejši rezultati                                                          

 • Za zaposlene. Transparentnost pri spremljanju lastnih podatkov o prisotnosti in dostop, tudi z mobilnimi telefoni, na katerokoli od 11 lokacij.
 • Za administrativno službo. Sistem avtomatsko obračuna prisotnost in odsotnost zaposlenih ter vključi obvezne dodatke, izjeme ter posebnosti, ki so osnova za obračun osebnih dohodkov, tudi v drugem računovodskem sistemu. To pa zmanjša oziroma izniči možnost napak in pohitri obračun.
 • Za varnost. V vsakem trenutku sledijo statusu točk kontrole, kar jim zagotavlja večjo varnost. Sistem avtomatsko obvešča pooblaščene osebe (prek e-pošte) v primeru, da so vrata odprta dlje od nastavljenega dogovorjenega časa.
 »Admiral daje več« ni le slogan

Admiral Slovenija je v letih 2018-2022 za sponzorstva in donacije namenil več kot 200.000 evrov. Med prejemniki sredstev so NK Maribor, NK Tabor Sežana, Hokejski klub mlade kategorije Bled, Kegljaški klub Triglav Kranj, Football club Koper ...

V zadnjih letih so pomagali tudi pri uresničevanju življenjskih ciljev ali pa lajšanju življenjskih poti posameznikov. Redno sodelujejo z Zvezo Prijateljev Mladine Ljubljana Moste-Polje, društvom Palčica Pomagalčica in Dobrodelnimi Škratki ter drugimi človekoljubnimi društvi, s katerimi skupaj ustvarjajo boljši jutri.

Vsi igralni saloni tako sledijo Admiralovi viziji sodobnega igralništva, odgovorno vpetega v lokalno okolje: Admiral daje več - več svojim gostom, več svojim zaposlenim in več lokalni skupnosti, v kateri deluje.