Choose languageLanguage
Študija primera

Obvladovanje osnovnih sredstev v Elektro Ljubljana

Obvladovanje osnovnih sredstev v Elektro Ljubljana Obvladovanje osnovnih sredstev v Elektro Ljubljana
Tagi: Javna uprava

Izziv

Podjetje Elektro Ljubljana je največje slovensko podjetje za distribucijo električne energije, ki opravlja storitve vzdrževanja, vodenja in razvoja elektroenergetskega omrežja na področju osrednje Slovenije in zaposluje več kot 800 ljudi.

Poslovanje opravlja na veliko geografsko razpršenih lokacijah, kjer ima tudi več kot 10.000 svojih osnovnih sredstev. Obvladovanje osnovnih sredstev je v tako velikem podjetju izredno zahtevno, njegova učinkovitost pa je v veliki meri odvisna od tehnološke podpore in organizacije ter od natančnosti in prizadevnosti popisovalcev pri letnih inventurah. Za obvladovanje materialnih sredstev uporabljajo namenski modul znotraj poslovnega informacijskega sistema, inventure osnovnih sredstev pa so izvajali ročno, na podlagi papirnih izpisov.

Zaradi zamudnosti inventure in potrebe po točnih inventurnih rezultatih so se v Elektru Ljubljana odločili, da inventuro osnovnih sredstev ustrezno informacijsko podprejo in uvedejo črtno kodo.

Rešitev

Elektro Ljubljana je za izvedbo popisa s pomočjo črtne kode izbralo Špicino rešitev »Frontman – Popis osnovnih sredstev

Jedro informacijske rešitve za podporo pri inventuri materialnih sredstvih predstavlja program Frontman, ki delujejo na prenosnih terminalih (čitalcih) Motorola MC9000 in na PC računalnikih. Povezan je z modulom za vodenje materialnih sredstev znotraj poslovnega informacijskega sistema Elektra, ki omogoča vodenje osnovnih sredstev po parametrih, kot so vrsta osnovnega sredstva, lastnik in nahajališče (lokacija). Podatki se pred popisom sredstev na posamezni lokaciji prenesejo v prenosne čitalce, odčitani in urejeni podatki pa se po popisu prenesejo nazaj v informacijski sistem v dokončno knjiženje. Frontman popisovalcem že na prenosnih terminalih nudi različna poročila o evidenci osnovnih sredstev, kar jim še olajša in pohitri popisovanje.

Elektro uporablja večuporabniško izvedbo rešitve, kar omogoča, da je za vsako osnovno sredstvo zabeleženo, katera od komisij oz. kateri popisovalec je prebral katero osnovno sredstvo.

Rezultati:

  1. Petkrat manjše število popisovalcev za izvedbo popisa osnovnih sredstev.
  2. Drastičen upad oz. izničevanje napak pri popisu.
  3. Vzpostavitev sistema za enostavno identifikacijo vsakega kosa osnovnih sredstev, ki omogoča popoln nadzor nad njimi.
  4. Uporabniki so pri svojem delu veliko hitrejši. Vsa interakcija med sistemom in popisovalcem poteka preko čitalca črtne kode.
»S sistemom za popis osnovnih sredstev smo pohitrili procese, znižali stroške dela in stroške obvladovanja osnovnih sredstev.« -Matjaž Osvald, svetovalec uprave Elektrika Slovenija