Choose languageLanguage
Video

Modul za obračun plač - Payroll Integration Framework

Modul za obračun plač  - Payroll Integration Framework

Payroll Integration Framework (PIF) je modul sistema Time&Space, ki mogoča avtomatski vnos podatkov za obračun plač ter nudi podporo kadrovski službi in računovodstvu. PIF zmanjša obremenitve zaposlenih ob plačilnih dneh in zagotavlja podatke brez napak, ki sicer nastanejo pri ročni obdelavi podatkov.