Ne spreglejte  •  Vabljeni na brezplačni webinar "Z enim klikom do evidenc o delovnem času", ki ga organiziramo v četrtek, 28.09.2023, od 09:00 - 10:00 ure. AGENDA in REGISTRACIJA  
Choose languageLanguage

Pravilnik glede trajnostne naravnanosti Špice z vidika okolja

Podjetje Špica International se zaveda svoje vloge pri zmanjševanju obremenjenosti okolja. Ta pravilnik opredeljuje področja in načine za povečevanje okoljske trajnostne naravnanosti, ki so mu zavezani vsi zaposleni. 

Vsi zaposleni morajo biti okoljsko prijazni v vseh aktivnostih podjetja, razvoju, nabavi, logistiki, skladiščenju, prodaji, servisu in drugih aktivnostih, še posebej pri ravnanju z izdelki, ko ti odslužijo svoj namen. Hkrati morajo zaposleni isti pristop promovirati tudi pri stikih z zunanjimi partnerji, dobavitelji in kupci.

Aktivna skrb za okolje

Vsi zaposleni morajo v svojem ravnanju, tako na dnevnem operativnem nivoju, kot tudi na dolgoročnem strateškem ravnanju aktivno skrbeti za:

 1. Skrajševanje lastnih poslovnih procesov s posebno pozornostjo na najbolj pogoste procese.
 2. Skrajševanje poslovnih procesov pri kupcih in dobaviteljih ter še posebej pri uporabnikih naših rešitev.
 3. Uvajanje konceptov zelenih delovnih mest, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti okolja.
 4. Povečevanje deleža porabe tiste energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov.
 5. Zmanjšanje skupne porabe vode.
 6. Povečevanje porabe tistih materialov, ki so pridobljenih iz trajnostnih snovnih tokov.

Net zero smer

Na daljši rok svojo okoljsko naravnanost merimo z zmanjševanje skupnega ogljičnega odtisa oziroma z gibanjem v Net Zero smer.

Spodbujanju vseh deležnikov k odgovornemu odnosu do okolja

Konkretno svoje zaposlene in zunanje partnerje vzpodbujamo k:

 1. Zmanjševanju poslovnih poti preko izvajanja sestankov na daljavo, kjer je to le mogoče.
 2. Delu od doma in s tem zmanjševanju vplivov na okolje, ki nastajajo z vožnjo zaposlenih na delovno mesto.
 3. Čim boljšim ekološkim lastnostim lastnega voznega parka.
 4. Učinkovitemu ravnanju z embalažo in k ponovni uporabi embalaže.
 5. Razvoju takih rešitev, ki uporabnikom pripomorejo k manjši porabi energije, kot so na primer:
 • rešitev AllHours, ki je usmerjena k delu od doma, 
 • rešitve družine Frontman, ki optimizirajo oskrbovalne verige, transport tovora in logistiko,
 • projekt DOM24 s ciljem večje okoljske naravnanosti stavb,
 • rešitev za spremljanje temperature in vlage v poslovnih prostorih podjetja.

6. Uporabi elektronske izmenjave dokumentov s kupci in dobavitelji.

7. Stalni optimizaciji lastnih poslovnih procesov in k njihovemu skrajševanju.

8. Stalni optimizaciji bivanja v podjetju, s poudarkom na ločevanju odpadkov za potrebe primerne ponovno uporabe in večkratni uporabi predmetov (keramične skodelice v kavnem avtomatu namesto plastičnih ipd.) in zmanjšanju porabe energije za gretje in hlajenje prostorov (vzpostavljen imamo sistem senzorjev za spremljanje temperature v poslovnih prostorih za optimizacijo porabe energije).