Ne spreglejte  •  Brezplačni webinar: Spoznajte opremo za hitro preverjanje PCT pogoja. 14.10.2021, ob 9:00 uri, trajanje 30 minut. Prijave 
   
Choose languageLanguage

Informativni izračun subvencije za skrajšan delovni čas

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa delno financira država. S kalkulatorjem si izračunajte mesečno subvencijo za zaposlenega, ki jo lahko pričakujete od države. 

Kalkulator za skrajšan delovni čas (SDČ)

Kalkulator vam omogoča izračun subvencije, ki jo boste prejeli od države za zaposlene, ki jih boste na ZRSZ prijavili za delo v režimu skrajšanega delovnega časa. Kalkulator je narejen pod predpostavko, da spremembe ur dela s skrajšanim delovnim časom znotraj meseca niso možne.

Kako uporabite kalkulator

Vnesite število delovnih ur za izbrani mesec, za katerega računate subvencijo. Število delovnih ur je vsota ur vseh delovnih dni in praznikov v izbranem mesecu. Informacijo o delovnih urah najdete tukaj.

Vnesite število ur bolniške odsotnosti in število ur letnega dopusta. Obe postavki sta večkratnika števila osem. Nemogoče je na primer uveljaviti 5 ur bolniške odsotnosti.

V polje število delovnih ur vnesite planirane ure, ki jih bo delavec opravil v izbranem mesecu.

V polju predvidena višina mesečne subvencije izberite subvencijo, ki jo pričakujete od države in je odvisna od števila ur, ki jih bo delavec dejansko opravil in ste jih za izbranega delavca prijavili na ZRSZ.

Kalkulator vam bo avtomatično izračunal število ur, ki jih bo zaposleni opravil v izbranem mesecu. Pri izračunu bo upošteval vse odsotnosti, torej boleznino in dopust, število ur dela, ki ste ga predvideli za posameznega delavca v izbranem obdobju, in mesečni fond ur, ki je odvisen od delovnih dni in praznikov.

V polju skrajšano delo vam bo kalkulator avtomatično izračunal obseg ur skrajšanega delovnega časa - gre torej za ure, ko delavec ni službeno oziroma delovno aktiven.

V polju mesečna subvencija se bo zapisal podatek o višini mesečne subvencije, ki jo boste za zaposlenega prejeli od države.  

Komu je kalkulator namenjen

Kalkulator je namenjen vsem, ki jih zanima višina mesečne subvencije, ki jo lahko pričakujejo od države. Služi kot pomoč, s katero lahko preverite pravilnost izračunov. 

Kakšne koristi vam prinaša kalkulator

S kalkulatorjem boste:

  • izračunali predvideno mesečno subvencijo, ko boste prejeli od države,
  • izračunali koliko ur rednega in skrajšanega dela je oziroma ni opravil zaposleni.

Vsi izračuni so izključno informativne narave. Špica International d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne nepravilnosti v izračunu.