• Naj delo v vašem podjetju usklajuje Dynamic scheduling

  Rešitev za enostavno planiranje delovnega časa, ki planerjem in kadrovikom v velikih podjetjih bistveno olajša delo in zniža stroške.

Modul Dynamic scheduling je razširitev programske opreme Time&Space in je namenjen enostavnemu razporejanju urnikov ter delovnih obveznosti zaposlenih za izbrane časovne intervale. Rešitev bistveno olajša delo planerjem delovnega časa in kadrovikom, ki se srečujejo z neenakomerno razporejenim delovnikom ali premeščanjem delavcev med enotami.

 • Dinamicno planiranje

  Izzivi, s katerimi se soočate planerji delovnega časa

  Planiranje delovnega časa v »ročnih« tabelah je zamudno, tabele so kompleksne, ne zajemajo vseh podatkov, zaradi slabšega pregleda in časovne stiske pa hitro pride do napak, pogosto zakonsko nedovoljenih.

  S čim se pogosto ukvarjate pri planiranju in razporejanju:

  • razporejanjem izmenskega dela za večjo skupino sodelavcev,
  • usklajevanjem odsotnosti in razpoložljivosti zaposlenih,
  • planiranjem znotraj številnih zakonsko določenih omejitev,
  • razporejanjem večje skupine delavcev na različne lokacije,
  • ekonomičnim upravljanjem z nadurami.
  VIDEO: Prikaz delovanja rešitve Dynamic scheduling
 • Enostavno razporejanje s simboli

  Kako do učinkovitega planiranja delovnega časa?

  Z aplikacijo Dynamic scheduling pridobite popoln pregled nad podatki o planiranem delovnem času. Na enem zaslonu lahko uredite podatke o dnevni, tedenski ali mesečni razporeditvi delovnega časa. Veliko lažje boste upoštevali želje zaposlenih, splanirali njihove odsotnosti in hkrati sledili zakonskim omejitvam in določilom. Pripravljen delovni plan pa boste lahko v pregledni obliki posredovali zaposlenim po elektronski poti.

  Kaj vse omogoča Dynamic scheduling?

  • Dinamično urejanje delovnih obveznosti in enostaven vpogled v razpored,
  • skrbi za skladnost z zakonskimi predpisi,
  • zagotavlja skladnost z uredbo GDPR,
  • poskrbi za minimalno število nadur in zmanjšuje stroške dela,
  • omogoča enostavno obveščanje in samostojno vnašanje sprememb zaposlenih,
  • omogoča masovni vnos dogodkov,
  • bistveno zmanjša čas potreben za načrtovanje dela.

  Kako Dynamic scheduling deluje?

  Vaša naloga je, da v program vnesete pravilne vhodne podatke, s katerimi določite pogoje za neovirano poslovanje: urnike, izmene, organizacijske enote, plan dela, število dni dopusta, število planiranih delovnih vikendov oz. praznikov v obdobju in letu.

  Podatki, ki jih vnesete, se združijo s podatki o zakonskih določilih glede delovnega časa. Program vas samodejno opozori, kadar planirate v nasprotju z zakonodajo, in s tem prepreči napake v razporedih.

  PRIROČNIK: Delovanje rešitve Dynamic scheduling

Kontaktna oseba

JAN MAKOTER
040 169 407
jan.makoter@spica.com
Kontakt

Sodelujemo z: