• Podatki za obračun plač na en klik

  S programom Time&Space lahko evidenco delovnega časa enostavno pretvorite v različne vrste izplačil.

Podatki za obračun plač na en klik

Izboljšanje procesov priprave plač je eden glavnih razlogov zaradi katerega se podjetja odločajo za uvedbo ustreznejšega sistema za beleženje evidence delovnega časa in nato upravljanja s podatki, ki se z registriranjem delovnega časa natečejo.
 • Obračun plač

  Modul PIF: pretvorba podatkov iz evidence delovnega časa v vrste plačil

  Time&Space, rešitev za upravljanje delovnega časa, vsebuje tudi modul PIF (Payroll Integration Framework), ki je namenjen pretvarjanju podatkov iz evidence delovnega časa (dogodki skupaj z izbiro vrste dogodka) v vrste izplačil (kot so redno delo, nočno delo, delo za vikend skupaj z dodatki za nadurno delo, nočno delo, delo v posebnih pogojih,...).

  Pri tem PIF upošteva vsa interna in zakonodajna pravila, ki jih uporabnik v sistemu nastavi.

  Običajno proces priprave podatkov za obračun plač poteka tako:

  • uporabniki se na terminalih, telefonih ali spletu registrirajo
  • odsotnosti zavedejo v evidenco preko spletnih najav (in odobritev s strani vodij)
  • na koncu meseca vodje preverijo, če je evidenca ustrezna
  • računovodja v PIF-u pripravi podatke za obračun plač
  • računovodja prenese podatke v platforme za obračun plač (ERP ali računovodski programi).
  Prenos brošure PIF
 • SAP integracija certifikat

  Integracija z ERP sistemi

  Avtomatski prenosi podatkov za pripravo plač iz modula PIF v računovodske / ERP programe prinaša prihranek časa, administrativnega dela in zmanjša število napak, ki nastanejo zaradi ročnega pretipkovanja.


  Špicina rešitev Time&Space je integrirana z najbolj pogostimi ERP programi (SAP, Navision, Vasco, Pantheon, MFERAC in drugimi). Za te programe omogočamo avtomatičen vnos podatkov: prenos je mogoč na enega ali več načinov:

  • prenos matičnih podatkov o zaposlenih iz ERP v Time&Space,
  • prenos surovih dogodkov (registracije s kategorijami) iz Time&Spacev ERP,
  • prenos vrst plačil iz Time&Space modula PIF v ERP.

  Za manj uveljavljene ERP programe pa imamo možnost razvoja po naročilu, saj imamo prav za take projekte ekipo razvojnikov, ki se ukvarjajo s specialnimi projekti, razvitimi na željo in potrebe posameznih strank. 

  Več o SAP integraciji
 • Blog o obračunu plač

  Razlogi za uvedbo elektronske priprave podatkov za obračun plač

  Na našem blogu smo opisali glavne učinke uvedbe sodobne rešitve za upravljanje z delovnim časom in posledično priprave podatkov za obračn plač:

  • Prihranek časa, porabljenega za pripravo plač
  • Priložnost za ureditev tega področja
  • Prenos znanja in podatkov v sistem
  • Manj napak
  • Enostavnost prilagoditve na spremembe
  • Soudeležba zaposlenih pri upravjlanju z delovnim časom
  Več o učinkih elektronske priprave podatkov za plače

Kontaktna oseba

MATJAŽ ZUPAN
041 787 714
matjaz.zupan@spica.com
Kontakt

Sodelujemo z: