• Označevanje in sledenje

  Sledljivost izdelkov

  Sledljivost omogoča, da skozi celotno oskrbno verigo za vsak izdelek ugotovimo, kako in iz katerih surovin je nastal in kateremu kupcu je bil dobavljen.  

   Urban Brodnik, Špica

  Želim izvedeti več

Sledljivost se začne s pravilno označitvijo izdelkov

Ustrezno označevanje izdelkov je temelj za sledljivost skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Označevanje izdekov mora biti izvedeno v skladu s standardi oskrbne verige in s čim manjšimi stroški. Označbe s črtno kodo navadno tiskamo na nalepke, lahko pa tudi neposredno na predmete.

Pri branju črtne kode in RFID je pomembno, da postopek branja izvedemo čim bolj enostavno in da s tem ne vnašamo zamud v procese. Več o opremi >

 • označevanje in tiskanje

  Frontman LMS

  Nova generacija LMS (Label management solutions) sistemov podjetjem omogoča zmanjšanje stroškov, večjo fleksibilnost in zmanjšano tveganje ustavitve proizvodnje ali težav z neustreznim označevanjem artiklov.

  Sodobne LMS rešitve zamudno vzdrževanje in generiranje nalepk poenostavijo in avtomatizirajo. Tradicionalno se tem opravilom posveča več zaposlenih na posameznih obratih, LMS pa operaterje in vzdrževalce v veliki meri razbremeni.

  Pregled LMS rešitev
 • čitalci črtne kode

  Oprema

  Oprema, ki se uporablja za označevanje in sledenje artiklov, mora biti prilagojena proizvodnim in skladiščnim okoljem in ne sme ovirati procesa dela. Posebno pozornost posvečamo varnostnemu aspektu in priročni uporabi. Ponudimo vam lahko specializirane prenosne terminale, čitalce in tiskalnike črtne kode in RFID opremo. Sodelujemo s svetovno vodilnimi proizvajalci opreme Datamax in Zebra.

  Pregled opreme
 • RFID rešitve

  Radiofrekvenčna identifikacija je zrela tehnologija, ki je svojo uporabnost že našla v mnogih projektih. Ker omogoča identifikacijo brez posredovanja človeka, je še posebej uporabna tam, kje je pomembna vsaka sekunda, kjer se delovni proces ne sme ustaviti zaradi identifikacije predmetov. Najbolj primerna je za označevanje predmetov večje vrednosti ali predmetov, ki se vračajo v proces. RFID smo uporabili v projektih na Pošti Slovenije, UKC Ljubljana in v Premogovniku Velenje.

  Pregled RFID rešitev
 • Storitve

  Opreme in sistemov ni dovolj le kupiti in instalirati. Potrebno jih je tudi pametno izrabljati.

  Pregled storitev
 • Reference

  Na področju tiskanja in označevanja sodelujemo z veliko slovenskimi podjetji - od največjih do manjših. Pomagamo jim obvladovati materialni tok od vhodnega skladišča skozi proizvodnjo do izhodnega skladišča - vse v skladu s standardi.

  Pregled referenc

Kontaktna oseba

URBAN BRODNIK
031 607 065
urban.brodnik@spica.com
Kontakt

Sodelujemo z: