Storitve

Pri implementaciji rešitev za korporativno varnost ponujamo tudi storitve, ki celovito izboljšujejo varnost in zagotavljajo visoko kakovost izvedbe projektov.
 

 • Priprava vezalnih shem za sisteme kontrole pristopa

  Določitev mikrolokacij in pozicioniranje komponent sistema na tlorise lokacij, ki jih želimo opremiti s sistemom kontrole pristopa, zagotavlja optimalno izbiro mrežne topologije in izrabo obstoječe infrastrukture. Za ustrezno in smotrno razporeditev ter povezavo elementov sistema kontrole pristopa je priprava vezalnih shem ključnega pomena. Iz vezalnih shem lahko razberemo podatke o: 
  • tipih prehodov,
  • komponentah sistema kontrole pristopa,
  • povezavah komponent, 
  • priključkih na obstoječo infrastrukturo ter
  • povezave na druge sisteme. 

  Vezalne sheme omogočajo učinkovito implementacijo in kasnejše vzdrževanje sistemov kontrole pristopa

 • Integracija s protivlomnim, požarnim, videonadzornim sistemom

  Pogosto se delovanje kontrole pristopa prekriva z delovanjem drugih sistemov tehničnega varovanja. Z ustrezno povezavo teh sistemov lahko dosežemo višji nivo funkcionalnosti in se obenem izognemo nevšečnostim vzporednega delovanja. 

  Primer povezave s protivlomnim sistemom je avtentikacija uporabnika v sistemu kontrole pristopa za aktiviranje ali deaktiviranje protivlomnega sistema. 
   

  Povezava z videonadzornim sistemom omogoča zajem videa ob registracijah in enostaven pregled dogodkov opremljenih s posnetki teh registracij

 • Uporaba različnih biometričnih metod za razpoznavanje oseb

  Biometrija je v sistemih kontrole prisotna v obliki različnih čitalcev, ki delujejo z različnimi biometričnimi metodami. Najbolj razširjena je uporaba biometrije prstnega odtisa (fingerprint recognition), uporablja se tudi metoda prepoznavanja obraza (3D face recognition) ter najbolj klasična biometrična tehnologija na področju visoke varnosti - prepoznavanje šarenice (iris-scan recognition).

  Želim se dogovoriti za sestanek

Kontaktna oseba

MIRO BREJC
041 379 696
miro.brejc@spica.com
Kontakt

Sodelujemo z: