Choose languageLanguage
PREGLED POROČIL IZ EVIDENCE DELOVNEGA ČASA

Izkoristite uporabne podatke iz evidence delovnega časa

Špicina aplikacija ponuja podrobna poročila – dnevno stanje ur, nadure, letne dopuste in posebne odsotnosti. Poročila vam bodo v pomoč pri upravljanju zaposlenih – pri dvigu njihove produktivnosti, motivaciji in nenazadnje tudi pri zmanjševanju odsotnosti

Kateri so tisti podatki, ki jih potrebujete za dvig produktivnosti zaposlenih si oglejte v posnetku webinartja, ki smo ga posneli s podjetem B2BI - specialisti za poslovo analitiko.

Kakšne podatke lahko vidite z analitiko delovnega časa?

V nadaljevanju smo zbrali nekaj primerov metrik, ki jih ponuja naša programska oprema za vodenje evidence delovnega časa:

Število opravljenih ur

Nadure, nočno delo in drugi po meri določeni dodatki

Neizkoriščen dopust

Celodnevne, poldnevne ali dnevne odsotnosti z dela, izražene v urah in dneh

Bolniške odsotnosti po oddelkih, ekipah ali drugih spremenljivkah po oddelkih

Podatki o zgodnjih prihodih in zamudah

Podatki o točnih registracijah prihoda in odhoda z dela.

Prisotnost zaposlenega v podjetju ob danem času

Prisotnost zaposlenega na lokaciji ob danem času.

Razčlenitev časovne razporeditve

Analitika in poročanje

Analitika in poročanje

Z zgolj nekaj kliki lahko dobite jasen pregled nad svojim podjetjem. Prilagodite, izvozite in analizirajte svoja poročila o delovnem času. Zdaj lahko vse administrativne postopke izvedete na enem mestu. 

Poročila o obračunu plač

Poenostavite in pospešite obračun plač s poročili za obračun plač. Izvozite poročilo po meri, ki ustreza zahtevam vašega podjetja. Znebite se dolgotrajnih postopkov in zapletenih evidenc delovnega časa.

Poročilo o revizijski sledi

Poročilo o revizijski sledi zagotavlja preglednost in služi kot dokaz, da dosledno spoštujete predpise Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poročilo uporabite, ko želite vedeti, kdo je upravljal, pregledoval ali brisal podatke o delovnem času zaposlenih v vašem podjetju.  

Testirajte rešitev. Brezplačno 14 dni.

Testiranje rešitve je neobvezujoče in zanj ne potrebujete kreditne kartice, rezervirate pa si lahko tudi termin za brezplačno predstavitev našega tehničnega svetovalca.

 Poročilo o registracijah, odsotnostih in popravkih

Poročilo o registracijah, odsotnostih in popravkih

To poročilo vsebuje vse podatke vaših zaposlenih o registraciji prihodov in odhodov z dela za katero koli časovno obdobje. Izvozite lahko tudi poročilo o odsotnostih z dela in popravkih časovnih podatkov, ki so jih naredili zaposleni in vodje.  

 Mesečna, tedenska in dnevna poročila

Mesečna, tedenska in dnevna poročila

Mesečna, tedenska in dnevna poročila

Poleg filtriranja in prilagajanja poročil glede na uporabnike, oznake in oddelke lahko izvozite tudi poročila za določeno časovno obdobje. Najpogosteje uporabljena nastavitev je mesečno poročilo, sledi pa mu tedensko. Posebne parametre je treba nastaviti le enkrat, nato pa lahko shranjena poročila izvažate v formate PDF, Excel, CSV in TSV, kadar koli jih potrebujete.

Skladnost z revizijsko sledjo in predpisi Splošne uredbe o varstvu podatkov

Vedno imejte pregled nad tem, kdo je dostopal do podatkov o delovnem času vašega zaposlenega in kdaj. Tudi ta funkcija je skladna s standardi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

BROŠURA: REVIZIJSKA SLED
Kronološka revizijska sled

Kronološka revizijska sled

Naj bo revizijska sled vedno na voljo, ko morate ugotoviti, kdo je pregledoval, ustvarjal, izvažal ali brisal kakršne koli podatke v vašem računu ŠPICA All Hours. Aplikacija ŠPICA All Hours vselej zagotavlja varnost in pravilno uporabo vaših podatkov.

Skladnost z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov

Skladnost z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov

Dokažite, da v vašem podjetju s podatki ravnate skladno s predpisi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obenem je to tudi dokaz, da ste uvedli omejitve glede obdelave podatkov, ki jih zahtevajo predpisi Splošne uredbe o varstvu podatkov. Te zahteve veljajo za vsa podjetja, ki zaposlujejo v Evropski uniji.