Choose languageLanguage

Planiranje delovnega časa glede na realne potrebe

Modul Dynamic Scheduling je razširitev programske opreme Time&Space, namenjena enostavnemu razporejanju urnikov ter delovnih obveznosti zaposlenih.

Delovna produktivnost se je z modulom Dynamic Scheduling izboljšala v številnih podjetjih

<p>Planiranje delovnega časa z modulom Dynamic Scheduling</p>
funkcionalnosti

Planiranje delovnega časa z modulom Dynamic Scheduling

Z modulom Dynamic Scheduling pridobite popoln pregled nad podatki o planiranem delovnem času . Na enem zaslonu lahko uredite podatke o dnevni, tedenski ali mesečni razporeditvi delovnega časa. Veliko lažje boste upoštevali želje zaposlenih, splanirali odsotnosti in hkrati sledili zakonskim omejitvam in določilom. Pripravljen delovni plan lahko v pregledni obliki posredujete zaposlenim po elektronski poti ali natisnete.

Dinamično razporejanje urnikov
Pohitri in poenostavi proces planiranja, saj omogoča dinamično razporejanje urnikov, enostaven vpogled in tiskanje ter pošiljanje urnikov.
Planiranje v realnem času
Omogoča planiranje glede na realne delovne potrebe, kar znižuje stroške in dviguje produktivnost zaposlenih.
Avtomatična opozorila
Avtomatična opozorila občutno zmanjšajo število napak, saj se sprožijo v primeru neupoštevanja zakonskih omejitev in odstopanj od planiranega urnika.
Enostavno obveščanje zaposlenih
Pozitivno vpliva na zavzetost zaposlenih in zmanjšuje absentizem, saj omogoča enostavno obveščanje in samostojno vnašanje sprememb.
Praktični primeri uporabe

6 najbolj pogostih primerov uporabe modula Dynamic Scheduling

Osnove planiranja in razporejanja delovnega časa zaposlenih
Oglejte si video
Kako do optimalnega plana dela znotraj zakonskih okvirjev
Oglejte si video
Kako planirati delo ob nepričakovani odsotnosti sodelavca
Oglejte si video
Kako upravljati razkorak med planiranim in registriranim delovnim časom
Oglejte si video
Kako v planu dela splaniramo novo delovno mesto
Oglejte si video
Kako v planu dela zaposlenemu dodelimo drugo delovno mesto
Oglejte si video
STROKOVNE VSEBINE

Kako učinkovito planirati delo zaposlenih

Kaj lahko v Špici storimo za vas?

Vsaka stranka ima svoje želje in zahteve. Skupaj lahko poiščemo pravo rešitev, s katero boste dosegli svoje cilje - in ne presegli finančnih okvirjev