FIND

 • Q: Kje se nahajajo navodila za uporabo programa?

  A: Datoteka z navodili za uporabo programa se nahaja v namestitveni mapi programa pod imenom »User Manual.doc«. 

 • Q: Napaka pri prenosu podatkov na terminal.

  A: Preverite, ali je kabel za prenos podatkov pravilno priključen.
  Preverite, ali je komunikacijski vmesnik (stojalo) priključen na napajanje.
  Preverite, ali je terminal povezan z osebnim računalnikom preko ActiveSync-a oz. Windows Mobile Device Centra. 

 • Q: Napaka pri uvozu podatkov.

  A: Preverite, ali ste pred prenosom šifrantov na terminal izvedli operacijo »Priprava podatkov«.
  Preverite, ali imate v šifrantih podvojene vrednosti (vrstice).
  Preverite, ali so šifranti (ASSET.DAT, LOC.DAT, NAME.DAT, COST.DAT, LOC_COST.DAT) pripravljeni v skladu s podatkovno specifikacijo (glej dokument »Data Format« v mapi, kamor ste namestili program FindWin.

 • Q: Po skeniranju črtne kode terminal ne najde osnovnega sredstva ali nahajališča.

  A: Preverite, ali so šifranti (ASSET.DAT, LOC.DAT, NAME.DAT, COST.DAT, LOC_COST.DAT) pripravljeni v skladu s podatkovno specifikacijo (glejte dokument »Data Format« v mapi, kamor ste namestili program FindWin.
  Preverite, ali je vsebina teh datotek pravilna (enake kode v šifrantih kot na osnovnih sredstvih, nahajališčih). 

 • Q: Napaka pri prenosu podatkov s terminala na osebni računalnik.

  A: Preverite ali ste izvedli operacijo »Izvoz podatkov« na terminalu pred prenosom na osebni računalnik. 

 • Q: V poročilih ne vidim nobenih podatkov.

  A: Preverite nastavitve filtra za generiranje poročila.

 • Q: Po prenosu podatkov nazaj na osebni računalnik vidim rezultate preteklih inventur.

  A: Pred začetkom vsake inventure je potrebno pobrisati poročila v programu FindWin.