• DISTRIBUCIJA

  »Pri nespremenjenih prostorskih in kadrovskih resursih transparentno obvladujemo za več kot 25% večjo količino nadomestnih delov kot pred uvedbo Špicine rešitve.«

  Rok Černjavski, direktor poprodaje Avtotehna VIS

  Prenesite študijo primera

Rešitve

 • kontrola pristopa

  Skladiščno poslovanje WMS

  Kadar se podjetja soočajo s spodnjimi vprašanji, poskrbimo za avtomatizirano upravljanje s skladiščem, zmanjšamo stroške zalog in stroške obratovanja skladišča, vodstvu pa omogočimo vpogled v dogajanje in uvedemo polno sledljivost artiklov:
  • kako zagotoviti večji pretok blaga z isto ekipo in v istih skladiščnih prostorih,
  • kako povečati profitabilnost in zmanjšati stroške skladiščenja,
  • kako spremljati učinkovitost ekipe in poenostaviti delo,
  • kako kupcu zagotoviti kvalitetno podporo, sledljivost in hitro dobavo blaga.
  Na voljo imamo več rešitev primernih za različne vrste in različne velikosti skladišč.
  Preberite več
 • Registracija delovnega časa

  Rešitve za označevanje in sledenje

  Ustrezno označevanje izdelkov je temelj za sledljivost skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Označevanje izdekov mora biti izvedeno v skladu s standardi oskrbne verige in s čim manjšimi stroški. Označbe s črtno kodo navadno tiskamo na nalepke, lahko pa tudi neposredno na predmete.

  Pri branju črtne kode in RFID je pomembno, da postopek branja izvedemo čim bolj enostavno in da s tem ne vnašamo zamud v procese.

  V naših projektih uporabljamo opremo priznanih proizvajalcev Motorola/Symbol, Datamax, Zebra, TSC in drugih, ki jo vključimo v vaše procese in informacijske sisteme. Več o opremi

  Preberite več
 • popis osnovnih sredstev

  Frontman SFA

  Prodaja artiklov je ključni poslovni proces proizvajalcev in distributerjev artiklov široke potrošnje. Učinkovita potniška služba, skrb za polne prodajne police, prave cene, hitra logistika, spremljanje konkurence – vse te aktivnosti je potrebno dobro upravljati.
   
  Če bi radi povečali učinkovitost svoje prodajne ekipe, ji je potrebno priskrbeti primerno informacijsko podporo. Navadno so to tablice ali pametni telefoni s pravo aplikacijo. Rešitev Frontman SFA je bila razvita ciljno za podporo potniškim ekipam in njihovim vodjem in omogoča naslednje:
   
  1. vpogled v prodajna mesta in kupce,
  2. pregled zgodovine dogodkov na prodajnih mestih,
  3. organizacijo poti in dnevnega dela potnikov,
  4. vpogled v artikle, zaloge, cene in slike,
  5. izdelavo naročil, priporočil, reklamacij, vračil in dobavnic,
  6. popise cen, prisotnosti ter konkurence,
  7. planograme in listinge,
  8. spremljanje promocijskih kampanj,
  9. spremljanje gotovine pri potnikih,
  10. fotografiranje izpostavitev in prodajnih mest,
  11. spremljanje doseganja ciljev potnikov,
  12. naloge in sporočila potnikov,
  13. organizacijo prodajne dokumentacije (prospekti, ceniki),
  14. spremljanje dejanskih aktivnosti potnikov in primerjavo s plani ter
  15. poročilni sistem v centrali podjetja. 
   
  Z uporabo Frontmana SFA boste deležni vseh prednosti naprednih IT sistemov za podporo in vodenje prodaje na terenu:
   
  • Stanje na prodajnih mestih – s kombinacijo podatkov o prisotnosti in ceni artiklov na prodajnih mestih ter podatkov o dobavi na posamezna prodajna mesta lahko pripravite natančne analize maloprodajnih mest, trgovskih verig, regij ali blagovnih skupin. S Frontman anketami in Frontman poročili lahko hitro zberete najbolj pomembne podatke o svojih kupcih, prodajnih policah in o konkurenci.
  • Plan aktivnosti  – načrtujte dnevne aktivnosti terenskih prodajalcev v skladu s taktičnimi cilji vašega podjetja glede prodaje na terenu. V skladu s temi cilji določite dnevni plan obiskov in aktivnosti na posameznem obisku. Pogostost obiskovanja trgovin uskladite z dejanskimi potrebami. Sledite doseganju ciljev potnikov.
  • Preverjajte dogovore s trgovci – vsak potnik na terenu ima za vsako prodajno mesto vpogled v dogovorjeno prisotnost, aktivnosti, akcije, planograme, cene, prejšnje obiske. Pogovor s poslovodjo je tako bolj kvaliteten.
  • Dosegajte boljše rezultate z manjšimi vložki – izkušnje kažejo, da Frontman SFA uporabniki lahko opravijo več obiskov na dan, ob tem pa ni potrebno povečati ekipe za prodajo na terenu. Zmanjšajte stroške terenske prodaje, ne bi ob tem izgubili stik s prodajnimi policami. Na enem prodajnem obisku opravite vse potrebne aktivnosti.
  • Ambulantna prodaja – Frontman SFA vam lahko pomaga tudi pri ambulantni prodaji. Vozniki lahko preko tablic dobavljajo artikle iz svojega vozila in hkrati sprejmejo naročilo za naslednji obisk.
  Želim izvedeti več

Kontakt

ALEŠ HABIČ
041 764 990
ales.habic@spica.com
Kontakt

Zaupajo nam: