• Brezžična WiFi omrežja

Brezžična WiFi omrežja

Za delovanje prenosnih terminalov in druge mobilne opreme v skladiščih je potrebno postaviti tudi brezžično WIFI omrežje. S pomočjo Motorola opreme vam lahko postavimo zanesljivo in hitro omrežje, ki je kompatibilno tako z mobilno opremo kot z obstoječimi LAN omrežji.

Za optimalno investicijo priporočamo izvedbo radijske meritve prostorov. Tako anten ne bo ne preveč in ne premalo.

Prodaja
01 568 08 26
povprasevanja@spica.com
Kontakt