• Programska oprema za registracijo delovnega časa

  • evidenca delovnega časa

    Vodenje evidence delovnega časa

    Vodenje evidence delovnega časa omogoča sledenje vsem evidentiranim dogodkom (prihod, odhod, službeni izhod, itd.) ter odsotnostim.

    Podatki se obračunajo po modelu plačanega, drsečega ali izmenskega (industrijskega) delovnega časa. V skladu z nastavitvami se vodijo dnevni in skupni saldo ur, nadure, ter nastavljene obračunske kategorije. Pravila obvezne prisotnosti, plačane prisotnosti, malic in odmorov omogočajo spremljanje in poročanje o kršiteljih.

    Želim izvedeti več

Prodaja
01 568 08 29
povprasevanja@spica.com
Kontakt