• Programska oprema za registracijo delovnega časa

Time&Space programska oprema za registracijo delovnega časa

Programsko opremo sistema Time&Space® odlikuje modularnost, celovitost, enostavnost uporabe ter povezljivost z drugimi sistemi. Tu sta še optimiziran dostop do podatkov, tako za MS SQL kot Oracle podatkovno bazo, ter transparentna licenčna shema.

S pomočjo modulov programska oprema Time&Space omogoča sklenitev celotnega kroga od zajema podatkov (registracij, dogodkov), njihovega obračuna in preverjanja v realnem času, najave in odobravanja izjem v procesu, ter poročanja.

Uporabniki se v sistemu identificirajo z uporabniškim imenom in geslo, podprta pa je tudi integracija z LDAP (MS Active Directory) in s tem enotna prijava (Single Sign On).

 • Najava in odobritev odsotnosti

  Izjeme rednega delovnega procesa (nadurno delo, službene poti, dopusti,...) običajno zahtevajo najavo oz. napotitev ter ustrezno odobritev v organizaciji.

  Za enostavno elektronsko najavo in odobritev tovrstnih situacij ter neposredni prenos odobrenih sprememb v evidenco o delovnem času skrbi modul Approval Workflow. Slednji omogoča podporo delovnemu toku (workflow) odobritev zahtev zaposlenih za različne izjeme rednega delovnega procesa, kot so redni letni dopusti, službene poti, nadurno delo, korekcije salda in drugo. Poskrbljeno je tudi za večnivojsko potrjevanje ter primer odsotnosti potrjevalca.

  Prenesite brošuro
 • Vodenje evidence delovnega časa

  Vodenje evidence delovnega časa omogoča sledenje vsem evidentiranim dogodkom (prihod, odhod, službeni izhod, itd.) ter odsotnostim.

  Podatki se obračunajo po modelu plačanega, drsečega ali izmenskega (industrijskega) delovnega časa. V skladu z nastavitvami se vodijo dnevni in skupni saldo ur, nadure, ter nastavljene obračunske kategorije. Pravila obvezne prisotnosti, plačane prisotnosti, malic in odmorov omogočajo spremljanje in poročanje o kršiteljih.

  Prenesite brošuro
 • Obračun delovnega časa

  Evidenca prisotnosti in odsotnosti predstavlja vhodni parameter za obračun osebnega dohodka.

  S pomočjo Time&Space modula PIF je priprava podatkov in integracija s sistemom za obračun plač enostavna in obvladljiva s strani uporabnika. Avtomatično se obračunajo vse obračunske postavke (VP), kot so redno delo, nočno delo, vikend delo, koriščen dopust, bolniške odsotnosti, dodatki za malico in prevoz na delo, ter drugi. Modul omogoča povezavo s katerimkoli sistemom za obračun osebnih dohodkov, vključno s SAP, Navision, Pantheon, iCenter, Vasco in drugi.

  Prenesite brošuro
 • Načrtovanje in razporejanje delovnega časa

  Programska oprema Time&Space podpira več nivojev avtomatičnega načrtovanja delovnega časa.

  Za dnevni in tedenski nivo je poskrbljeno z urniki, za daljša obdobja pa z delovnimi shemami in delovnimi načrti, ki omogočajo nastavitev zapletenih izmenskih vzorcev ter avtomatično izbiro urnika na osnovi pravil. Dinamičnemu planiranju oz. interaktivnem usklajevanju in prerazporejanju izmen v okoljih, kot so gostinstvo, zdravstvo in trgovina, je namenjena posebna komponenta, poimenovana Roster. Dodamo mu lahko tudi komponento AutoRoster za avtomatično razporejanje na osnovi optimizacijskih algoritmov.

  Zanima me več
 • Spletna registracija

  V določenih primerih in situacijah je evidentiranje prihodov, odhodov in drugih dogodkov bolj priročn izvajati prek spletnega mesta.

  Temu je namenjen poseben modul imenoval Time&Space Web Clocking Portal, prek katerega lahko uporabik evidentira dogodke ter alocira čas po posameznih opravilih. Na razpolago mu je tudi informacija o trenutnem saldu in preostalih dnevih dopusta.

  Želim izvedeti več
 • mobilna registracija delovnega časa

  Uporaba z mobilnim telefonom

  Pomembne informacije in opravila povezana z delovnim časom, s katerimi se zaposleni in vodje dnevno soočajo so na razpolago tudi prek mobilne aplikacije za pametne telefone (Android, iOS).

  Modul omogoča evidentiranje prisotnosti, najavo ter odobritev odsotnosti, vpogled v poročilo o kršiteljih ter dnevne, tedenske ter mesečne obračune.
  Posebna funkcija je tudi mobilna registracija zaposlenih, kjer vodja prek pametnega telefona registrira delovni čas delavcev s pomočjo izbora iz seznama, QR kode ali NFC.

  Prenesite brošuro
 • Sledenje časa po stroškovnih mestih

  V napredno evidenco delovnega časa je zajeto tudi beleženje in spremljanje delovnega časa z delitvijo po projektih, nalogah ali mestu nastanka.

  S tem je omogočena evidenca porabe časa po t.i. stroškovnih mestih (angl. job costing). Številka stroškovnega mesta je lahko povezana z mestom nastanka in prirejena gumbu na registrirnem terminalu ob registraciji časa.

  Želim izvedeti več
 • Poročanje in analitika

  Bogat nabor prednastavljenih poročil v sistemu Time&Space je namenjen tako vodstvu in administraciji kot tudi uporabnikom sistema.

  Podatke je možno prikazati za poljubno časovno obdobje in glede na različne kriterije (npr. po organizacijskih enotah). Uporabnik lahko pregleduje vsebino obstoječih urnikov ter plan njihove uporabe, vse kršitve delovnega časa, prisotnosti in odsotnosti v določenem trenutku/obdobju, saldo ur, vse registracije in ročne vnose za eno ali več oseb. Poročila je možno avtomatično generirati in posredovati po e-mailu, s posebnim orodjem pa se lahko pripravijo vrtilne tabele in podrobna analitika. 

  Želim izvedeti več
 • Spica ATT Famoco

  Aplikacija za Spica ATT (Android Time Terminal)

  S prihodom Android platforme se je pojavila možnost branja NFC kartic s pametnimi telefoni. S tem Android napravo od terminala za registriranje delovnega časa loči le še primerna aplikacija. Spica ATT (Android Time Terminal) je prav to – aplikacija za pametne telefone, ki spremeni vsako Android napravo z NFC čitalnikom v terminal za registriranje delovnega časa. Spica ATT podpira standardne Time&Space funkcionalnosti za beleženje delovnega časa in je na voljo za programsko opremo Time&Space od verzije 10 naprej.

  Prenos brošure

Prodaja
01 568 08 29
povprasevanja@spica.com
Kontakt