• Programska oprema za mobilne terminale

  • oprema za dostavo pošiljk

    Dostava pošiljk

    Frontman ePOD

    Dostave pošiljk brez informacijske podpore si ne moremo več zamisliti. Spremljanje pošiljk na terenu zahtevajo tako pošiljatelji kot prejemniki blaga. Skeniranje črtne kode, zajem podpisa prejemnika, takojšnji prenos elektronskega potrdila o prejemu (ePOD) in evidentiranje prejema plačila so standardne funkcije naše rešitve Frontman ePOD za spremljanje pošiljk na terenu.

    Želim izvedeti več

Prodaja
01 568 08 26
povprasevanja@spica.com
Kontakt