Choose languageLanguage
Novica

Učinkovita orodja za delo od doma

Učinkovita orodja za delo od doma
 
4 minutno branje
Datum
13/03/2020

Zaradi potrebe po zmanjševanju negativnih posledic pandemije koronavirusa (COVID-19) je veliko podjetij svojim zaposlenim odredilo delo od doma. Vprašanje je, kako ga optimalno organizirati!


Organizacija opravljanja delovnih obveznosti na drugem kraju (na primer delo od doma) bi v normalnih okoliščinah zahtevala spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi  (49. člen ZDR -1). Vendarle pa ZDR-1 v 169. členu, v času izjemnih okoliščin, omogoča poenostavljeno odrejanje dela na drugem kraju. To pomeni, da je v obdobju, ko veljajo izjemne okoliščine, delo od doma mogoče organizirati brez nove pogodbe o delu. Priporočila MDDSZ vezana na odrejanja dela na domu v času korona virusa najdete tukaj.

Priporočilo  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je, da v primeru fleksibilne organizacije dela (npr. delo od doma) delodajalci zagotovite potrebna sredstva, pogoje in delovne materiala, da lahko vaši zaposleni nemoteno opravljajo svoje delo.

V primeru organizacije dela od doma se mora delodajalec opredeliti do:

  • načina spremljanja dodeljenih delovnih nalog ter rezultatov delavca oziroma poročanje delavca o tem,
  • načina registracije in evidence delovnega časa 
  • plačila za delo. 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju ZEPDSV) ne določa nikakršne izjeme glede vodenje evidence o opravljenem delu od doma v izjemnih okoliščinah. Delodajalec mora delavcu, ki dela na domu omogočiti, da vodi dnevno evidenco o:

  • številu opravljenih ur,
  • skupnem številu opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
  • opravljenih urah v času nadurnega dela.

Delavec, ki opravlja delo na domu, mora torej voditi dnevno evidenco delovnega časa ter jo posredovati delodajalcu. Po mnenju MDDSZ pa je možen tudi poenostavljen dogovor, da delavec sporoča podatke o številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če so te drugačne od 8 ur (polni delovni čas).

Brezplačna uporaba Špicinih aplikacij v oblaku

V Špici smo glede na razmere uvedli naročniški paket Solidarnost. Tako je samostojna aplikacija All Hours, ki je namenjena registraciji in evidenci delovnega časa, na voljo brezplačno za obdobje dveh mesecev, t.j. do 20. maja 2020.

Za nedoločen čas pa brezplačno ponujamo tudi spletno in mobilno aplikacijo za upravljanje časa po projektih in nalogah – My Hours.

My Hours:  spletna in mobilna aplikacije za upravljanje časa po projektih in nalogah

My Hours je spletna in mobilna aplikacije za upravljanje časa po projektih in nalogah. Oblačna tehnologija omogoča vpisovanje ur vsem članom projektne ekipe na enem mestu. Nastavite lahko različne načine obračunavanja časa ter pripravite poročila po različnih kriterijih.

Brezplačna uporaba za nedoločen čas


All Hours: Enostavna registracija in evidenca delovnega časa na različnih lokacijah

All Hours je samostojna aplikacija v oblaku, ki omogoča enostavno beleženje delovnega časa in prisotnosti zaposlenih na mobilni napravi ali preko spletnega brskalnika. All Hours podpira odrejanje in potrjevanje različnih tipov odsotnosti ter avtomatičen izvoz podatkov za pripravo plač. Vsaka registracija delovnega časa na mobilnem telefonu je opremljena tudi s podatkom o lokaciji, hrati pa lahko registracijo posameznika podjetje omeji glede na lokacijo.  

S klikom na spodnjo povezavo se lahko prijavite za uporabo nove rešitve All Hours. Naši strokovnjaki iz klicnega centra vas bodo po prijavi poklicali, vam predstavili delovanje aplikacije in vam pripravili vaš račun. V okviru paketa Solidarnost ga lahko brezplačno uporabljate 2 meseca.

Brezplačna uporaba za obdobje dveh mesecev


Špica Mobile Time: Registracija delovnega časa z mobilnikom

Mobilna aplikacija Spica Mobile Time vam omogoča, da preko telefona ali tablice registrirate prihod na delo in svoj odhod, oddate vlogo za odsotnost z dela ter spremljate saldo porabljenega in preostalega dopusta. Vožnja do pisarne samo zaradi registracije tako ni več potrebna.

Špica Mobile Time

  • Registracija pričetka in konca dela od doma na mobilni napravi
  • Pošiljanje vlog za odsotnost in njihovo potrjevanje
  • Podatki o prisotnosti v realnem času

Za več informacij nas pokličite:

Jan Makoter: +386 40 169 407

Dragan Milutinović: +386 41 360 151