Choose languageLanguage
Novica

Špica Američanom prodala aplikacijo za povečanje produktivnosti

Špica Američanom prodala aplikacijo za povečanje produktivnosti
Datum
02/10/2019

Tone Stanovnik, direktor in ustanovitelj ljubljanske Špice International je v ZDA ustanovil podjetje Spica Global.

»Naš glavni namen je podjetjem pomagati do večje učinkovitosti. To je zdaj, v luči prihajajoče gospodarske negotovosti in iskanja poti za zniževanje fiksnih stroškov oziroma njihove pretvorbe v fleksibilne stroške, še bolj pomembno. Produktivnosti se poveča tudi z bolj učinkovitim upravljanjem časa. Američanom prodajamo My Hours aplikacijo v oblaku, ki pogodbenim sodelavcem podjetij pomaga beležiti čas, ki ga porabijo za svoje naročnike,« pove Tone Stanovnik.

Špica International je eno večjih in uspešnejših slovenskih informacijskih podjetij. Ukvarjajo se z upravljanjem oskrbnih verig in s time managementom oziroma rešitvami za upravljanje človeških virov. Lani so prihodke povečali za 7,4 odstotka in imeli 11-odstotno EBIT maržo. V Sloveniji imajo 50 zaposlenih, prav toliko pa še tudi v podjetjih v državah nekdanje Jugoslavije. Lani so s sklenitvijo partnerstva z angleško družbo IBCS začeli svoje poslovanje intenzivneje širiti še proti Srednji Evropi, natančneje Slovaški, Češki, Poljski, Madžarski in Bolgariji, njihov nov cilj pa je zdaj še Zahod.

V ZDA skupaj z Microsoftom

»Pri vstopu v ZDA nam pomagata dve iniciativi. Ena je, da nas je priznano analitsko podjetje Gartner uvrstilo med 20 reprezentativnih ponudnikov rešitev za upravljanje človeških virov (WFM) na svetu. Posebej smo jih navdušili na področju geolociranja, še zlati znotraj objektov, kjer tudi brez klasičnih terminalov omogočamo natančno in avtomatizirano evidenco navzočnosti in dela. K vstopu na trgu ZDA nam pomaga tudi sprememba poslovnega modela v panogi informacijskih rešitev, ki zagotavlja informacijske rešitve v oblaku. In ker imamo dobro rešitev v oblaku na Microsoftovi Azure platformi, nam pri prodaji naše aplikacije v ZDA pomaga tudi Microsoft,« pojasni Tone Stanovnik.

Njihova aplikacija obračunava delovne ure, čas pa razporeja tudi po projektih oziroma strankah. »Podjetja so lahko zelo učinkovita, če znajo bolje upravljati čas sodelavcev. Ne gre samo za to, da se meri čas, ko pride nekdo v službo, ampak tudi, kaj v službenem času počne. Podjetja si v kriznih obdobjih želijo pretvoriti del fiksnih stroškov v fleksibilne, zaposleni pa si želijo več svobode pri upravljanju svojega časa, tako hitro raste število pogodbenih sodelavcev (freelancerji v ZDA ali s.p. pri nas). Ti lahko delajo na več projektih, pa za različne naročnike, ali pa eno storitev prodajajo več naročnikom hkrati. Za ureditev vseh teh medsebojnih razmerij je potreben nadzor porabljenega časa, kar trenutno uspešno prodajamo prav v ZDA,« pove sogovornik. 

Na Zahod prek franšiz?

Za prodor v Srednjo Evropo oziroma osvojitev regije med tremi morji - Baltika, Črnega morja in Jadrana, je Špica sklenila strateško partnerstvo z angleško družbo IBCS. S tem želijo slediti slovenskim in drugim podjetjem, ki postajajo pomembni regionalni, pa tudi globalni igralci. Na celotnem območju zagotavljajo enako kakovost storitve na področju upravljanja dobavnih verig, učinkovito upravljanje časa zaposlenih in kontrolo pristopa v stavbe. Kakšen prodajni model pa bodo ubrali za prodor na močno reguliran nemški trg? »Odločili se še nismo. Proučujemo različne možnosti, ena od njih je tudi franšiza,« pove Tone Stanovnik.

Optimizacija logistike

Poleg rešitev na področju upravljanja človeških virov, se v Špici posvečajo tudi povečanju učinkovitost oskrbnih verig oziroma v logistiki. Ta se spreminja zaradi sprememb potrošniških navad, kar vključuje tudi rast spletne prodaje, zato so naročila čedalje boj razdrobljena, narejena po meri posameznega kupca oziroma se pošiljke manjšajo. Spreminjajo se tudi zahteve kupcev iz industrije, tako da morajo biti dobavitelji svojim kupcem sposobni dokazati izvor blaga. Špica ponuja informacijsko podprto skladiščno poslovanje, ki omogoča hitrejše obračanje blaga ter s tem manjši obseg zalog in vezanega kapitala, zato lahko podjetje z njim pozitivno vpliva na likvidnost in denarni tok. Digitalizirano skladišče zaposlenim omogoči večjo kakovost dela, kar pomeni, da lahko ti bolje zadovoljujejo zahteve svojih kupcev – tako znotraj kot zunaj podjetja. Špica je razvila tudi tako imenovano  glasovno vodeno logistiko. Ta omogoča, da ima skladiščnik pri delu povsem proste roke, saj mu v rokah ni potrebna držati čitalnika za branje črtnih kod, ampak blago razporeja s pomočjo glasu.

Podjetja pa se ne odločajo samo za digitalizacijo skladišč, pač pa tudi digitalizacijo dostave blaga do kupca oziroma sledljivost znotraj celotne oskrbovalne verige, kar vključuje tudi proizvodnjo.

Proizvodnja: ko dobi vsak izdelek svoj rojstni list

Zaradi zahtev po sledljivosti izdelkov, ki je ne postavljajo samo kupci v živilski ali farmacevtski industriji, pač pa predvsem v avtomobilski industriji, se povečuje digitalizacija celotne oskrbovalne verige oziroma tudi sledljivost znotraj proizvodnje.

»Uporaba RFID tehnologije in glasovno vodena logistika omogoča tudi, da prav vsak končni izdelke dobi svoj rojstni list. Vsak dobavitelj mora tako natančno beležiti izdelavo posameznega izdelka oziroma na katerem stroju je bil narejen, kdo ga je naredil in kdaj. Tako morajo slovenski proizvajalci sestavnih delov za prvo vgradnjo pri svojem skladiščnem poslovanju natančno beležiti, komu so poslali oziroma izročili posamezne serijske številke, lote ali šarže izdelkov,« pove Tone Stanovnik.

Ko IT ni več naložba, ampak najem

Na prihajajoče turbulentne čas se Špica ne pripravlja samo s širitvijo ponudbe na nove trge, pač pa tudi spreminja poslovni model.

»Strankam v njem ni več potrebno na informatiko gledati kot na naložbo, ampak je nov model zanje naročniški oziroma najemniški. To pomeni, da podjetju ni treba izpeljati večjih naložb v informatiko, ampak jim storitev prek najema zaračunavamo postopoma oziroma v daljšem časovnem obdobju. To je za naše stranke ugodno, ker jim ni treba tako opraviti zahtevne naložbe. Mi kot ponudnik pa moramo imeti seveda za tak poslovni model več kapitala, saj je treba zdržati dlje časa - finančni prilivi so postopni in traja dlje preden se naložba povrne. Ta poslovni model se skozi težavno obdobje »ribe« za ponudnike izkaže donosen, če seveda lahko zdržijo do točke preloma. Mi v Špici smo zadnje leta zelo pazili, da smo kapital podjetja povečevali, tako, da lahko strankam sedaj ponudimo najemni model,« pove Tone Stanovnik.

undefined

vir: diginomica.com