Ne spreglejte  •  Vabljeni na spletno delavnico "Šest korakov do zakonitih evidenc delovnega časa." Več informacij in prijava  
   
Choose languageLanguage
Novica

JAVNI RAZPIS P4D React EU

JAVNI RAZPIS P4D React EU
Špica International
Avtor
Špica International
Datum
28/07/2021

Izkoristite posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP


Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 z vlaganji v digitalno transformacijo poslovanja.


Upravičenci

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa ter pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo organizirana kot gospodarske družbe


Pomembni roki

  • Rok za oddajo vlog: 1.9.2021 do 14:00.
  • Obdobje upravičenosti nastanka stroškov: Od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.
  • Izvedba in zaključek digitalne transformacije skladno z akcijskim načrtom do 30.9.2022.
  • Operacija digitalne transformacije ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis.
  • Operacija ne sme biti začeta pred 1.10.2021.


Višina subvencije

Od 30.000 EUR do 100.000 EUR. Maksimalna višina financiranja upravičenih stroškov do največ 60 %.

Razpisana sredstva: 30M.


Kako vam lahko Špica pomaga?

Pri Špici vam ponudimo pomoč pri pripravi ponudbe za programsko in strojno opremo za naslednja področja:


Digitalizacija kadrovskih procesov


Digitalizacija oskrbovalne verige 


Kateri stroški so upravičeni?

  • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.),
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena,
  • posredni stroški.

Dodatne informacije

Na povezavi P4D React EU najdete dodatne informacije vezane na razpis.

S pomočjo zunanjih svetovalcev vam nudimo pomoč tudi pri pripravi dokumentacije.

 

 


Želim se prijaviti na razpis P4D React EU: