Choose languageLanguage
Novica

INTERAKTIVNA POSLOVNA IGRA »Predvidljivo nepredvidljivi«

INTERAKTIVNA POSLOVNA IGRA »Predvidljivo nepredvidljivi«
Špica International
Avtor
Špica International
 
2 minutno branje
Datum
02/09/2021

Na letošnjem Slovenskem kadrovskem kongresu (SKK 21) bomo 9.9. ob 15:15, skupaj z dr. Sabino Đuvelek izpeljali interaktivno delavnico, na kateri se bomo naučili spoznati in razumeti vedenje: svoje in od sodelavcev. Informacije o programu na SKK 21


OPIS POSLOVNE IGRE :

Organizacije že desetletja izhajajo iz predpostavke, da smo ljudje predvidljivi posamezniki z racionalnimi odločitvami, ki se ves čas odločamo tako, da maksimiziramo svoje ekonomske koristi. Da temu ni tako, kažejo nedavne raziskave, ki kombinirajo ekonomijo in psihologijo. Dejstvo je, da smo ljudje tako v vsakdanjem življenju kot tudi na delovnem mestu nagnjeni k napakam (npr. potrditvena pristranost – angl. confirmation bias) in nelogičnim zaključkom.

Na poslovni igri »Predvidljivo nepredvidljivi« bomo:

  • Na zabaven in interaktiven način spoznavali različne modele človekovega odločanja v vse bolj zapletenem in z informacijami obloženem svetu.
  • Se naučili, kako s pomočjo vedenjske (samo)analize razumeti psihološke mehanizme, na podlagi katerih se zaposleni odločajo.
  • Učinkoviteje predvidevali (i)racionalno vedenje zaposlenih in njihove reakcije na razne aktivnosti in ukrepe, ki jih uvajamo za dvig produktivnosti in boljši time-management.    

OPIS PREDAVATELJA:

Dr. Sabina Đuvelek, organizacijska psihologinja in performance coach

Dr. Sabina Đuvelek je direktorica podjetja LEVEL UP, ki se ukvarja z razvojem vodij in zaposlenih, pri čemer je glavni fokus na krepitvi proaktivnosti, prevzemanja odgovornosti, agilnega mišljenja in dvigu zavzetosti zaposlenih. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih in imajo dolgoročne učinke.