Choose languageLanguage
Blog

Veste, koliko vas zares stane odsotnost zaposlenih?

V sodobnem poslovanju ne gre ničesar prepustiti naključju. Tudi t. i. absentizem oziroma odsotnost zaposlenih, pa naj bo načrtovana ali ne, velja upravljati in poskrbeti, da bo čim manj negativno vplivala na poslovanje.

Študija Workforce Management Study, ki jo je izvedlo podjetje Aptitude, je ugotovila, da je verjetnost napak pri obračunu plač pri podjetjih z avtomatiziranimi rešitvami za beleženje delovnega časa in odsotnosti zaposlenih 7 % manjša, kot v podjetjih, ki teh rešitev nimajo. A teh 7 odstotkov je šele prvi kamenček, ki sproži kotaleč plaz. Najprej povzroči slabo voljo pri zaposlenem, ki prejme napačen obračun plače, kar vpliva na njegovo delovno vnemo in moralo, računovodstvo se mora ubadati s popravki, nemalokrat pa ima veliko dela tudi kadrovski oddelek, če se nezadovoljni zaposleni odloči zapustiti podjetje, saj mora poiskati zamenjavo zanj. Pridobivanje novega zaposlenega in njegova prilagoditev novemu delovnemu pa sta izjemno draga. Si vse našteto (res) lahko privoščite?

Ali odsotnosti še vedno beležite ročno?

Večina podjetij evidenco odsotnosti zaposlenih vodi ročno, kar hote ali nehote vodi do določenega odstotka napak, ki se poznajo pri obračunih plač – tako v škodo podjetja kot v škodo zaposlenih, kar vsekakor ne prispeva k dobrim odnosom v podjetju in lahko predstavlja znaten finančni zalogaj. V očeh zaposlenega je podjetje videti precej neresno, če ne zna ustrezno obračunati plač, kar vodi do izgube zaupanja, upad motivacije in produktivnosti. Negativne dejavnike poslovanja pa velja čim prej zajeziti oziroma, še bolje, v celoti odpraviti. Rešitve za upravljanje odsotnosti obstajajo, zato jih velja s pridom uporabiti – tudi zato, ker se naložba vanje lahko zelo hitro povrne.

Sodišče Evropskih skupnosti v Luksemburgu je pred kratkim odločilo, da morajo države EU poskrbeti, da bodo delodajalci delovni čas zaposlenih beležili natančneje. Natančno beleženje je namreč osnova za pravilen obračun delovnega časa, nadur, odsotnosti itd. Medtem, ko se bo omenjena odločitev v slovenski pravni red predvidoma šele prenesla, je že sedaj jasno, da je natančno beleženje delovnega časa osnovna človekova pravica in, da lahko pričakujemo, da bo Ministrstvo pripravilo nov predlog o evidentiranju delovnega časa do konca letošnjega leta.

Odsotnost je lahko velik skriti strošek

Neobvladovanje absentizma je v resnici tudi skriti, a še kako pomemben strošek. Vsak manjkajoči zaposleni namreč poruši ravnovesje delovnega okolja, kar se pogosto odraža kot zamuda pri delu in zagotavljanju storitev ali izdelavi izdelkov. Za podjetje načrtovana in nenačrtovana odsotnost pomenita dodatno zaposlovanje in izobraževanje ljudi, ki ju je seveda tudi treba upoštevati v stroškovni enačbi. Številke niso majhne. Neobvladovanje odsotnosti zaposlenih ima tudi negativen vpliv na produktivnost dela, saj odsotnost enega ali več zaposlenih preobremeni ostale sodelavce, ki imajo več dela na račun slab(š)ih poslovnih praks podjetja.

V kolikor se tudi vaše podjetje zanaša na zastarelo, ročno beleženje odsotnosti z delovnega mesta, je čas, da spoznate nove rešitve, saj vam te pomagajo učinkovito upravljati z odsotnostmi zaposlenih, zajezijo padec produktivnosti ter pomagajo zmanjšati tveganje skladnosti. Hkrati poskrbijo, da se v podjetju spoštujejo pravilniki glede delovnega časa in izrabe dopusta.

Znamo in pokažemo

V Špici seveda natančno spremljamo delovni čas zaposlenih, njihove odsotnosti in morebitne nadure. Pa ne le naših zaposlenih, temveč tudi več sto domačih in tujih podjetij, ki že uporabljajo naše rešitve za evidenco delovnega časa in upravljanje odsotnosti – Time&Space Approval Workflow.

Oblikovanje jasnega in celovitega načrta glede upravljanja odsotnosti bo podjetju omogočilo boljše poslovanje, saj bo poskrbelo za zmanjšanje stroškov, povezanih z načrtovanimi in nenačrtovanimi odsotnostmi. Poleg tega pa poskrbelo za večjo zvestobo, angažiranost in produktivnost zaposlenih.

Vabljeni, da si ogledate posnetek webinarja Elektronsko potrjevanje in upravljanje odsotnosti z modulom Approval Workflow in spoznate tehnologijo in procese za enostavno upravljanje odsotnosti in procese potrjevanja.