Ne spreglejte  •  Vabljeni na spletno delavnico s Sabino Đuvelek: "Učinkovito upravljanje s časom." Več informacij in prijava 
   
Choose languageLanguage
Blog

Varnost zaposlenih v skladiščih mora biti prva prioriteta

Varnost zaposlenih v skladiščih mora biti prva prioriteta

Distribucijski centri so pomembni člen oskrbovalnih verig, letos pa so zaradi povečanja obsega online prodaje deležni še večje pozornosti. Vodje skladišč so primorane, da hitro povečajo produktivnost, v nekaterih primerih jo morajo celo podvojiti, ne da bi jim bilo dovoljeno povečati kapacitete ali dograjevati opremo skladišč.

Rešitev problema hitrega povečanja produktivnosti se sicer skriva v številnih tehnoloških rešitvah, vendar velik del bremena navadno pade na ramena ekipe zaposlenih, ki delajo v skladiščih. To dejstvo pomeni še večjo odgovornost na vodjih skladišč in na podjetjih, saj je zagotavljanje varnosti za zaposlene postalo še bolj zahtevno.

Varnost v skladišču

Z večjim številom ljudi v skladišču in z zahtevami po čim manj stikih med zaposlenimi, je vedno težje zagotavljati željeno razdaljo 2 metrov med zaposlenimi. Ukrep razdalje je še posebej težko zagotavljati v proizvodnji in skladiščih, kjer so zaposleni bodisi vezani na svoje fiksno delovno mesto ali pa morajo cel dan potovati preko večjih razdalj in se ob tem srečujejo s sodelavci. Poseben problem so tudi ozki hodniki in vhodno-izhodne cone, kjer je velika frekvenca gibanja in interakcije z drugimi ljudmi.

Glede na take delovne okoliščine se pri zaposlenih precej bolj pogosto pojavljajo negativni psihični učinki, kot so na primer tesnoba, strah in negotovost. Človeška reakcija zaposlenih na te pojave je izogibanje prihoda na delo, počasnejše delo, več napak in močno zmanjšana produktivnost celega skladišča.

Kako rešiti ta problem?

V skladiščih lahko uporabimo več pristopov, z vsemi pa moramo poskrbeti za večjo varnost zaposlenih, kar bo pripeljalo k boljšemu počutju delavcev, manj odsotnosti, manj napakam in večji produktivnosti in stabilnosti poslovanja skladišča.

1. Prva rešitev se skriva v programski opremi! Dober WMS skladiščni sistem zna namreč vrstni red in časovno razporeditev delovnih operacij nastaviti tako, da zmanjša srečevanje zaposlenih. Uvedejo se lahko enosmerne poti in časovni razmik med posameznimi delovnimi vali. Podobno kot pri igranju golfa, ko skupina igralcev ne sme na naslednjo luknjo, dokler ta ni prosta in je predhodni igralci niso zapustili. 

Potrebujem dobro programsko opremo za informatizacijo skladišča


2. Druga metoda je uporaba robotskih vozičkov, ki poskrbijo za interne premike artiklov, delavci pa so zato lahko večino časa v svoji coni in se ne srečujejo več tako pogosto. Roboti hkrati tudi prihranijo čas, ki ga delavci sicer porabljajo za interne transporte.

Kako z avtonomnimi mobilnimi roboti AMR optimizirati organizacijo interne logistike?


3. Tretji način je aktivna detekcija razdalje med zaposlenimi s pomočjo RTLS (Real Time Location) osebnih napravic, ki delavca s piskanjem opozorijo na premajhno razdaljo do sodelavcev. Ti sistemi navadno tudi beležijo vse stike med zaposlenimi, tudi za nazaj.

Z RTLS si lahko zgradite konkurenčno prednost