Ne spreglejte  •  Spoznajte program "Dobre stvari se splača deliti". Omogoča vam, da priporočite Špico znancu in oba prejmeta darilo. Več >> 
   
Choose languageLanguage
Blog

Podcast #7: Time management > Coaching > Produktivnost

Sabina Đuvelek
Špica podcast
Avtor
Špica podcast
Datum
02/03/2021

V Špicinem podcastu smo gostili Sabino Đuvelek, doktorico psihologije, organizacijsko psihologinjo in performance coach, ki se osredotoča na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo profesionalno in osebno rast posameznika. Spoznali boste, kako lahko z učinkovitim "time managementom" oziroma še bolje, z discipliniranim "upravljanjem s seboj", bistveno izboljšate svojo produktivnost in zadovoljstvo.


[1:58] Sabina namesto koncepta »upravljanje s časom« predlaga »upravljanje s seboj«. Ta zahteva določene veščine samoregulacije in vzpostavljanja novih navad, kar nam pomaga pri skladnem porabljanju dobrine – časa – za doseganje dolgoročnih želja.

[3:34] Učinkovitost navad pri upravljanju s seboj: potreba po sistematičnem vpeljevanju navad v svoje življenje glede na postavitev kratko- ali dolgoročnih ciljev. Prepletajoči se koncepti time management, self management, postavljanje ciljev in sledenje napredka.

[4:15] Pogoji učinkovitega upravljanja s časom/seboj:

 • poznati se: kdaj imaš viške mentalne sposobnosti in temu primerno razporejanje aktivnosti
 • počitek
 • organizacija dela in jasno postavljene prioritete

Bistvo učinkovitosti je »getting things done«, ne pa »being busy«, tj. v čim krajšem času s čim manj resursi čim več narediti. Sabina izpostavi svojo najljubšo metodo Kanban, vključujoč tri kategorije: to do, doing, done, z uporabo listkov. Omogoča pregled nad situacijo; listki, ki preidejo v kategorijo »done«, dajo občutek uresničitve, kar pozitivno vpliva na motivacijo za lotevanje ostalih nalog.

Učinkovito upravljanje s časom

Priročnik z uporabnimi nasveti


[8:39] Umetnost nestresne produktivnosti: Zmožnost optimalnega upravljanja s svojim časom pomeni zmožnost upravljanja s seboj. Če imamo vnaprej postavljeno strukturo, ki omogoča lažje vključevanje t. i. »padalcev« (npr. nepredvidenih nalog, klicev, mailov), urnik in prioritete, to vodi do občutka nadzora nad aktivnostmi in prispeva do nižjega stresa in končno do višje učinkovitosti.

[11:02] Soočanje s številnimi obveznosti, hierarhija prioritet: Sabina predlaga: »Ponedeljka se loti že v petek.« Takrat si postavi ključne prioritete za ponedeljek, ko jih uresničuj od najvišje do najnižje. Z vnaprej postavljeno strukturo je komunikacija z ljudmi bistveno lažja.

[13:00] Organizacija časa s postavitvijo in razvrščanjem prioritet je investicija v učinkovito opravljene naloge in lažje lotevanje naslednjih.

[15:43] Oblikovanje (priporočljive) nove navade s postavitvijo strukture, npr. kreacija to-do liste za naslednji dan in postavitev top 3 prioritet. To povzroči večjo umirjenost zaradi občutka nadzora. Spreminjanje v navado vključuje 3 faze:

 • samozavedanje
 • samokontrola
 • samodisciplina

[19:38] Vloga coacha pri vzpostavljanju navad:

 • preverja integriranje posameznikovega znanja v vsakodnevno delo
 • sledi napredku
 • spodbuja pri oblikovanju navade

Raziskava: učinkovitost izobraževanja s sledečim individualnim ali timskim coachingom je za razliko od izobraževanja brez njega do štririkrat večja. Hitrejši pozitivni učinki vzpostavitve novih vedenjskih vzorcev na poslovne rezultate.

Sabina verjame, da je coaching eden izmed najučinkovitejših metod razvoja posameznika zaradi:

 • ciljne usmerjenosti, prepletajoče se s time managementom
 • pomaga vzpostaviti nove optimalne navade
 • nas motivira
 • kliče na odgovornost do sebe

[24:25] Delo vodje internega coachinga na Petrolu je bila usmerjena v vzpostavitev coaching kulture z:

 • vzpostavitvijo celovitega sistema za podporo razvoja ljudi s pomočjo metode coachinga
 • selekcijo in usposabljanjem internih coachov
 • vzpostavitvijo sistema internega certificiranja
 • oblikovanjem standardov za konkretne pr0odajne in coaching veščine.

»Done« projekt, ključna vloga top managementa za prepoznavo coachinga kot strateškega projekta

[29:57] Sabina pravi, da »čas dela v njeno korist«, ko je najbolj fokusirana, ko ima »in the zone moment«. Sklep: pomembnost postavitve ciljev, prioritet in sledenja napredka.