Choose languageLanguage
Blog

Špica oskrbovalnih verig

Oskrbovalne verige prihodnosti
 
4 minutno branje
Datum
13/01/2022

Spremembe logističnih poti, podaljševanje transportnih časov, povečevanje cen, negotovosti glede dobavnih rokov, nove IT tehnologije za logistiko

Kljub negotovosti, ki se je začela že lani, smo leto 2021 v Špici uspešno zaključili. Naši projekti v oskrbovalni verigi so bili v letu 2021 močno usmerjeni v dvig produktivnosti in odpornosti skladišč v različnih branžah. Še posebej opazen je bil dvig povpraševanja pri spletnih trgovcih, ki se iz garažnih podjetij spreminjajo v mednarodno uspešne dobavitelje. Ugotovili so, da povečevanju prodaje brez izredno optimiziranih procesov ne bodo več mogli slediti. Največ projektov smo imeli sicer pri tradicionalnih uporabnikih v proizvodnih podjetjih, kjer urejamo vstop materialov in sestavnih delov v proizvodnjo in seveda tudi izstop končnih izdelkov, pogosto tudi sledenje pošiljk skozi transport do končnega naročnika. Našo WMS rešitev smo zelo uspešno uvedli še pri 3PL ponudnikih, ki so se tako še bolj trdno in dolgoročno povezali s svojimi naročniki. Zagotavljamo popolno vidljivost oskrbovalne verige, od nabave do dostave kupcem.

Ena od večjih težav pri stabilnem razvoju podjetij so motnje v oskrbovalnih verigah. Počasna digitalizacija oskrbovalnih verig, povezana z rigidnimi ERP sistemi in zastarelimi rešitvami za oskrbovalno verigo podjetjem onemogočajo proaktivno načrtovanje in slabijo njihovo odpornost na šoke pri oskrbi.

Ugotovili smo, da je pri uvedbi novih IT rešitev izredno pomembna vloga naših svetovalcev, ki najprej prenovijo poslovne procese in šele nato uvedejo IT rešitev za podporo teh optimiziranih procesov. Nabrali smo si ogromno znanja in rešitev, ki so zdaj na voljo za nove projekte. Najbolj uspešni smo pri projektih, kjer se nam naročnik prepusti in je pripravljen spremeniti svoje pretekle načine dela. Še vedno pa trdno verjamemo, da morajo biti vsi zaposleni opolnomočeni in podprti z učinkovito digitalno tehnologijo.

Digitalizacija internih procesov v večjih podjetjih že teče, manjša podjetja jim želijo slediti, vendar nimajo dovolj internega znanja in so zaradi pomanjkanja virov odvisna od zunanjih svetovalcev in dobaviteljev IT rešitev. EU in slovenskih sredstev za sofinanciranje digitalizacije bo leta 2022 kar precej na razpolago, vendar bodo na voljo samo tistim podjetjem, ki so se že pripravila na digitalizacijo.

Ponudniki IT rešitev za digitalizacijo poslovanja so zasedeni z novimi projekti in vzdrževanjem obstoječih strank. Povečevanje ekip inženirjev je boleče, na trgu ni primernih kadrov ali pa so izredno dragi, kar končni naročniki težko razumejo. To se ne bo spremenilo, vse dokler slovenska podjetja – končni odjemalci digitalizacije – ne bodo pripravljena plačati več za projekte digitalizacije. IT ponudniki smo zdaj soočeni s podobnimi problemi, kot so jih imela slovenska logistična in proizvodna podjetja že pred leti.

Nove tehnologije

Kot zanimivo tehnologijo, ki smo jo spoznali v letu 2021, bi omenil 0G omrežje Sigfox. Medtem ko vsi govorijo o 5G omrežjih, je podjetje Sigfox veliko razvitega sveta že pokrilo s svojim radijskim omrežjem, v katerem se lahko uporablja ogromno število namenskih naprav različnih proizvajalcev, ki so večinoma namenjene zajemu podatkov s terena. Gre za razne senzorje temperature, lokacije, tresljajev, kar je vse uporabno v oskrbovalni verigi za spremljanje kontejnerjev in vozičkov, ki jo z do sedaj razširjenimi rešitvami ni bilo mogoče spremljati za sprejemljivo ceno.

Tehnologija, o kateri je bilo veliko govora, pa se v poslovnem svetu ni prijela, so verižni bloki oz. blockchain. Tudi v prihodnje ne vidim veliko koristi za oskrbovalne verige, sploh ker se da probleme, ki naj bi jih reševali z blockchain tehnologijo, rešiti tudi s tradicionalnimi tehnologijami ali pa so celo že rešeni.

Svetlo prihodnost pa napovedujem neki drugi tehnologiji, ki se nam je še pred nekaj leti zdela neresnična ali utopična: avtonomna robotska vozila za interno logistiko. AMR vozila že zamenjujejo stara in draga AGV vozila, saj so precej bolj fleksibilna in enostavna za vzdrževanje in upravljanje. V javnosti jih sicer ne vidimo pogosto, znotraj proizvodnih prostorov pa jih je tudi v Sloveniji že precej v uporabi

Preberite tudi https://www.spica.si/blog/slovenska-industrija-po-prvem-valu-digitalizacije