Choose languageLanguage
Blog

Sledenje delovnih oblačil z RFID tehnologijo - študija primera

Sledenje delovnih oblačil z RFID tehnologijo - študija primera
 
3 minutno branje
Datum
23/10/2019

Izziv

Podjetje HTZ je največje invalidsko podjetje v Sloveniji in zaposluje preko 800 ljudi. Kot največje hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje za Premogovnik opravlja storitev izdelovanja in pranja oblačil rudarjev.

Po končani delovni izmeni rudar odda uporabljeno (umazano) perilo v pranje in ga nato čistega prevzame pred začetkom naslednje delovne izmene. Kot rudnik, tudi pralnica dela v treh izmenah. Povprečno uporabniki po vsaki izmeni prinesejo v pranje okoli 1400 različnih kosov perila. Vsak kos perila so imeli označenega s črtno kodo z namenom sledenja njegovim premikom.

Izzivi, ki jih je imel HTZ pred uvedbo RFID sistema:

  • Zamudno skeniranje vsake črtne kode ob prevzemu, sortiranju in izdaji je povzročalo dolge čakalne vrste pred pralnico.
  • Nepopolno sledenje skozi celotni proces pranja (sprejem, sortiranje, izdaja) je povzročalo izgube oziroma zamenjave perila med uporabniki in s tem dodatne zastoje.
  • Pogosto odpadanje etiket s črtno kodo.
  • Sprane in zbledele črtne kode so bile velikokrat nečitljive.
  • Pogosti izpadi informacijske rešitve za sledenje perila. 

Rešitev

S ciljem optimiranja procesov v pralnici sta HTZ in Špica skupaj naredila podrobno analizo dela v pralnici in določila procese za optimizacijo. Analiza je bila podlaga za specifikacijo celotne rešitve, ki je upoštevala zahtevo po intuitivnosti in enostavnosti uporabniškega vmesnika.

Rešitev zajema UHF RFID tehnologijo, ekrane občutljive na dotik in podpultne RFID antene. Izdelali smo namensko programsko opremo in jo povezali z obstoječim sistemom za evidenco delovnega časa Time&Space™. Tako se uporabniki lahko identificirajo z isto kartico, kot jo imajo za beleženje evidence prisotnosti in kontrole pristopa.

Pri izbiri RFID značk smo morali upoštevati, da so RFID značke primerne za mnogokratno pranje v industrijskih pralnih strojih in da so eksplozijsko varne oz. primerne za uporabo v rudniški jami. Novi sistem zdaj omogoča sledenje in upravljanje vsakega kosa perila od všitja RFID značke pa do odpisa. HTZ ima natančno evidenco o pogostosti pranja, o izdanih in izgubljenih oblačil – vse zabeleženo na konkretnega uporabnika. Kompletiranje oblačil za vsakega posameznega uporabnika zdaj zaradi intuitivnega procesa poteka izredno hitro in ne dovoljuje več napak pri izdaji oblačil.

Rezultati

  • Krajše čakalne vrste pri sprejemu in izdaji perila.
  • Drastičen upad števila reklamacij uporabnikov (izgubljenih kosov perila v pralnici in zamenjave perila med strankami skoraj ni).
  • Vzpostavitev sistema za sledenje perila, ki omogoča zmanjšanje stroškov nabave novega perila.
  • Kompletiranje oblačil za posameznega uporabnika pralnice je veliko krajše in natančnejše.
  • Uporabniki so pri svojem delu veliko hitrejši. Vsa interakcija med sistemom in zaposlenim poteka preko zaslona občutljivega na dotik.