Ne spreglejte  •  Webinar: Novosti pri evidenci delovnega časa za računovodje, 14. 6. 2023, 9:00 - 9:40. Registracija >>
Choose languageLanguage
Blog

Skrajšan delovni čas – odgovori na pogosta vprašanja

Skrajšan delovni čas – odgovori na pogosta vprašanja

V sodelovanju s pravno svetovalko, specialistko za delovno pravo, smo za vas pripravili pregled najpogostejših vprašanj in odgovorov vezanih na skrajšan delovni čas.

1.     Ali lahko delamo s skrajšanim delovnim časom po principu 4 dni po 8 ur delamo in smo 1 cel dan odsotni? 

Da, ta dinamika je mogoča. Upoštevati je potrebno odmore in počitke ter koliko ur dnevno oz. tedensko lahko delavci zakonsko delajo. Vendar ni nujno, da delavci delajo vsak dan po točno določeno število ur. 

2.     Zakaj ni možno spreminjat števila ur znotraj meseca, saj zakon govori o urah na teden?

Znotraj meseca števila ur ne bo možno spreminjati. To stališče bi Ministrstvo za delo utegnilo spremeniti, zato je potrebno spremljati morebitne spremembe na spletni strani Ministrstva za delo. Vsekakor pa je treba razumeti, da je subvencija določena na mesečni ravni. Res je, da če bo delavec delal s polnim delovnim časom, bo subvencija nižja v sorazmernem delu, ravno tako to velja tudi v primeru bolniške, dopusta ali druge odsotnosti. Ko delodajalec odredi delavcu delo v višini 20 ur na teden za mesece junij, julij in avgust, to lahko naredi tako, da vloži zgolj eno vlogo na Zavod, ker za vse tri mesece odreja enako kvoto ur na teden. Zahtevke za vračilo subvencij pa bo vlagal mesečno. V kolikor se bo kvota ur spreminjala iz meseca v mesec, bo moral vlagati nove vloge.

3.     Ali je potrebno delavce odjaviti in ponovno prijaviti z M2 in M1 obrazci? 

Nikakor ni potrebno. 

Posnetek webinarja: Skrajšan delovni čas v Time&Space


4.     Ali je lahko delavec pol meseca na čakanju in pol na skrajšanem delovnem času?

Da, to je mogoče. Ukrepa sta združljiva. Združljiva sta na dva načina:

  • tako, da bo delodajalec nekaterim dodelil čakanje na delo in drugim delo s skrajšanim delovnim časom
  • ter tudi na ravni enega delavca, in sicer tako, da bo del meseca zaposleni delal s skrajšanim delovnim časom, drugi del meseca pa bo na čakanju. 

Nista pa združljiva na način, da delavec dva dni v tednu čaka na delo, tri dni v tednu pa dela s skrajšanim delovnim časom. 

5.     Kako je s kršitvami, če je skrajšani čas 4h, obvezne prisotnosti pa 6h?

Pomembno je, da delavec na tedenski ravni ne bo presegel odrejene kvote ur dela s skrajšanim delovnim časom.

6.     Kaj se zgodi v primer, če pri delu s skrajšanim delovnim časom saldo ur na koncu meseca presega saldo ob začetku?

To potem pomeni, da je delavec naredil več ur dela s skrajšanim delovnim časom, kot bi jih smel. To je prekršek, za katerega je predpisana globa. Sankcija je tudi vrnitev vseh prejetih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

7.     Kako se obračuna dopust (koliko ur), če delavec dela po 4 ure?

Če bo delavec na dopustu, se nadomestilo plače obračuna v velikosti 100 % osnove za 8 ur/dan. Tako, kot če bi delavec delal s polnim delovnim časom oz. kot če ne bi delal s skrajšanim delovnim časom.

8.     V primeru, da se en dan ne dela, kako se na ta dan beleži skrajšan delovni čas, glede na to, da je bilo rečeno, da mora biti pri tem vnosu vsaj ena ura prisotnosti?

Če delavec na določen dan ne bo delal, je treba zabeležiti vrsto odsotnosti (bolniška, dopust, ...). Če pa delavec na določen dan ne bo delal, ker ima tako razporejen skrajšan delovni čas, pa se bo na ta dan evidentiralo čakanje na delo. 

9.     Ali lahko delavcu skrajšan delovni čas 32 ur razporedimo na 4 delovne dni po 8 ur na dan, peti dan pa so delavci doma?

Da, to je dovoljeno. Ne glede na to, ali imajo delavci v pogodbi o zaposlitvi določeno enakomerno ali pa neenakomerno razporeditev delovnega časa, lahko v času odrejenega dela s skrajšanim delovnim časom delajo tako v enakomerni, kot tudi v neenakomerni razporeditvi delovnega časa. To pomeni, da delodajalec, ne samo da delavcu enostransko lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom, mu lahko tudi enostransko, v času trajanja ukrepa, odredi delo v neenakomerni razporeditvi delovnega čas. Pri tem je pomembno, da odreditev skrajšanega časa v višini 32 ur na teden dejansko pomeni 32 ur na teden – izravnava delovnega časa velja na teden! V praksi to pomeni, da v primeru skrajšanega delovnega časa v višini 20 ur, delavec dela 20 ur na teden, in ne en teden 10 ur in drugi teden 30 ur, v povprečju torej 20 ur. To pri tem institutu ni dovoljeno, velja tedenska omejitev. 

10.   Imam tudi vprašanje glede napotitve delavca na čakanje. Delavcem smo vročili napotitve na čakanje na podlagi 25. in 26. člena ZIUOOPE in 138. členom ZDR-1. Ali je to v redu ali bi se morali sklicevati le na ZIUOOPE? 

Pravna podlaga, tudi če jo v odredbi ne bi imeli, ni ovira. Osnova tega instituta izhaja iz 138. člena ZDR-1. Karkoli boste zapisal v odredbo bo ustrezno, vse dokler vključuje vse potrebne sestavine. 

11.   Zakon velja od 31. 5. 2020. Je lahko obvestilo na oglasni deski in vročitev skrajšanega delovnega časa v enem dnevu (1. 6.)?

Lahko. 

12.   Kaj se zgodi, če delavec kakšen teden opravi več ur, kot je določeno s skrajšanim delovnim časom?

To se ne sme zgoditi. To je prekršek, za katerega je predpisana globa. Sankcija je tudi vrnitev vseh prejetih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

13.   V lahko v primeru, da smo delavcem odredili 30-urni delavnik za 3 mesece, po 1 mesecu spremenimo skrajšan delavnik na 35 ur? Najbrž so v tem primeru potrebne nove odredbe?

Da, drži. V primeru, da se kvota spremeni, je potrebno izdati delavcem novo odredbo. 

14.   Imamo skrajšan delovni čas za 30-urni delavnik in smo se dogovorili, da četrtke delamo do 14h, petke pa imamo proste. Kaj, če ima kdo v četrtek dopust? Se ta dopust šteje 8 ur in to pomeni, da mora v sredo delati do 14h? 

Dopust se ne izrablja po urah. Dopust se vedno izrablja kot dan odsotnosti in pri tem ni pomembno, koliko ur na dan delavec dela. Delavec bo v primeru, da bo v četrtek na dopustu, izrabil en dan dopusta in dobil nadomestilo plače v višini 100 % osnove za 8 ur. V tem tednu bo lahko delavec, glede na to, da bo en dan na dopustu in da je njegova delovna obveznost 30 ur/teden, lahko oddelal le še 24 ur in bo čakal na delo 8 ur. 

15.   Kaj pa, ko bodo delavci šli za 1 teden na dopust? Si morajo v petek vzeti dopust ali porabijo samo 4 dni dopusta? Ali se subvencija v tem primeru zmanjša?

Če bodo delavci šli za en teden na dopust, bodo izrabili 5 dni dopusta. Dobili bodo nadomestilo plače v višini 100 % osnove. Za ta teden delodajalec ne bo dobil subvencije. 

16.   Ali lahko odredbo naredimo za celotno obdobje, od npr. 8. 6. 2020 do konca leta? Med tem časom delavec pride na delo za npr. 14 dni za polni delovni čas, potem pa gre spet na krajši delovni čas. Kaj mora delodajalec v tem primeru narediti?

Lahko. V roku 3 delovnih dni od odreditve morate to sporočiti ZRSZ na elektronski naslov obvestilacas@ess.gov.si. Zaenkrat iz navodil ZRSZ ne izhaja, da bi bilo potrebno sporočati še kaj drugega.  

17.   Kako pa aplikacija deluje v primeru drsečega delovnega časa, ko se uporabnik ne registrira ob točnih urah? Ima na koncu večji fond ur?

Modul SDČ avtomatsko vnese ure skrajšanega delovnega časa glede na skupino, ki jo določimo. Fond ur je sestavljen iz vsote dnevnega plana na urniku. V primeru, da želimo saldo ur omejiti samo na plan, to naredimo na urniku.

Kalkulator za informativni izračun višine subvencije


18.   Kaj, če različni delavci delajo različen delovni čas? Kako potem dela modul?

Modul ima možnost dodajanja različnih skupin in pravil. Tako lahko določimo skupino, ki ima 50 % skrajšanega delovnega čas, skupino, ki ima 12,5 % skrajšanega delovnega časa itd.

19.   Ali dela modul tudi za izmensko delo?

Modul vnese intervencijo »skrajšani delovni čas« po urah ne glede na izmensko delo.

20.   Kako modul deluje, če SDČ ni enak za vsak dan?

Če ni točnega pravila glede števila ur SDČ-ja, je možna ročna korekcija.

21.   Kako je s kršitvami urnika v Time&Space, če je skrajšani čas 4h, obvezne prisotnosti pa 6h?

Pravila kršitve so nastavljene na urniku. V primeru, če se pravila obvezne prisotnosti spremenijo, pa je potrebno ustvariti nov urnik.

22.   Prikazano je bilo, da se prihod in odhod vnašata ročno. Ali je to obvezno ali je v redu, da se delavec ob prihodu na delo prijavi v sistem kot sedaj in ob odhodu odjavi?

Na webinarju so bile za prikaz delovanja registracije vnesene ročno. Uporabnik se mora kot do zdaj registrirati preko terminala, mobilnega telefona ali pa spletnega registracijskega mesta.

23.   Kje dobimo ta modul? Je dodatno plačljiv?

Modul je plačljiv.  Za več informacij se obrnite na svojega skrbnika na Špici ali kontaktirajte jan.makoter@spica.com