NE SPREGLEJTE  •  🚀 Vabljeni na brezplačni predstavitveni dogodek ob slavnostni dobrodoščlici ZEBRI MC9400 na trg! => REGISTRIRAJTE S
Choose languageLanguage
Blog

RFID tehnologija UKC Ljubljana zagotavlja točne podatke o premikih oblačil

RFID tehnologija UKC Ljubljana zagotavlja točne podatke o premikih oblačil

Izziv

UKC Ljubljana upravlja s približno 80.000 kosi delovnih oblačil, ki jih uporablja večina od 7.500 zaposlenih. UKC delovna oblačila upravlja preko 17 razdeljevalnic na različnih lokacijah. Oblačila so podvržena vsakodnevnemu pranju v zunanji pralnici, pred pranjem jih je potrebno sortirati ter šteti in evidentirati njihov povratek v razdeljevalnice. Vsako leto UKC zaradi dotrajanosti in poškodb dokupi nove kose oblačil.

Zaradi pomanjkljivega nadzora nad posameznimi kosi oblačil se je pogosto dogajalo, da so posamezni kosi oblačil zastajali nekje v procesu in uporabnikom niso bili na voljo. Oblačila tudi niso bila označena z unikatnimi številkami, zato je bilo nemogoče nadzorovati uporabo in trenutno stanje posameznih kosov oblačil po razdeljevalnicah in pri uporabnikih. Služba za oskrbo s perilom je zato želela uvesti sistem za avtomatski nadzor nad vsemi premiki z oblačili in s tem doseči boljši vpogled v dogajanje in posledično racionalizacijo procesa in zmanjšanje stroškov s perilom.

Predhodno izdelana neodvisna študija je pokazala, da se lahko investicija v sistem upravljanja z bolnišničnim tekstilom povrne skozi zmanjšane stroške že v nekaj letih.

Rešitev

UKC se je odločil, da bo za upravljanje z oblekami uporabila RFID tehnologijo. Poleg instalacije RFID opreme v 17 razdeljevalnic in opremljanja vseh kosov delovnih oblačil z RFID značkami je bilo potrebno razviti tudi programsko opremo, ki omogoča pregled nad ključnimi dogodki s posameznim kosom oblačila (trenutna lokacija, zgodovina, uporabljenost,...). Uporabljene so take RFID značke, ki so prilagojene stalnemu pranju in jim pranje ne škodi. V vsaki razdeljevalnici sta postavljeni dve RFID anteni in en računalnik z ekranom na dotik. Po zaključku projekta se je pokazalo, da RFID tehnologija lahko brez težav deluje v zahtevnem bolnišničnem okolju in da bo UKC s sledljivostjo vseh kosov oblačil lahko zmanjšal stroške z njihovo nabavo ter si hkrati močno olajšal delo pri sortiranju perila.

Rezultati

UKC Ljubljana je z uvedbo RFID sistema pridobila:

  • točne podatke o vseh premikih vseh kosov oblačil,
  • avtomatsko beleženje premikov oblačil med UKC in pralnico,
  • evidenco o vsebini vozičkov s čistim in umazanim perilom,
  • potrditev uporabnosti RFID tehnologije v bolnišničnem okolju,
  • predlog upravi za nadaljnjo investicijo, argumentiran z realnimi podatki,
  • zaposleni v UKC so se spoznali in navadili na RFID,
  • dvig zavedanja o pomembnosti obvladovanja celotnega procesa oskrbe s perilom.