Ne spreglejte  •  30.3.2023, med 11:00 - 11:45 organiziramo ekskluzivni webinar "Zaposleni v središču krožnega gospodarstva". Spregovorili bomo o investicijskih sredstvih in idejah za potencialne projekte. Prijavite se  
Choose languageLanguage
Blog

Prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL) bo za podjetja po 1.2.2020 obvezen

Prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL) bo za podjetja po 1.2.2020 obvezen

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko.

Zanimivost: Letno je izdanih cca. 1,5 mio bolniških listov. V letu 2018 je bilo zaradi bolniških odsotnosti izgubljenih 12.124.558 delovnih dni in je bilo v breme ZZZS izplačanih 347.902.628 EUR.

Kakšni so časovni okvirji uvedbe eBOL?

Izvajalci zdravstvenih storitev

Od 1. januarja 2020 bodo morali vsi izvajalci zdravstvenih storitev v Sloveniji izdajati e-bolniške liste (eBOL).

 • Za zadržanosti od dela do vključno 31.1.2020 (prehodno obdobje) zdravnik še lahko izda zeleni papirni BOL, ki mu ga ni potrebno lastnoročno podpisati. Na mestu podpisa so navedeni podatki o digitalnem podpisu.
 • Za večino zavarovancev (delavci, s.p.-ji) se za zadržanosti od vključno 1.2.2020 izda le eBOL. V redkih izjemah bodo zdravniki lahko izdali tudi papirni BOL.

Podjetja

 • Zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), bodo lahko s pridobivanjem eBOL-ov začeli 1.1.2020.
 • Ti zavezanci morajo obvezno prevzemati vse eBOL-e, na katerih je navedeno obdobje zadržanosti od 1.2.2020 naprej
 • Ti eBOL-i se uporabijo za obračun plač za februar 2020 in nadaljnje mesece ter za vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil teh plač.

  Vse o eBOL najdete na enem mestu!


Kakšna so pravila izdaje eBOL?

 • Izvajalec skozi on-line sistem eBOL v elektronski obliki (XML) pošlje na ZZZS.
 • eBOL je digitalno podpisan s strani zdravnika.
 • Izvajalec lahko dostopa do podatkov o izdanih eBOL posamezne zavarovane osebe, tudi od tistih, ki jih ni izdal sam
 • Zdravnik lahko izda eBOL v odsotnosti pacienta, če oceni, da za izdajo eBOL ni potreben pregled pacienta
 • Zdravnik v primeru napake prekliče eBOL. Preklic mora digitalno podpisati. Preklic eBOL je potrebno zapisati v online sistem in sicer najkasneje tri leta od izdaje eBOL.
 • Zdravnik v primeru nedelovanja informacijskega sistema izda in lastnoročno podpiše papirni BOL, naknadno pripravi tudi eBOL.
 • eBOL se lahko izda za stalež praviloma do 5 koledarskih dni vnaprej (v pripravi je dopolnitev: če je celotno obdobje pokrito z odločbo imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije, bo možna izdaja do 30 dni vnaprej).

Kako do eBOL dostopa zavarovanec?

 • Zavarovanec lahko do eBOL-ov in modrih eBOL-ov dostopa z digitalnim potrdilom na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe.
 • Zavarovanec lahko preveri, ali mu je zdravnik izdal eBOL, ali je na eBOL navedeno pravilno obdobje staleža, pravilen razlog zadržanosti, ali je preklican pravi eBOL ipd.
 • Zavarovanec lahko prenese eBOL na svoj računalnik in ga izpiše na papir – npr. za potrebe uveljavljanja nadomestila pri nezgodnem zavarovanju.
 • Digitalno potrdilo, predvsem SIGEN-CA, lahko pridobijo državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, in tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji dodeljeno matično in davčno številko.
 • Za pridobitev SIGEN-CE potrebujejo osebni dokument. Zahtevek podajo lahko le osebno na upravni enoti. Zahtevek lahko tudi predhodno izpolnite in ga natisnite ter prinesete s seboj. Zahtevek je na voljo na tej povezavi. Način in podrobna navodila za prevzem potrdil so opisana na spletni strani Državnega centra za storitve zaupanja.

Kako lahko delodajalec dostopa in prevzame eBOL?

Elektronski bolniški listi bodo na voljo v PDF in XML obliki. Omogočen bo prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano obdobje za izbranega delodajalca. Iz prikazanega seznama eBOL bo možno izbrati eBOL za posameznega delavca, omogočen bo tudi prenos vseh eBOL za vse zaposlene, ki jim je bil v izbranem obdobju izdan eBOL.

Po novem bo do eBOL mogoče dostopati preko:
 • portala SPOT (eVEM),
 • preko vmesnika eBOL in eNDM, ki je podprt na portalu SPOT (eVEM).

Če boste do bolniških listov dostopali preko portala SPOT (eVEM) potrebujete:

 • dostop do spleta,
 • DIGITALNO POTRDILO. Več informacij o pridobitvi digitalnega potrdila je na voljo TUKAJ,
 • če bo za vaše podjetje oz. poslovni subjekt do e-bolniških listov dostopala s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, je treba urediti POOBLASTILO.

Več informacij glede urejanja pooblastil na portalu SPOT (eVEM): Uvedba eBOL in pooblaščanje na portalu eVEM (SPOT).

Uporaba vmesnika eBOL in eNDM (prej vmesnik eNDM)

Z uporabo spletne storitve oz. vmesnika lahko določene postopke za ZZZS urejate neposredno iz vašega kadrovskega/računovodskega programa oziroma programa za obračun plač.
Z novim letom bo vmesnik za nadomestila-eNDM dograjen in bo omogočal tudi pregled in prenos elektronskih bolniških listov. Po novem se bo vmesnik imenoval Vmesnik eBOL in eNDM.

Če že uporabljate vmesnik eNDM

Za oddajo eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač, nova prijava za eBOL ni potrebna. Z novim letom bo obstoječi vmesnik dograjen in bo poleg oddaje zahtevkov za refundacijo plače, omogočal tudi prenos bolniških listov.

Če še ne uporabljate vmesnika eNDM

Za uporabo vmesnika eBOL in eNDM mora delodajalec nadgraditi svoj informacijski sistem ali uporabljati aplikacijo, ki bo vsebovala podporo za prevzem eBOL-ov z uporabo tega vmesnika.

Za uporabo vmesnika morate oddati prijavo na Ministrstvo za javno upravo. Informacije in postopek prijave je opisan na strani: Vmesnik za nadomestila (eNDM).

Za vse informacije o poteku nadgradnje in možnosti uporabe novega vmesnika se obrnete na vašega ponudnika programa.

Kaj omogoča vmesnik eBOL in eNDM

Vmesnik omogoča povsem avtomatičen prenos podatkov iz eBOL neposredno iz e-VEM v aplikacije delodajalca za evidentiranje delovnega časa, za obračun plač in za pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Obdobno pridobivanje podatkov

 • Zavezanec vsakokrat prenese eBOLe in preklice eBOLov, ki so nastali v obdobju od prejšnjega prevzema podatkov.
 • Zavezanec mora v svojem informacijskem sistemu voditi podatke o tem, za katera obdobja je že prevzel eBOLe.
 • Obdobja nastanka e-BOLov so lahko poljubno dolga – npr. vsak teden (vendar ne daljša od 50 dni):
  • priporoča se pridobivanje podatkov za krajša obdobja – npr. tedensko, da se sproti lahko ugotovi morebitne napake na eBOL-ih in se pravočasno pri zdravniku uredi preklic takega eBOL ter izdaja pravilnega eBOL.
  • tik pred obračunom plač se priporoča dnevno prevzemanje eBOLov (opredelimo lahko obdobje nastanka e-BOL do ure in minute natančno).

Zahtevki za refundacije - poenostavitev

Če zahtevek temelji na eBOL, zavezancem po 1.1.2020 ni več potrebno:

 • k pisnemu zahtevku priložiti bolniških listov,
 • k eZahtevku priložiti skeniranih bolniških listov.


eZahtevek za refundacije – predpolnjenje podatkov v obračun iz eBOL

Iz eBOL se napolnijo v obračun naslednji podatki, ki bistveno pohitrijo vnos podatkov obračuna in zmanjšajo tveganje napak.

 • razlog zadržanosti 
 • obdobje zadržanosti od
 • obdobje zadržanosti do
 • prvi dan zadržanost
 • podatki o povezani oseb
 • prejšnja zadržanost od (pri recidivu)
 • prejšnja zadržanost do (pri recidivu)

Video: Prevzem in prenos eBOL v Time&Space