Choose languageLanguage
Blog

Pošta Slovenije - uspešno izpeljan RFID projekt

Pošta Slovenije - uspešno izpeljan RFID projekt

Izziv

Pošta Slovenije upravlja s približno 2000 kovinskimi vozički za prevoz pošiljk med svojima logističnima centroma in poštami. Vsako leto Pošta kupi nove vozičke, stroški z njimi pa so naraščali bolj, kot je naraščala njihova uporabljenost. 

Pilotni projekt označujem za uspešnega, saj je dosegel vse svoje cilje: preizkusili smo RFID tehnologijo in potrdili svoje predpostavke o njenih koristih. Janez Pernek, direktor sektorja za logistiko

Zaradi pomanjkljivega nadzora vozičkov se je pogosto dogajalo, da so se vozički izgubljali ali zastajali na točkah, kjer niso bili potrebni, kjer pa so bili potrebni, jih je primanjkovalo. Vozički so sicer označeni s svojimi inventarnimi številkami, popisalo pa se jih je samo enkrat letno ob redni letni inventuri osnovnih sredstev. Logistika Pošte Slovenije je želela uvesti sistem za avtomatski nadzor nad vozički in s tem doseči boljši vpogled v dogajanje po transportnih poteh in racionalizacijo procesa. 

Rešitev

Pošta se je odločila, da bo s pilotnim projektov preizkusila uporabnost RFID tehnologije za sledenje vseh premikov vozičkov. RFID tehnologija je bila prepoznana kot primerna, pilot je bil izbran za preizkus njene uporabnosti in koristi v realnem okolju Pošte Slovenije. Za potrebe pilota je bilo poleg instalacije RFID opreme potrebno razviti tudi programsko opremo, ki bi omogočala pregled nad ključnimi parametri vozičkov (lokacije, zgodovina, uporabljenost...) in tudi nad pošiljkami, ki so se prevažale v vozičkih. RFID oprema je bila instalirana na dvoja tovorna vrata ene transportne proge (PLC Maribor - pošta Slovenska Bistrica) ter na 50 vozičkov. Po zaključku projekta se je pokazalo, da RFID tehnologija lahko brez težav deluje v zahtevnem okolju Pošte in da bi Pošta s sledljivostjo vseh vozičkov lahko zmanjšala stroške z njihovo nabavo ter hkrati sledila lokacijo in statuse vseh pošiljk v vozičkih.

Rezultati

Pošta Slovenije je z uvedbo RFID pilotnega sistema pridobila:

  • točne podatke o vseh premikih vozičkov,
  • avtomatsko beleženje premikov vozičkov skozi vrata,
  • evidenco o vsebini in lokaciji vozičkou, enako za pošiljke,
  • potrditev uporabnosti RFID tehnologije v okolju Pošte,
  • predlog upravi za nadaljnjo investicijo, argumentiran z realnimi podatki,
  • zaposleni v Pošti so se spoznali in navadili na RFID, 
  • dvig zavedanja o pomembnosti obvladovanja celotnega procesa transporta pošiljk.