Choose languageLanguage
Blog

Epidemija se umirja, gospodarstvo se ne sme

Epidemija se umirja, gospodarstvo se ne sme
 
6 minutno branje
Datum
15/06/2020

Ste pripravljeni na spremembe, ki bodo potrebne za ponoven zagon posla po pandemiji Covid-19?

Poskrbite za skrajšan delovni čas 

Skrajšan delovni čas je en ukrep, ki lahko veliko prispeva k ohranju delovnih mest in  zaposlenim zagotovi vsaj določen prihodek. Skrajšan delovni čas je ukrep, ki so ga v DZ potrdili v okvirju Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE).

Podjetja, ki so začasno izgubila več kot 10% svojih naročil in ne morejo več zagotavljati dela več kot 90 % svojih zaposlenih, bodo lahko izkoristila državne subvencije (skrajšani delovni čas in čakanje na delo).

Vpeljava skrajšanega delovnega časa s seboj prinaša spremembe pri vodenju evidence in registraciji delovnega časa in pripravi podatkov za obračun plač. Avtomatizirate lahko vnos ur, evidenco odsotnosti in prenos podatkov v plačni sistem. Kako smo to rešili v sistemu Time&Space si oglejte v WEBINARJU na zahtevo. Tako boste poskrbeli, da bodo z minimalno količino dodatnega dela vsi zaposleni dobili izplačan pravilen znesek.

undefined


Z modulom Skrajšan delovni čas boste:

 • Avtomatizirali upravljanje z odsotnostmi ter s krajšim delovnim časom in rednim delom
 • Avtomatizirali pripravo podatkov za obračun subvencije na račun skrajšanega delovnega časa
 • Avtomatizirali pripravo podatkov za obračun plač

Kako izračunati subvencijo za skrajšani delovni čas?


Ohranite delovna mesta z optimalmim planiranjem delovne sile

Pandemija je močno prizadela celotno ekonomijo in dejstvo je, da bodo morala podjetja narediti vse kar je v njihovi moči za ohranitev delovnih mest. Pri tem jim bo v veliko pomoč ustrezna tehnologija in na nov postavljeni procesi oziroma digitalizacija poslovanja

To je pogosto mogoče z reorganizacijo nalog in planiranjem delovnega časa zaposlenih. Nekatere zaposlene boste morda morali premestiti na drug položaj ali pa jim skrajšati urnik, a to je gotovo boljše kot odpoved.

Nova pravila bodo vsaj nekaj časa zahtevala varnostno razdaljo na delovnem mestu, kar pomeni, da bo fleksibilnost urnika še pomembnejša, saj v podjetju pogosto ne bodo smeli delati vsi zaposleni naenkrat. Kako z ustreznim planiranjem delovne sile zagotoviti fizično distanco si oglejte v WEBINARJU "Planiranje delovnega časa zaposlenih".

Pri takšni reorganizacija vam bo zelo pomagala platforma za upravljanje s kadri Time&Space oz. modul Dynamic Scheduling, ki marsikateri proces avtomatizira, zagotovi, da so vsi zaposleni učinkovito razporejeni in hkrati poskrbi, da so vsi urniki v skladu z zakonodajo ter da se prilagodijo vsaki spremembi.

evidenca delovnega časa Time&Space

Z modulom za planiranje delovnega časa zaposlenih Dynamic Scheduling boste:

 • Zagotovili fizično distanco na delovnem mestu, ki bo tako veliko bolj varno
 • Planirali delovne ure hitreje in skladno z zakonodajo
 • Učinkovito upravljali z odsotnostmi in nadurami

Omogočite in spremljajte delo od doma

Covid-19 nas je prisilil, da smo in bomo delali od doma, hkrati pa pokazal, da je takšen način dela mogoč za več delovnih mest, kot bi si mislili. Statistika kaže, da bi veliko zaposlenih, tudi po koncu pandemije želelo delati od doma vsaj nekaj dni v tednu. V naši interni anketi smo ugotovili, da si v Špici to želi kar 91 % vseh zaposlenih! Zakaj jim ne bi tega omogočili?

Pomagate si lahko z oblačno aplikacijo za evidentiranje delovnega časa All Hours, ki po želji zabeleži tudi GPS lokacijo dela. Tako lahko zaposleni večkrat delajo od doma, podjetje pa ohrani določen nadzor nad njihovimi delovnimi urami.

Porabljenemu času po projektih lahko sledite z aplikacijo My Hours, ki vam bo v pomoč pri boljši organizaciji dela in odkrivanju morebitnih težav v delovnih procesih, če nekatere naloge zahtevajo več časa kot bi morale. Posledično lahko izboljšate problematične procese in s tem tudi produktivnost zaposlenih.

Spremljanje časa po projektih My Hours

Aplikaciji All Hours in My Hours vam omogočata:

 • Brezplačno vodenje časa po projektih
 • Beleženje prisotnosti, službenih poti, nadur..
 • Izvoz podatkov za pripravo plač
 • Registracijo in evidenco delovnega časa na spletu, telefonu ali stenskem terminalu

Uvedba skrajšanega delovnega časa zahteva obvezno evidenco

Preprosto uvajanje skrajšanega delovnega časa z aplikacijo All Hours


Merite temperaturo zaposlenih na vstopni točki

Pred glavnim vhodom v pisarno lahko namestite termično kamero, ki v nekaj trenutkih izmeri telesno temperaturo zaposlenega.

S tem se izognite situaciji, ko kateri od zaposlenih ne vedoč boleha in vseeno pride na delo. Hkrati se izognete tudi situaciji, ko nekdo boleha, a vseeno tvega s prihodom na delo, saj se mu ne zdi potrebno ostati doma. Če bo vedel, da bo njegovo povišano temperaturo zaznala kamera, tega ne bo storil.

Integracija termovizijske kamere s sistemom Time&Space omogoča evidenco delovnega časa ter prikaz obvestil na registracijskem terminalu Zone Touch. Povezava na sistem za kontrolo pristopa pa zagotavlja upravljanje in avtorizacijo pristopa glede na temperaturo merjenca. Več o termovizijskih kamerah si lahklo ogledate v našem webinarju ali brošuri.

Z integracijo si boste zagotovili:

 • učinkovit, udoben in varen prihod zaposlenih,
 • brezkontaktna, zanesljiva, in varna meritev temperature,
 • visoka hitrost merjenja, primerno za organizacije z več zaposlenimi,
 • večja samokontrola zaradi zavedanja, da je prihod na delovno mesto v primeru,
 • povišane temperature onemogočen.

Na ta način lahko v teh občutljivih časih zagotovite varnejše delovno okolje, naložba pa se obrestuje tudi kasneje, saj znižuje tveganje širjenja nekaterih nalezljivih bolezni.

Zagotovite brezstično odpiranje vrat 

Mnoga podjetja za identifikacijo zaposlenih uporabljajo naprave kamor je potrebno položiti kartico, prst ali pa vtipkati varnostno kodo. Kontakt seveda zvišuje tveganje prenosa bolezni, zato se mu želite izogniti.

To je mogoče storiti z aplikacijo Door Cloud, ki pametne telefone spremeni v identifikacijske naprave. Na podlagi lokacije ali vašega izbora ugotovi pri katerih vratih se nahaja zaposleni, ga prepozna in odpre vrata.

Tak način nadzora dostopa omogoča, da lahko dostopate do večih stavb na različnih lokacijah ali celo v različnih državah, saj se dostop lahko dodeli iz centralne platforme.

Brezkontaktni dostop je manj tvegan za zaposlene, hkrati pa je tudi bolj praktičen, saj imamo telefon vedno s seboj.

Kontrola pristopa v oblaku Door Cloud

Vse navedene ukrepe lahko uvedete s pomočjo sistema Time&Space. Glede na to, da bodo spremembe ob ponovnem zagonu posla potrebne, je sedaj pravi čas za ukrepe, ki podjetje čim bolje pripravijo na nepričakovane situacije v prihodnosti, hkrati pa poskrbijo za varnost in čim učinkovitejšo razporeditev zaposlenih.