Choose languageLanguage
Blog

Označevanje se začne pri dobaviteljih

Označevanje se začne pri dobaviteljih
Rešitve: Etikete
Industrije: Logistika Proizvodnja
 
4 minutno branje
Datum
10/03/2020

Najbolje je, da se izdelki označijo na izvoru - ko nastanejo. To je ključno za učinkovito delovanje oskrbovalne verige. Sledljivost je v tem primeru enostavnejša in kar je še pomembneje, možna je izsledljivost (izsledljivost = zmožnost najdbe točno določenega izdelka v oskrbovalni verigi in posledično tudi vse zgodovine o izdelku).

Pri uvajanju označevanja na vhodu v skladišče je potrebno biti po mojih izkušnjah pozoren na: 

1. Pogajalska moč naročnik - dobavitelj

Zelo pomembna je pogajalska moč naročnika glede na dobavitelja in kakšen delež prometa ima naročnik pri dobavitelju. Če je ta delež velik, bo dobavitelj storil vse, da ugodi in obdrži naročnika. Če je ta delež majhen, dobavitelj ne bo tako ustrežljiv. Pomembna je tudi konkurenca med dobavitelji. Če jih je na trgu veliko, lahko izbirate, s kom sodelujete. Eden od kriterijev za izbiro dobavitelja je tudi, kako imajo urejeno označevanje. Če pa je dobavitelj le eden, se boste morali vi bolj truditi, da bo sodelovanje zgledno.

Primer: Mercatorjev dobavitelj je kmet Jože, ki sodeluje le z Mercatorjem. Če želi še naprej sodelovati, se bo potrudil, da bo izdelke označil skladno z zahtevami Mercatorja. Na drugi strani pa omenimo npr. Unilever. Če bi Mercator podal nestandardne zahteve za označevanje izdelkov, bi se lahko zgodilo, da Unilever ne bi želel več dobavljati, saj bi bila prenova procesov verjetno predraga. Mercator pa si bo težko privoščil, da na svoje police ne bi postavil izdelkov korporacije Unilever.

2. Standardne zahteve

Zahteve za označevanje morajo biti čim bolj standardne. Obstaja nekaj splošnih standardov kot je GS1 za oskrbovalno verigo in VDA ali Odette za avtomotive industrijo. Če sledite temu, bo vključevanje dobaviteljev v sistem razmeroma enostavno. Veliki igralci imajo to po večini že urejeno in je dodajanje novega kupca razmeroma enostavno. Manjšim, ki pa lahko da takega sistema še nimajo, bo uvedba standardizirane rešitve enostavnejša, saj obstajajo na trgu že izdelane rešitve za to.

Označevanje izdelkov


3. Uvedba sistema označevanj na vhodnem skladišču

Najtežavnejši so navadno manjši igralci, ki izdelujejo odlične izdelke, vendar nimajo urejenih IT procesov. Generalno sta možna 2 pristopa, v praksi pa se najbolj izkaže hibrid med opcijo a in b.

a) Priprava navodil; vašim dobaviteljem pošljete čim bolj natančne zahteve za označevanje izdelkov.

b) Priprava spletne aplikacije; poleg navodil, lahko vašim dobavitelj pomagate pri označevanju tako, da postavite spletno aplikacijo za tiskanje etiket. V tem primeru etiketo in formo za tiskanje oblikujete sami in vanju vgradite varnostne mehanizme, ki v največji možni meri zagotavljajo, da so etikete na vhodu skladne z vašimi zahtevami. V kolikor se odločite za najem rešitve v oblaku, je uvedba take rešitve zelo enostavna in hitra.

4. (Ne)upoštevanje zahtev

V primeru neupoštevanja zahtev po označevanju je možnih več ukrepov. Nekateri dobavitelji so bolj dovzetni za uvedbo novosti, druge boste v to težje prepričali. Dilema korenčka in palice? Z dobavitelji, ki označujejo ustrezno, sklenete več posla. Kaj storiti s tistimi, ki tega ne upoštevajo?

  • Opozorilo pomaga, če je opozorilo konstruktivno in dobavitelja opozori, kje in zakaj je prišlo do napake.
  • Zaračunavanje neoznačenih pošiljk. Dobavitelj se lahko odloči, da ne bo označeval izdelkov. Če je vaša pogajalska moč dovolj močna, lahko sklenete dogovor, da boste izdelke proti plačilu ustrezno označevali sami. V praksi to navadno pomeni dodaten popust pri nakupu izdelkov.
  • Penali (denarne kazni), ki so sploh v avtomobilski industriji standard. Tudi če je izdelek povsem brezhiben, a napačno označen, je celotna pošilja zavrnjena in dobavitelja poleg izgube posla čaka tudi denarna kazen. Po mojem mnenju je to možno v industrijah, kjer je označevanje izdelkov zelo pomembno: farmacija, prehrambna industrija.
  • Menjava dobavitelja kot skrajen ukrep.

Še vedno velja, da je označevanje postranska stvar vse dokler ne pride težav. Takrat, ko kaj poči se išče hitre rešitve, ki navadno niso optimalne. Ocenjujem, da je temu tako, ker so prave etikete na pravem mestu, ob pravem času, s pravo vsebino, postale komoditeta, nekaj samoumevnega kot je elektrika ali pa dostop do podatkov. Podjetja se premalo ukvarjajo s tem, ali je njihov sistem za označevanje dovolj robusten, avtomatiziran, prilagodljiv, enostaven, transparenten, v skladu s standardi, skalabilen, itd. Če etikete ni, ni berljiva ali pa vsebuje napačno vsebino, se oskrbovalna veriga ustavi.

V Špici vam lahko pomagamo pri digitalizaciji celotnega procesa označevanja in izboljšanja učinkovitosti oskrbovalne verige. Več o tem lahko izveste tukaj.

Z vprašanji in povpraševanji nas lahko kontaktirate.