Ne spreglejte  •  Vabljeni na Špicin kadrovski posvet "Prenos dopusta v naslednje koledarsko leto", ki bo online, 12.12.2023, ob 14.uri. Prijava >>  
Choose languageLanguage
Blog

Navodila za vpeljavo skrajšanega delovnega časa v sistem Time&Space

Navodila za vpeljavo skrajšanega delovnega časa v sistem Time&Space

Vpeljava SDČ zahteva  prilagoditev nastavitev v T&S managerju in v modulu PIF, ki služi pripravi podatkov za obračun plač.

Za uspešno vpeljavo sledite spodnjim navodilom:

1.) Odprite novo kategorijo "Skrajšan delovni čas"

undefined


2.) Skreirajte nov dogodek - Intervencija

undefined


Izračunajte višino subvencije za zaposlene na skrajšanem delovnem času


V primeru celodnevnega skrajšanega delovnega časa se na enak način kreira nov dogodek (točka 2.) s to razliko, da v prvem filtru izberemo Odsotnosti.

undefined

Uporabnik, ki mu je odrejen skrajšani delovni čas lahko ohrani obstoječe urnike za polni delovni čas. brez dnevne omejitve 8 ur.  V tem primeru se bo zaposlenemu priznalo samo 8 ur  -  od tega ima lahko na primer 4  ure skrajšanega delovnega časa in 4 ure redenga dela. Če želimo vpeljati omenjeno omejitev je potrebno oblikovati nov urnik, ki bo imel to to možnost -> obstoječega/aktivnega urnika ne spreminjamo.

3 - Oblikovanje novega urnika z omejeno dnevno prisotnostjo

undefined


4 - Ročni vnos števila ur skrajšanega delovnega časa

V primeru, ko ima uporabnik odrejeno skrajšano delo mu je potrebno ročno vnesti število ur skrajšanega delovnega časa.

undefined

undefined


Prikaz SDČ v  sistemu Time&Space

undefined


5 - Prenos ur SDČ v modul PIF

Podatek o številu ur za skrašani delovni čas je potrebno prenesti v povezovalni modul za plače (PIF). Za obračun je potrebno odpreti novo vrsto plačila.

Odprite novo vrste plačila

undefined

S klikom na plus dodajte novo vrsto plačila

undefined

V Obračun dodajte novo kategorijo Skrajšan delovni čas

undefined


6. Avtomatični vnos SDČ in obračun višine subvencije

Avtomatični vnos intervencij ur skrajšanega delovnega časa in avtomatilčen izračun subvencij z SDČ  je mogoč s pomočjo razširitev programske opreme. Razšritve programske opreme Time&Space smo dodatno razvilli in so plačljive. V primeru interesa nas kontaktirajte. 

undefined


Dodatek za modul PIF, ki izračuna višino subvencije

undefined


undefined