Ne spreglejte  •  Vabljeni na spletno delavnico s Sabino Đuvelek: "Učinkovito upravljanje s časom." Več informacij in prijava 
   
Choose languageLanguage
Blog

LogChain – idealna platforma za upravljanje transporta in sledenje pošiljk

Dostava pošiljk LogChain

Logistika in transport blaga močno vplivata na poslovanje podjetij, saj je tudi od njiju odvisen velik del uporabniške izkušnje. Platforma LogChain zgledno poveže vse, ki sodelujejo v oskrbovalnih omrežjih in poskrbi, da oskrbovalne verige in skladišča dosežejo nov nivo učinkovitosti, sledenje pošiljk in dostava paketov pa sta deležna popolne vidljivosti.

Spodnji zapis je povzetek serije 3 webinarjev Upravljanje pošiljk in transporta, ki so ga izvedli 3 strokovnjaki na svojem področju: Rok Jesenko (Monolit), Igor Hočevar (ZZI) in Andrej Planina (Špica International). Posnetke si lahko ogledate tukaj:

Z avtomatizacijo in optimizacijo logistike je moč doseči izjemno učinkovitost poslovanja. Platforma LogChain, v kateri sodelujejo različni deležniki – od trgovcev, logistov, transportnih podjetij in strank, namreč tudi majhnim podjetjem omogoča, da poslujejo izredno učinkovito in po vzoru velikanov v tem poslu. Vsaj kar zadeva sledljivost pošiljk in dostavo paketov. Takšno, medsebojno usklajeno delovanje pa je mogoče le, če je vzpostavljena elektronska izmenjava podatkov – da so ti posameznim akterjem na voljo takrat, ko jih potrebujejo. In prav to je odlika platforme LogChain. Poglejmo, kje vse lahko podjetjem pomaga in kako.

Spremljanje voznega parka in optimizacija dostavnih poti

LogChain je odprta platforma za upravljanje logističnih in transportnih procesov, del nje pa je tudi celovita rešitev za spremljanje vozil in upravljanje pošiljk. Omenjena platforma tako omogoča popoln nadzor nad pošiljkami in vozili, dodano vrednost vsem deležnikom pa predstavlja takojšnjo vidljivost v celotni verigi – pošiljatelji, prevozniki in naročniki lahko v živo spremljajo stanje in lokacije pošiljk. Za vidljivost oskrbovalne verige je poskrbljeno od začetka do konca.

Vse pa se začne z zbiranjem in obdelavo podatkov ter njihovim deljenjem posameznim deležnikom. Platforma LogChain se tako »hrani« s podatki iz poslovno-informacijskih sistemov (ERP), proizvodnih sistemov (MES), nanjo povezanih naprav (zaposlenih) in senzorjev (vozila) ter številnimi drugimi podatki – npr. podatki o prometu, vremenu itd. Algoritmi podatke stalno obdelujejo in o morebitnih odstopanjih od načrtov obveščajo tiste, ki jih spremembe zadevajo. Poglejmo, kako.

VIDEO: predstavitev platforme LogChain


Optimizacija transporta in z njim povezanih procesov

»Stalno spremljanje lokacije vozil in tovora predstavlja veliko dodano vrednost logistom, pošiljateljem in naročnikom. S tem, ko vsi natančno vedo, kje se vozilo nahaja in kdaj ga lahko na posamezni lokaciji pričakujejo, je možno načrtovati številne druge postopke in optimirati poslovanje. LogChain je hkrati tudi prometna platforma, saj podrobno pozna cestno mrežo, omejitve in prepovedi, celo zastoje in še veliko več. Na voljo so posebne karte, vezane na branžo ali naročnika. Transport in logistiko je tako moč urediti po meri in potrebah posamezne stranke,« pravi Rok Jesenko iz družb Monolit d.o.o. ter Sledenje d.o.o., ki sta razvili algoritme za spremljanje in upravljanje voznega parka.

Uporaba platforme LogChain, ki natančno ve, kje so vozila in kaj vozijo, saj pozna njihovo hitrost, prevoženo razdaljo, predvidene dostavne poti in po zaslugi senzorjev celo ve, koliko goriva imajo, kakšna je temperatura v tovornem prostoru in zazna odprta ali zaprta vrata, omogoča takojšne alarmiranje v primeru odstopanj. Tehnologija je v tem primeru tudi v službi varnosti, saj sistem prepozna morebitne vzorce kraje ali zlorabe. Sledenje oziroma spremljanje pošiljk ter dostava paketov tako dobita povsem novo dimenzijo.

»LogChain močno olajša administrativno delo tudi v prometnih pisarnah, saj se vsi podatki za potrebe upravljanja, načrtovanja, fakturiranja in analiz zbirajo avtomatsko. Ukinitev rabe papirnih dokumentov, ki jo omogoča odprta digitalna platforma, pa znatno zmanjša strošek operative in pohitri procese dela. Delo postane tudi bolj obvladljivo – s pomočjo platforme LogChain lahko dispečer spremlja in upravlja delo več deset voznikov in vozil, s svinčnikom in papirjem pa se to ponavadi ustavi pri številki 5,« očitne prednosti rabe digitalnih orodij na področju upravljanja transporta izpostavlja Andrej Planina, vodja divizije rešitev za oskrbovalne verige v podjetju Špica.

Podatke, ki so zaposlenim v dispečerskem centru vedno na voljo za nadzor, upravljanje in analize – ali v pomoč pri raziskovanju izrednih dogodkov –, je moč s pridom uporabiti tudi za optimizacijo dostavnih poti in same dostave blaga.

»LogChain omogoča vrhunsko taktično planiranje dostave glede na razpoložljiva sredstva (voznike in vozila) ter načrtovanje cikličnih voženj. Ne le, da podjetjem poenostavi vsakodnevno planiranje urnikov – planiranje se lahko odvija in prilagaja situacijam v realnem času, skratka, operativno planiranje postane interaktivno. Platforma upošteva vse razpoložljive informacije in predstavlja najboljše scenarije pa tudi alternative,« dodatne prednosti izpostavlja Jesenko.

Vsak podatek je kamenček, ki lahko sproži plaz. Več podatkov, kot jih ima na voljo podjetje, boljšo optimizacijo transporta in logistike lahko doseže. In seveda več prihrankov. Stranke, ki že uporabljajo platformo LogChain, v povprečju beležijo okoli 20-odstotne prihranke stroškov na področju logistike.

»Pozitivni učinki rabe platforme LogChain so še veliko večji, saj bogastvo podatkov in njihova obdelava prispevata h kakovostnejšim analizam in poročilom. Strateško planiranje po zaslugi boljših scenarijev in simulacij vodi do kakovostnejših smernic za odločanje. Celotno poslovanje se dvigne na višji nivo. Brez pretiravanja lahko rečem, da lahko z uporabo platforme LogChain tudi manjša in navidez kadrovsko podhranjena podjetja poslujejo po vzoru velikanov na tem področju in tudi primerljivo učinkovito,« dodaja Planina.

Usklajeno digitalno sodelovanje

Za doseganje vrhunske logistike ter omogočanje spremljanja in sledljivosti pošiljk vse do končne dostave, je nujno usklajeno digitalno sodelovanje pošiljatelja, organizatorja, voznika in prejemnika blaga. To je mogoče le, če so vse informacije v elektronski obliki, procesi pa v celoti digitalizirani – od začetka do konca verige.

»Izzivi povezovanja v logistiki so prisotni že desetletja, a jih tehnologija pospešeno odpravlja. Kakršen koli digitalni nered je ovira za povezan ekosistem. Pretežno silosne ureditve in samostojne sisteme ter aplikacije je treba razbiti oziroma povezati navzven. In prav to je poslanstvo platforme LogChain, da učinkovito poveže celotne verige vrednosti – od proizvodnje do kupca,« pravi Igor Hočevar, produktni vodja v podjetju ZZI d.o.o., ki je specializirano za elektronsko izmenjavo informacij. 

V času, ko količine podatkov, procesov, strežnikov in rešitev pospešeno naraščajo, odzivnost sistemov peša. Zgolj Evropska unija pozna več kot 400 standardov izmenjave elektronskih dokumentov – to pa je podobno, kot bi v »digitalni Evropi« govorili 400 jezikov. Platformi LogChain je uspelo, da na področju transporta in logistike uvede nekakšen skupni imenovalec. Je centralna točka, preko katere se lahko različni akterji povežejo in komunicirajo z vsemi ostalimi.

Zakaj uvesti LogChain v vaše oskrbovalne verige?


Komunikacija je izjemno pomembna

Danes pravzaprav ne govorimo več le o oskrbovalnih verigah podjetij, te so postale oskrbovalna omrežja. Trgovci prejemajo blago za več strank, logisti skladiščijo blago za več podjetij, prevozniki vozijo za več strank itd. Do težav in napak pa pri dostavi paketov in spremljanju pošiljk v praksi prihaja predvsem zato, ker je komunikacija med omenjenimi deležniki zastarela – bodisi poteka preko natisnjenih papirnih dokumentov, ročnih zaznamkov, pošiljanja tabel po e-pošti itd.

Rešitev je poenoteni elektronski komunikaciji. Tudi za to lahko poskrbi LogChain, in sicer tako, da vsa komunikacija med različnimi deležniki na platformi poteka preko avtomatizirane elektronske izmenjave podatkov (RIP/EDI). Ob vsaki akciji se prožijo sporočila, dokumenti in ostali podatki, ki so potrebni za zagotavljanje sledljivosti procesov od izvora do cilja.

Sprotna izmenjava informacij ne le olajša delo vseh vpletenih, olajša tudi načrtovanje dela in planiranje ter predstavlja odličen temelj za nadaljnjo optimizacijo.

Voznik je preko svoje prenosne naprave, ki je lahko tudi mobilnik ali tablica, stalno povezan s prometno pisarno. Tako tudi dispečer ve, kaj se dogaja na terenu, hkrati pa mu dostop do podatkov iz zalednega sistema omogočajo vpogled v to, kaj se dogaja v skladišču. In prav tako, kot lahko prometna pisarna pregledneje in lažje usklajuje delo voznikov, ti prejete informacije lahko podaljšajo do končnih strank - npr. jim sporočijo, kdaj lahko pričakujejo dostavo.

»Sodobna tehnologija (po)skrbi, da se bolje počutijo vsi v verigi. Voznik ima večji občutek varnost, saj ve, da nad vozilom in tovorom bedijo še drugi sistemi (za sledenje pošiljk), dispečer ima popoln pregled in boljši nadzor nad dogajanjem, lastnik blaga ali podjetja pa pridobi mirnejši spanec, saj platforma skrbi, da je vse pod kontrolo. Elektronski dokumenti se ne izgubljajo, vsak se ukvarja le s svojo dejavnostjo in jo opravi odlično,« pojasnjuje Planina.

Vidljivost od začetka do konca

Dejstvo je, da posamezen artikel ali tovorek tekom svoje poti do končne stranke izmenja več skrbnikov. Najprej ga ustvari proizvajalec, nato ga prevzame prevoznik, skladišči distributer ali logist, dokler ga drug (ali isti) prevoznik ne pripelje do trgovca ali končne stranke.

Izziv nastane takrat, ko imajo zgoraj omenjeni različne informacijske in zaledne sisteme ter načine dela. Prav zato je bila ustvarjena platforma LogChain, da te digitalne meje preseže in poveže informacijske sisteme pri vseh vpletenih.

»Izziv je povezati različne IT-sisteme med podjetji, saj smo celo znotraj podjetij pogosto deležni silosnih omejitev in en oddelek ne ve natančno, kaj dela drugi. Za nadzor artiklov v proizvodnji skrbi en sistem, v skladišču deluje drugi, prodaja uporablja spet druge rešitve. Da bi dobili vpogled v to, kaj se v vsakem trenutku z artiklom ali tovorkom dogaja, da bi zagotovili sledenje pošiljk, rabimo rešitev, ki zna omejitve posameznih sistemov preseči oziroma drugače – najti skupni imenovalec (ali več njih) in prevajalnik med njimi. Prav to je platforma LogChain,« razlaga Hočevar.

Dostava paketov kot umetnost

Sodobni prometni trendi narekujejo veliko izzivov za voznike. Mestna gneča, (avto)cestni zastoji, omejitve glede vožnje na posameznih lokacijah in vrsta različnih predpisov glede vožnje in tovora so za marsikoga nepredvidljive okoliščine, a ne za platformo LogChain. Opremljena s prometnimi podatki in trendi gibanja prometa ter vsemi lastnostmi in omejitvami vozil ter voznikov, vedno najde optimalno pot za dostavo paketov k strankam.

Voznik se preko svoje mobilne naprave prilagodi lokacijam in strankam. Tudi v voznih parkih z večjo prilagodljivostjo ni ovir, če bi želel, lahko voznik vsak dan menja prevozno sredstvo. Mobilna aplikacija LogChain skrbi za podrobno beleženje lokacije in drugih parametrov vožnje, dostave, postanke … Asinhrono delovanje aplikacije pomeni, da je njena uporaba mogoča tudi če mobilna naprava nima povezave v omrežje – voznik lahko še vedno opravi zadano nalogo (npr. dostavi pošiljko stranki in ji izpiše račun/dobavnico/drug dokument in/ali prejme njen podpis ali zabeleži opombo). Aplikacija LogChain za voznike je resnično intuitivna in enostavna, kar poenostavi njeno rabo pa tudi učenje novih voznikov. Ker je večjezična, nima težav s tujimi delavci.

Je LogChain prava rešitev za vas?


Hitra odprava anomalij

»Sledenje pošiljkam, ki niso bile predane, je prioriteta podjetij, saj je treba te čim prej najti in poskušati ponovno dostaviti strankam. Gre za uporabniško izkušnjo in ugled podjetja,« pravi Jesenko in dodaja: »Zaprte rampe, nepripravljeno skladišče, odsotnost stranke so realnost, s katero se vozniki soočajo v praksi. Takrat pride do izraza t. i. povratna logistika. LogChain pakete oziroma pošiljke, ki niso bile dostavljene ob predvidenem terminu, skuša čim prej spraviti do naslovnika.«

Podatke s terena – bodisi nove prometne ureditve, nesreče ali omejitve – platforma LogChain uporablja za nadaljnjo optimizacijo. Kar je zelo pomembno, saj nihče ne želi ponavljati napak. Tudi vedno boljši algoritmi vodijo v boljše logistične procese.

V praksi zmaguje ergonomija

Namen platforme LogChain je, da prevzame nase vso kompleksnost logističnih operacij in jo skrije uporabnikom – dispečerjem, prodajnikom, voznikom … Podjetjem je omogočena hitra integracija v platformo, zato lahko z njo začno delati v relativno kratkem času, odkupi pa se z visoko učinkovitostjo.

Aplikacija LogChain zasleduje filozofijo čim manj poti do želenega cilja, kar pomeni, da ljudje, ki delajo z njo, porabijo čim manj klikov, za dosego rezultata.

»Tudi ergonomija rabe naprav je zelo pomembna. Ljudi ne smemo mučiti. Naprave in aplikacije morajo biti ergonomske in intuitivne, take, da bo z njimi veselje delati. Vozniki so zadovoljni, če imajo na voljo praktičen skener črtne kode pa pašček za nošenje naprav ipd. Vsak, ki uporablja aplikacijo LogChain par minut, hitro osvoji njeno logiko delovanja,« zaključuje Planina.

Digitalna povezanost vseh akterjev v oskrbovalnem omrežju je tako uresničena.

Vas zanima več platformi LogChain?