Ne spreglejte  •  Vabljeni na spletno delavnico s Sabino Đuvelek: "Učinkovito upravljanje s časom." Več informacij in prijava 
   
Choose languageLanguage
Blog

Letni dopust 2021 – kako ga pravočasno in enostavno vnesti z aplikacijo All Hours?

Letni dopust 2021
Datum
11/03/2021

PODALJŠANJE OBDOBJA PORABE ŠE NEIZRABLJENEGA DOPUSTA IZ LETA 2020

Zaradi posledic epidemije je bil v okviru protikoronske zakonodaje (PKP-7) sprejet ukrep, ki delavcu pod določenimi pogoji, dopušča podaljšano obdobje za izrabo še neizkoriščenega dopusta iz leta 2020 do 31.12.2021.

Drugi odstavek 54.člena Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)  narekuje, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1 (torej najkasneje do 30.junija 2021, razen izjem), pravico izrabiti letni dopust iz leta 2020 do 31. decembra 2021.

To ne pomeni, da se koriščenje dopusta do konca decebra 2021 omogoči vsem zaposlenim, ampak se mora v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali je podan kateri od zahtevanih pogojev. 

V kolikor delavec izpolnjuje pogoje, lahko ves neizrabljen letni dopust iz 2020 prenese v 2021 in ga izrabi do 31. 12. 2021. Tudi tisti del dopusta pod dvema tednoma, ki bi ga moral izrabiti v letu 2020. Po poteku teh rokov, zaposlen preostalega dopusta po ne more več izkoristiti, le ta pa mu propade.

V skladu z navedenim je potrebno opozoriti, da se zaposlenim, ki jim bo delodajalec omogočil izrabo letnega dopusta do 30.junija 2021, podaljšanje roka za izrabo letnega dopusta do 31.decembra 2021 ne bo veljalo in jim bo morebitni neizrabljeni letni dopust za leto 2020 po 30.juniju 2021 propadel (npr. če delodajalec izrecno pozove delavce, da izrabijo letni dopust do 30.junija 2021).

Delodajalec je po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) dolžan do 31. marca tekočega koledarskega leta svojim zaposlenim vročiti obvestilo o odmerjeni količini letnega dopusta

V primeru, da delodajalec tega ne zagotovi v omenjenem časovnem roku, je v prekršku, ki ga v primeru zaposlovanja manjšega števila delavcev kaznuje s kaznijo do 1.000€, v primeru zaposlovanja več kot 10 delavcev, pa do 2.000€. Poleg delodajalca se lahko z globo kaznuje tudi odgovorno osebo delodajalca (do 800€).

Kaj mora vsebovati odmera za letni dopust?

Obvestilo o odmerjeni količini letnega dopusta mora vsebovati:

 • podatke o delodajalcu in delavcu,
 • zakonsko podlago za izračun števila dni letnega dopusta,
 • izračun števila dni letnega dopusta,
 • pravni pouk o načinu izrabe letnega dopusta,
 • potrdilo delavca o prejemu odmere letnega dopusta.

Do kdaj je potrebno izrabiti letni dopust?

Delavec mora v tekočem koledarskem letu izrabiti najmanj 2 tedna letnega dopusta. Preostanek lahko koristi v letu 2022, a najkasneje do 30. junija.

Nekaj sprememb na področju izrabe letnega dopusta prinaša PKP7 (sedmi interventni zakon). Ta določa daljše referenčno obdobje za izrabo še neizkoriščenega dopusta iz leta 2019 in 2020. 

Neizrabljen dopust iz leta 2019 lahko delavci izkoristijo do konca februarja 2021. Neizrabljen dopust iz leta 2020 pa ima delavec, za razliko od običajno določenega roka do 30. junija, pravico izrabiti do konca leta, do 31.12.2021.

Preprosto upravljanje letnih dopustov z All Hours:

 • spremljanje izrabe lanskega in letošnjega letnega dopusta,
 • do preostanka dni letnega dopusta lahko kadarkoli dostopajo nadrejeni in delavci sami,
 • enostavno oddajanje in potrjevanje odsotnosti prek aplikacije.


Kakšne so pravice delavcev iz naslova letnega dopusta 2021?

Pravico do letnega dopusta dobi vsak delavec s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delavcu, ki ima veljavno pogodbo o zaposlitvi za celotno leto 2021, pripada celoten letni dopust za 2021. 

V primeru, da se delavcu pogodba izteče med letom in tako ni zaposlen celotno koledarsko leto, pripada sorazmerni del letnega dopusta. Sorazmerni del dopusta mu pripada za tiste mesece tekočega koledarskega leta, ko je bil zaposlen pri delodajalcu. V primeru neenakomerne razporeditve delovnega časa se pri dodelitvi letnega dopusta 2021 upošteva število dni na teden glede na koledarsko leto.

Video: Enostavno upravljanje letnih dopustov z All Hours

Minimalno št. dni letnega dopusta

Ne glede na to ali delavec opravlja delo po polnem ali skrajšanem delovnem času, njegov letni dopust v 2021 ne sme biti krajši od 4 tednov. Zaposlenemu, ki dela 8h na dan oz. 5 dni v tednu, pripada najmanj 20 dni dopusta. Za delavca, ki ima delovno obveznost razporejeno na 6 dni v tedni, minimalni letni 4-tedenski dopust znaša 24 dni.

Komu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta?

Dodatni dnevi letnega dopusta delavcu pripadajo v naslednjih primerih:

 • najmanj 3 dodatni dnevu letnega dopusta pripadajo:
  • delavcu z najmanj 60% telesno okvaro,
  • starejšemu delavcu,
  • delavcu z otrokom, ki potrebuje posebno nego oz. varstvo na podlagi predpisov, ki urejajo družinske dodatke,
 • do 1 dodatnega dneva letnega dopusta imajo pravico zaposleni za vsakega otroka do 15. leta starosti,
 • dodatni dnevi letnega dopusta so lahko predpisani s kolektivno pogodbo (ki zavezuje delodajalca) ali splošni akt delodajalca.

Vas zanima več o All Hours?

Naročite svetovalca, ki vam bo pokazal, kako enostavno vnesti in upravljati dopuste z orodjem All Hours.