Delo na daljavo in delo od doma sta dva velika svetovna trenda, ki zaposlenim omogočata opravljanje dela na poljubni lokaciji, v idealnem delovnem okolju, daleč stran od pisarniških razprtij in neprestanih motečih dejavnikov. Tako je delo opravljeno hitreje in pogosto tudi bolj kvalitetno. Poleg tega zaposlenemu z delom od doma omogočite več prostega časa, saj ne izgublja časa na poti. Od takšne oblike dela imata torej korist tako delodajalec kot zaposleni. Seveda pa ima delo od doma tudi svoje slabe strani, ki jih ne gre podcenjevati.

Ni vsaka služba primerna za delo od doma

Ta ugotovitev je verjetno popolnoma razumljiva. Nekatera dela lahko v celoti opravljamo doma brez obiskov pisarne.

Spet druga vključujejo le nekatera opravila, ki jih lahko naredimo doma. V tem primeru zaposlenemu predlagajte, da opravlja delo doma, ko se mu nabere nekaj takih opravil.

Obstajajo pa tudi dela, ki jih zaposleni enostavno ne morejo opravljati doma. Zagotovo v to skupino sodi različno delo na terenu, obrtniška dela ipd.

Ni vsak uslužbenec primeren za delo od doma

Pri delu od doma ni pomembna le vrsta dela. Upoštevati je treba tudi različne tipe karakterjev zaposlenih.

Kaj je značilno za osebe, ki lahko učinkovito delajo doma?

 • Običajno so to ljudje, ki opravljajo intelektualne storitve in kreativci, ki za opravljanje dela potrebujejo mir in stimulativno okolje.
 • Pogosto so to introvertirane osebe, ki rade delajo same.
 • Imajo dobro razvit čut za odgovornost in upoštevajo časovne roke.
 • Znajo dobro pisati in komunicirati (tudi po elektronski pošti, kratkih sporočilih itd.).
 • Vedo, kako krmariti med zasebnim in službenim življenjem.
 • Ukvarjanje s tehnologijo jim ni tuje ali jim je celo v veselje.

Če želite svojim zaposlenim nudit delo od doma, lahko to uredite na različne načine. Vsekakor pa morate v pogodbi o zaposlitvi delo na domu natančno opredeliti.

Delo od doma v polnem obsegu

Takšen način dela lahko omogočite zaposlenim, ki pri svojem delu nimajo veliko interakcije s sodelavci, opravljajo pa naloge, pri katerih morajo biti zbrani. Delo v pisarni pogosto zmotijo telefoni (sodelavcev), prehajanje zaposlenih med pisarnami in glasno delovno okolje. Zaposlenim, ki opravljajo kreativno, analitično, logično ali zahtevno administrativno delo lahko omogočite, da delajo v njim ljubem in stimulativnem okolju.

To je zlasti primerno, če so v vašem podjetju oblikovane zaključene delovne skupine, kjer ima vsak član točno določene naloge, ki jih mora opraviti neodvisno od sodelavcev. Po potrebi določite termin za uskladitvene sestanke, ki jih lahko izvedete fizično v podjetju ali pa v obliki tele- ali videokonference.

Delo v pisarni z občasnim delom od doma

Druga možnost je delo od doma, pri katerem z zaposlenim določite dni, ko bo delal v pisarni in dni, ko bo delal doma. Takšen način dela podpira veliko največjih podjetij v svetovnem merilu. Med njimi so Amazon, Dell, Apple in mnoga druga. Najboljša svetovna podjetja v boju za talente pogosto nudijo bonitete, kot so prilagodljiv delovni čas, delo na daljavo, programi za promocijo zdravja, program za razvoj talentov ipd.

Tri glavne prednosti dela od doma

 • Manj motečih dejavnikov za zaposlene, ki so vajeni in zmožni dolgo časa globoko razmišljati.
 • Zaposleni lahko delo uskladijo s svojim bioritmom in najbolj intenzivno delajo takrat, ko to telesu najbolj ustreza.
 • Zaposleni si lahko delo razporedijo tako, kot jim za dani časovni okvir najbolj ustreza. Pomembno je le, da je delo opravljeno do roka.

Trije največji sovražniki dela na domu

 • Slaba samodisciplina brez beleženja delovnega časa.
 • Izolacija in občutek prezrtosti.
 • Polovičarstvo – zaposleni ves čas napol dela in napol preživlja čas z družino, kar dolgoročno poslabša stanje na obeh področjih.

Najpomembnejši nasvet za uspešno delo na domu

Povzemimo, kako lahko vaši zaposleni in s tem tudi vaše podjetje postanejo še uspešnejši z delom od doma.

 • Prvič, zaposleni naj razvijajo osebnostne sposobnosti, ki jim bodo omogočale delo od doma; če ne za polni delovni čas, pa vsaj za krajši.
 • Drugič, kot delodajalec poskrbite, da bodo zaposleni motivirani za delo. Če bodo opravljali delo, ki jih veseli in ima jasen cilj, bodo tudi produktivni.
 • Tretjič, nudite svojim zaposlenim podporo, da si bodo doma lahko oblikovali stimulativno delovno okolje. V delovnem kabinetu naj imajo veliko delovno mizo, ergonomsko oblikovan stol, dva velika monitorja in drugo pisarniško opremo, ki jim je všeč. Tako bodo na svojo domačo pisarno ponosni in jo bodo z veseljem uporabljali.

Pri doseganju večje produktivnosti vam lahko pomaga aplikacija za beleženje delovnega časa, kot je Špica Mobile Time, ki omogoča evidentiranje časa preko mobilnega telefona ali Špica Web Clocking Portal, ki omogoča registracijo začetka in konca dela od doma na osebnem računalniku uporabnika. Če bodo zaposleni beležili delovni čas, bodo pri delu zagotovo bolj disciplinirani. Takšna orodja lahko delajo čudeže. Ne pozabite tudi na redno komunikacijo z zaposlenimi, ki delajo doma, vključujte jih v razprave s sodelavci in strankami. Ne zanemarjajte poslovnih odnosov. Tako se bodo vaši zaposleni kljub fizični oddaljenosti čutili vključene v podjetje in bodo bolj motivirani za delo.